Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Nghiệm
Ngày gửi: 20h:54' 08-12-2015
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 207
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh !
TRƯỜNG THCS TN LONG
GV: Nguy?n Th? Phuong Th?y
Câu 1:
Neâu söï xaâm löôïc vaø chính saùch thoáng trò cuûa Anh ôû Aán Ñoä?
Kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B để hoàn thiện các phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh ở thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX ?
Cột A ( Thời gian)
Cột B ( sự kiện )
1857- 1859
B. 1885
C. 7- 1908
D. 1840- 1842
Khởi nghĩa ở Bom bay
2. Khởi nghĩa Xi –pay
3. Đảng Quốc đại ra đời
C - 1
A - 2
B - 3

TIẾT 16 - BÀI 10
TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
TIẾT 16- BÀI 10 : TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
Em hãy nêu vài nét về tình hình đất nước Trung Quốc cuối thế kỉ XIX?
I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
LƯỢC ĐỒ TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
TIẾT 14 - BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
- Trung Quèc lµ n­ưíc réng lín, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu, mục nát.
--> Từ năm 1840 -1842, Anh tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu xâm lược Trung Quốc.
Trước tình hình đó các nước tư bản đã có âm mưu gì ?
I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
TIẾT 14- BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
? Em có nhận xét gì về tình hình Trung Quốc qua 2 ảnh này?

Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt ”Trung Quốc
MÃN CHÂU
TRIỀU TIÊN
S
DƯƠNG
TỬ
QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG TÂY
VÂN NAM
TÂY AN
BẮC KINH
SƠN ĐÔNG
PHÚC KIẾN
M Ô N G C Ổ
CÁP NHĨ TÂN
LỮ THUẬN
T H Á I B Ì N H D Ư Ơ N G
ĐẢO ĐÀI LOAN
ĐẢO HẢI NAM
LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC XÂU XÉ TRUNG QUỐC
CUỐI THẾ KỶ XIX
ĐẦU THẾ KỶ XX

CHÚ GIẢI
KHU VỰC ẢNH HƯỞNG
CỦA ĐẾ QUỐC
NHẬT
PHÁP
ĐỨC
NGA -NHẬT
ANH
Biên giới quốc
gia ngày nay
I.TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
- Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu, mục nát.
Từ năm 1840 -1842, Anh tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện,mở đầu xâm lược Trung Quốc.
TIẾT 14 - BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

Số phận cuả đất nước Trung Quốc lúc này ra sao?
Đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc đã chia nhau “xâu xé” Trung Quốc =>Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến
I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
TIẾT 14 - BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
?Nguyên nhân nào dẫn đến PT đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối TK XIX đầu TK XX?

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
1.Nguyên nhân:
+ Nguy cơ xâm lược của các nước Đế quốc.
+ Sự hèn nhát của triều đình Mãn Thanh.
*2.Diễn biến
I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
TIẾT 14- BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
Lập bảng niên biểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
1. Nguyên nhân:
+ Nguy cơ xâm lươc của các nước Đế quốc.
+ Sự hèn nhát của triều đình Mãn Thanh.
2. Diễn biến
kháng chiến chống quân Anh xâm lược.
Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc.

Cuộc vận động Duy tân.
Từ Hi thái hậu

kháng chiến chống quân Anh xâm lược.
Phong trào nông dânThái Bình Thiên Quốc.

Cuộc vận động Duy tân.


Phong trào Nghĩa hòa đoàn.
I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
TIẾT 14 - BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
1. Nguyên nhân:
+ Sự xâu xé của các nước Đế quốc.
+ Sự hèn nhát của triều đình Mãn Thanh.
2. Diễn biến
Nêu kết quả của các phong trào trên ?

3. Kết quả : thất bại
Theo em,vì sao các phong trào đều thất bại ?
Mặc dù thất bại nhưng các phong trào trên có ý nghĩa như thế nào ?
I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
TIẾT 14- BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
III.CCH M?NG TN H?I 1911
1. Người lãnh đạo Tôn Trung Sơn
+ Tháng 8.1905 Tôn Trung Sơn thành lậpTrung Quốc đồng minh hội
+ Đề ra “học thuyết Tam dân ”
? Quan sát SGK Và cho biết Tôn Trung Sơn là ai? Ông có vai trò gì trong cuộc cách mạng?
Tôn Trung Sơn
Lược đồ cách mạng Tân Hợi
? Trình bày diễn biến Cách Mạng Tân Hợi ?
2 Diễn biến
+ 10.10.1911, cách mạnh bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương sau đó lan ra các tỉnh miền Nam, miền Trung.
+ Ngày 29. 12. 1911, chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc thành lập. Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống lâm thời.
+ 2/1912,Viên Thế Khải lên làm tổng thống. Cách mạng kết thúc.
I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
TIẾT 14- BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
1. Nguyên nhân
2. Diễn biến
3.Kết quả
III.CÁCH MẠNG TÂN HỢI 1911
1. Người lãnh đạo
2.Diễn biến
4.Ý nghĩa
3.Tính chất
? Nêu tính chất của cách mạng Tân Hợi
Là cuộc CMTS không triệt để
Vì:
+Chưa thủ tiêu được sở hữu ruộng đất phong kiến.
+Chưa xoá bỏ ách đô hộ của TB nước ngoài.
+Chưa đem lại quyền lợi cơ bản cho ND lao động ( ruộng đất)
- Lật đổ CĐPK, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc
- Ảnh hưởng to lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á , trong đó có Việt Nam
? Nêu ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi?
Vì sao cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để?
Bài tập trắc nghiệm: (Chọn đáp án đúng).
E
Câu 2: Vì sao phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều lần lược thất bại?
A. Thực lực của các phong trào còn quá yếu.
B. Không được sự lãnh đạo của một tổ chức chính trị vững mạnh.
C. Chính quyền Mãn Thanh cấu kết với các đế quốc.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
D
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Học bài, trả lời các câu hỏi trong sgk.
Chuẩn bị bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
+ Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á.
+ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
 
Gửi ý kiến