Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Quỳnh Nga
Ngày gửi: 09h:19' 03-11-2021
Dung lượng: 14.3 MB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
BÀI 5.
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
CHƯƠNG III
I
II
CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUÔC
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
a. Sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần-Hán
Nhà Tần (221-206TCN)
- Năm 221 TCN, Tần thống nhất Trung Quốc.
-Xã hội :
+ Xuất hiện 2 giai cấp mới: Địa chủ, nông dân lĩnh canh
+ Địa chủ bóc lột nông dân lĩnh canh bằng địa tô
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
a. Sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần-Hán
Nhà Tần (221-206TCN)
- Năm 221 TCN, Tần thống nhất Trung Quốc.
-Xã hội :
Địa chủ, nông dân lĩnh canh
-Xây dựng bộ máy nhà nước
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
a. Sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần-Hán
Nhà Tần (221-206TCN)
- Năm 221 TCN, Tần thống nhất Trung Quốc.
-Xã hội :
Địa chủ, nông dân lĩnh canh
-Xây dựng bộ máy nhà nước
+Ở trung ương: Đứng đầu nhà nước là vua.
+Ở địa phương: Chia đất nước thành quận, huyện
+Xây dựng lực lượng quân sự lớn
+Quan lại, người dân phải tuân theo lệnh vua và pháp luật
=> Chế độ phong kiến được xác lập
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
a. Sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần-Hán
Nhà Tần (221-206TCN)
Chế độ phong kiến được xác lập
Nhà Hán (206TCN-220)
Tiếp tục củng cố bộ máy cai trị, chế độ phong kiến.
b. Chính sách đối ngoại
?. Diện tích lãnh thổ TQ dưới thời Tần và Hán và Hán có gì khác nhau? Nguyên nhân?
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
a. Sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần-Hán
Nhà Tần (221-206TCN)
Chế độ phong kiến được xác lập
Nhà Hán (206TCN-220)
Tiếp tục củng cố bộ máy cai trị, chế độ phong kiến.
b. Chính sách đối ngoại
Xâm lược mở rộng lãnh thổ
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
2. Trung Quốc thời Đường (618-907)
KINH TẾ
CHÍNH TRỊ
VĂN HÓA
Nông nghiệp
Sản lượng tăng
Nguyên nhân?
Giảm tô, thuế, lao dịch
Chế độ quân điền
TÔ (lúa)
DUNG
(lao dịch)
ĐIỆU (lụa)
Kĩ thuật canh tác
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
2. Trung Quốc thời Đường (618-907)
KINH TẾ
CHÍNH TRỊ
VĂN HÓA
Nông nghiệp
Thủ công – thương nghiệp
Sản lượng tăng
Có nhiều xưởng thủ công: luyện sắt, đóng tàu
Con đường tơ lụa
Dài 6437 km. Bắt đàu từ TQ->Mông Cổ
->Ấn Độ->Tây Á->Thổ Nhĩ Kì -> Châu Âu
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
2. Trung Quốc thời Đường (618-907)
KINH TẾ
CHÍNH TRỊ
VĂN HÓA
Nông nghiệp
Thủ công – thương nghiệp
Sản lượng tăng
Phát triển thịnh đạt
+Tăng cường quyền lực vào tay hoàng đế
+Đặt chức Tiết độ sứ cai quản vùng biên cương
+Mở khoa thi để tuyển chọn quan lại
PHÁT TRIỂN TƯƠNG ĐỐI TOÀN DIỆN
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
2. Trung Quốc thời Đường (618-907)
KINH TẾ
CHÍNH TRỊ
VĂN HÓA
Nông nghiệp
Thủ công – thương nghiệp
Sản lượng tăng
Phát triển thịnh đạt
Đối nội
Đối ngoại
Củng cố bộ máy nhà nước PK
Xâm lược
PHÁT TRIỂN TƯƠNG ĐỐI TOÀN DIỆN
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
KHÁ HOÀN CHỈNH
+Tăng cường quyền lực vào tay hoàng đế
+Đặt chức Tiết độ sứ cai quản vùng biên cương
+Mở khoa thi để tuyển chọn quan lại
TRỞ THÀNH MỘT ĐẾ QUỐC PHONG KIẾN
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
2. Trung Quốc thời Đường (618-907)
KINH TẾ
CHÍNH TRỊ
VĂN HÓA
Nông nghiệp
Thủ công – thương nghiệp
Sản lượng tăng
Phát triển thịnh đạt
Đối nội
Đối ngoại
Củng cố bộ máy nhà nước PK
Xâm lược
PHÁT TRIỂN TƯƠNG ĐỐI TOÀN DIỆN
PHÁT TRIỂN
RỰC RỠ
ĐẾ QUỐC PK
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
KHÁ HOÀN CHỈNH
Phật giáo
Thơ Đường
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
2. Trung Quốc thời Đường (618-907)
KINH TẾ
CHÍNH TRỊ
VĂN HÓA
Nông nghiệp
Thủ công – thương nghiệp
Đối nội
Đối ngoại
PHÁT TRIỂN TƯƠNG ĐỐI TOÀN DIỆN
PHÁT TRIỂN RỰC RỠ
ĐẾ QUỐC PK
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
KHÁ HOÀN CHỈNH
Phật giáo
Thơ Đường
CHẾ
ĐỘ
PK
TRUNG
QUỐC
ĐẠT
ĐỈNH
CAO
BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
I. CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
1. Trung Quốc thời Tần –Hán
2. Trung Quốc thời Đường (618-907)
3. Trung Quốc thời Minh-Thanh
Mãn Châu
BÀI 5.
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
CHƯƠNG III
I
II
BÀI 5.
