Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Van Tho
Ngày gửi: 20h:49' 23-09-2021
Dung lượng: 27.4 MB
Số lượt tải: 536
Số lượt thích: 0 người
1
Tiết 5. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
(Tiết 2)
TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY
Trùng giày
2
Roi
Điểm mắt
Không bào co bóp
Màng cơ thể
Hạt diệp lục
Hạt dự trữ
Nhân
Kiểm tra bài cũ
Nêu cách dinh dưỡng, sinh sản của trùng roi xanh ?
Trùng Roi xanh:
- Dinh dưỡng bằng hai cách: tự dưỡng và dị dưỡng.
- Hô hấp qua màng cơ thể.
- Bài tiết nhờ không bào co bóp.
Sinh sản vô tính theo cách phân đôi cơ thể (theo chiều dọc)
Kiểm tra bài cũ
1. Trùng biến hình
2. Trùng giày
5
Tiết 4. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( Tiết 2)
III. Trùng biến hình
1. Cấu tạo
Chân giả
Màng cơ thể
Nhân
Chất nguyên sinh
Không bào co bóp
Không bào tiêu hóa
Hãy chú thích hình cấu tạo trùng biến hình
Chân giả
Màng cơ thể
Nhân
Chất nguyên sinh
Không bào co bóp
Không bào tiêu hóa
Cấu tạo trùng biến hình
Trùng biến hình là đại diện của lớp trùng Chân giả. Kích thước thay đổi từ 0,01mm – 0,05mm.
Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao hồ tù hay các hồ nước lặng
8
Tiết 4. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( Tiết 2)
III. Trùng biến hình
1. Cấu tạo:
- Kích thước hiển vi
- Cơ thể đơn bào, có cấu tạo rất đơn giản gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân.
2. Di chuyển:
Xem đoạn phim sau và cho biết trùng biến hình di chuyển bằng cách nào?
Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả  cơ thể chúng luôn luôn biến đổi hình dạng.
11
Tiết 4. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( Tiết 2)
III. Trùng biến hình
1. Cấu tạo:
- Kích thước hiển vi
- Cơ thể đơn bào, có cấu tạo rất đơn giản gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân.
2. Di chuyển:
nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về 1 phía tạo thành chân giả  Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.
3. Dinh dưỡng:
12
Xem đoạn phim về cách bắt mồi của trùng biến hình để hoàn thành bài tập
Sắp xếp theo trình tự hợp lý cách bắt và tiêu hóa mồi của trùng biến hình?
Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...)
Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.
Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi
Sắp xếp theo trình tự hợp lý cách bắt và tiêu hóa mồi của trùng biến hình?
Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...)
Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.
Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi
2
1
4
3
Sắp xếp theo trình tự hợp lý cách bắt và tiêu hóa mồi của trùng biến hình?
Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...)
Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.
Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi
16
Tiết 4. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( Tiết 2)
III. Trùng biến hình
1. Cấu tạo:
- Kích thước hiển vi
- Cơ thể đơn bào, có cấu tạo rất đơn giản gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân.
2. Di chuyển:
nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về 1 phía tạo thành chân giả  Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.
3. Dinh dưỡng:
- Trùng biến hình bắt mồi bằng chân giả, tiêu hóa mồi nhờ không bào tiêu hóa.
- Thải bã nhờ không bào co bóp ở mọi vị trí trên cơ thể
4. Sinh sản
17
Quan sát hình sau và cho biết trùng biến hình sinh sản bằng hình thức nào?
18
Tiết 4. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( Tiết 2)
III. Trùng biến hình
1. Cấu tạo:
- Kích thước hiển vi
- Cơ thể đơn bào, có cấu tạo rất đơn giản gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân.
2. Di chuyển:
nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về 1 phía tạo thành chân giả  Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.
3. Dinh dưỡng:
- Trùng biến hình bắt mồi bằng chân giả, tiêu hóa mồi nhờ không bào tiêu hóa.
- Thải bã nhờ không bào co bóp ở mọi vị trí trên cơ thể
4. Sinh sản:
vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.
IV. Trùng giày
Nhân nhỏ
Nhân lớn
Miệng
Không bào co bóp
Lỗ thoát
Không bào tiêu hóa
Không bào co bóp
Hầu
19
Chú thích hình trùng giày :
20
Tiết 4. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( Tiết 2)
III. Trùng biến hình
1. Dinh dưỡng:
IV. Trùng giày
? Thức ăn của trùng giày gồm những gì?
Vi khuẩn, vụn bã hữu cơ
CAHS DINH DƯỠNG CỦA TRÙNG GIÀY
Trình bày đường đi thức ăn trong cơ thể của trùng giày?
22
Tiết 4. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( Tiết 2)
III. Trùng biến hình
1. Dinh dưỡng:
2. Sinh sản:
IV. Trùng giày
Thức ăn được lông bơi dồn vào lỗ miệng Tiêu hóa nhờ không bào tiêu hóa, chất cặn bã thải ra ở một vị trí nhất định (gọi là lỗ thoát). 
Sinh sản vô tính
bằng cách phân đôi
theo chiều ngang
Sinh sản hữu
Tính bằng cách
tiếp hợp.
Trùng giày sinh sản bằng hai hình thức
24
Tiết 4. Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( Tiết 2)
III. Trùng biến hình
1. Dinh dưỡng:
2. Sinh sản:
- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang.
- Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp.
IV. Trùng giày
Thức ăn được lông bơi dồn vào lỗ miệng, tiêu hóa nhờ không bào tiêu hóa, chất cặn bã thải ra ở một vị trí nhất định (gọi là lỗ thoát). 
Cấu tạo: Cơ thể đơn bào
Có cấu tạo đơn giản
- Di chuyển: Nhờ chân giả
-Tiêu hóa:
Nhờ KBTH
-Bài tiết:KB
co bóp
Vô tính:Phân đôi

-Thức ăn? miệng? hầu?
không bào tiêu hóa? biến
đổi nhờ Enzim
- Chất thải được đưa đến lỗ
thoát ra ngoài
Vô tính: Phân đôi
Hữu tính: Tiếp hợp
Cấu tạo: Cơ thể đa bào,
Có cấu tạo phân hóa thành
nhiều bộ phận.
- Di chuyển: Nhờ lông bơi
Hướng dẫn về nhà
Học bài.
Trả lời câu hỏi sách giáo khoa.
Chuẩn bị bài tiếp theo: Trùng kiết lị và trùng sốt rét. Em đọc và tìm hiểu:
Nguyên nhân, con đường truyền bệnh và biện pháp phòng tránh bệnh kiết lị và bệnh sốt rét
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