Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Bá Tân
Ngày gửi: 21h:18' 30-06-2009
Dung lượng: 867.5 KB
Số lượt tải: 498
Số lượt thích: 0 người
Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo,
thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh
HOÄI THI GIAÙO VIEÂN
GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG
TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN DU
THAØNH PHOÁ TUY HOØA
Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo,
thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh
HOÄI THI GIAÙO VIEÂN
GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG
TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN DU
THAØNH PHOÁ TUY HOØA
Hai tam giác trong hình sau có bằng nhau không ?
Nếu có , hãy viết ký hiệu sự bằng nhau của hai
tam giác đó ?
600
700
D
E
H
500
700
Tuần : 11
Tiết : 22
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh :
Bài toán : Vẽ tam giác ABC , biết AB = 2 cm , BC = 4 cm , AC = 3 cm
Tg_ccc.exe
?1
Vẽ thêm tam giác A`B`C` có :
A`B`= 2 cm , B`C` = 4 cm , A`C` = 3cm
Hãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC mục 1 và tam giác A`B`C` .
* Tính chất :
( Học SGK / 113 )
Nếu ?ABC và ?A`B`C` :
AB = A`B`
AC = A`C`
BC = B`C`
Thì
?ABC = ?A`B`C` (c.c.c)
2. Trường hợp bằng nhau cạnh- cạnh- cạnh :
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh :
Tuần : 11
Tiết : 22
(Xem sách SGK)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Trac nghiemTrac nghiem.exe
Bài tập 17 :
Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?
A
C
D
B
M
N
P
Q
H
E
I
K
Hình 68
Hình 69
Hình 70
?2
Tìm số đo của góc B trên hình 67
GT : AC= BC ; AD = BD
 = 1200
KL: B = ?
Chöùng minh :
Xét ?ACD và ?BCD :
AC = BC ( gt )
AD = BD ( gt )
CD cạnh chung
Vậy: ?ABC = ?A`B`C` (c.c.c)
Ta suy ra : B = Â = 1200
( cặp góc tương ứng theo định nghĩa )
Hình 67
Tuần : 11
Tiết : 22
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh :
Bài toán : Vẽ tam giác ABC , biết AB = 2 cm , BC = 4 cm , AC = 3 cm
Giải : ( Xem SGK trang 113)
* Tính chất :
( Học SGK trang 113 )
Nếu ?ABC và ?A`B`C` có :
AB = A`B`
AC = A`C`
BC = B`C`
Thì
?ABC = ?A`B`C` (c.c.c)
2. Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh -cạnh :
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a). Bài vừa học :
- Nêu được trường hợp bằng nhau ( c.c.c ) của hai tam giác .
- Xem kỹ bài giải ở lớp .
b). Bài sắp học :
- BT : 16 , 19 ,23 SGK / 116 và 32 , 34 SBT
- Tiết sau luyện tập
- Vẽ tam giác bằng tam giác cho trước .
* Khai thác bài toán
Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo, thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh
Chuùc Ban giaùm khaûo, thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh doài daøo söùc khoûe gaët haùi nhieàu thaéng lôïi trong coâng taùc vaø hoïc taäp .
Xin caûm ôn !
 
Gửi ý kiến