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
1. Tư tưởng, tôn giáo
 Nho giáo:
NHO GIÁO là một học thuyết dạy về đạo làm một con người trong gia đình và trong xã hội
- Khởi xướng: Khổng Tử
Khổng Tử cho rằng xã hội Trung Quốc rơi vào cảnh loạn lạc là do con người vô đạo, không chính danh, định phận. Để có thể khắc phục được thực trạng đó thì cần phải đề cao giáo dục sự thiện tính trong mỗi con người.
- Nội dung:
+ Đưa ra các quan niệm vua-tôi, cha –con, chồng-vợ
+ Đề xướng con người phải tu thân, rèn luyện đạo dức.
+ Giáo dục con người phải thực hiện đúng bổn phận với quốc gia, với gia đình.
-Vai trò:
+ là công cụ phục vụ cho nhà nước phong kiến
+ trở thành cơ sở lí luận và tư tưởng của chế độ phong kiến
1. Tư tưởng, tôn giáo
Nho giáo:
Phật giáo
- Tiếp thu từ Ấn Độ, phát triển nhất dười thời Đường
- Kinh Phật được dịch, in sang chữ Hán
- Chùa được xây dựng ở nhiều nơi
Ông đi hơn 5 vạn dặm đường, qua 128 quốc gia để đến Ấn Độ (gồm 2 năm đi, 2 năm về và 13 năm ở lại du học tại Ấn Độ), mang về TQ 657 bộ kinh Phật.
Chùa Ngỗng Hoang Lớn cao bảy tầng ở phía nam Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Được xây năm 652 dưới thời nhà Đường
Chùa Thiếu Lâm là ngôi chùa chính của Trường phái Phật giáo Thiếu Lâm 1.500 tuổi. Thiếu Lâm là nơi nổi tiếng với môn võ kung fu.
Huyền Không tự được xây dựng trên vách núi đá. Người ta đục lỗ từ vách núi và cắm dầm vào trong lỗ để làm bệ đỡ cho ngôi chùa. Ngôi chùa này nằm cách mặt đất khoảng 50m và được xây dựng dưới thời Bắc Ngụy (386–557).
Lạc Sơn Đại Phật là pho tượng phật lớn nhất thế giới thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Pho tượng được tạc vào vách đá từ năm 713 và phải mất đến 90 năm người ta mới tạc xong pho tượng này. Tượng cao 71 mét tương đương với một tòa nhà cao hơn 10 tầng.
2. Sử học
- Tiêu biểu: bộ Sử kí
Tư Mã Thiên (?-86 TCN) là nhà sử học Trung Quốc đầu tiên ghi chép lại hầu hết sự kiện lịch sử từ thuở khai nguyên cho tới thời đại mà ông đang sống. Trước Tư Mã Thiên, hầu hết các nhà sử học đều viết sử cho triều đình, đứng dưới góc nhìn của những nhà cai trị. Phong cách viết sử mở rộng ra nhiều mặt của xã hội
3. Văn học
- Thơ Đường: đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật ngôn từ.
TĨNH DẠ TỨ
(Lý Bạch)
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
Dịch thơ:
Ánh trăng chiếu sáng đầu giường
Ngỡ là mặt đất phủ sương móc dày
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng đầy
Cúi đầu bỗng nhớ những ngày cố hương
Bài thơ Tĩnh dạ tứ rất ngắn gọn chỉ 4 dòng và 20 chữ. Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ là nỗi buồn, nỗi nhớ da diết cố hương da diết của Lý Bạch
“Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước,
Ngựa sắt giong xô xát tiếng đao;
Cung đàn trọn khúc thanh tao,
Tiếng buông xé lụa lựa vào bốn dây… ”
Tì bà hành (Bạch Cư Dị)
- Tiểu thuyết Minh-Thanh:
3. Văn học
- Thơ Đường: đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật ngôn từ.
TỨ ĐẠI KÌ THƯ
4. Kĩ thuật:
Làm giấy
- Năm 105, Thái Luân phát minh ra cách dùng vỏ cây, lưới cũ, giẻ rách... để làm giấy.
- Đến thế kỉ VIII, kĩ thuật làm giấy của Trung QUốc được truyền sang Arap và nhiều nước khác.
4. Kĩ thuật:
Kĩ thuật in:
Bắt đầu phát minh từ thời Đường
Đơn giản hóa việc in ấn sách mà không cần chỉnh sửa nhiều.
Tạo ra từ thế kỉ III TCN. Ban đầu dùng để xác định phương hướng trong phong thủy.
Thương nhân Ả Rập khi sang Trung Quốc trao đổi buôn bán có thể đã học được cách chế tạo và sử dụng la bàn, rồi sau đó truyền sang các nước phương Tây.
La bàn (Kim chỉ nam)
Thuốc súng
Vào khoảng thế kỷ VI, các thầy pháp luyện đan trong khi mày mò, đã vô tình tạo ra thuốc súng từ than củi, diêm tiêu và lưu huỳnh. Thời bấy giờ người ta vẫn dùng thuốc súng để bắn pháo hoa trong các lễ hội tại cung đình.
Thuốc súng truyền qua Ấn Độ rồi sang Ả Rập, qua Tây Ban Nha rồi đến nhiều nước ở châu Âu
5. Kiến trúc, điêu khắc
CỐ CUNG BẮC KINH
Cung điện của 24 triều vua từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh.
Tổng diện tích khu Tử Cấm Thành khoảng 720.000 m2, bao gồm 800 cung và 8.886 phòng.
6. Toán học, Thiên văn học, Y học (đọc sgk)
BÀI HỌC KẾT THÚC
-CHÉP BÀI
-NỘP LÊN HỆ THỐNG
 
Gửi ý kiến