Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Nhiếp
Ngày gửi: 05h:40' 16-04-2015
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 0 người
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
1
BàI 28: TRUYềN THốNG YêU NướC CủA DâN TộC VIệT NAM THờI PHONG KIEN
Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam

a. Khái niệm.
Truyền thống là gì?
Truyền thống yêu nước là gì?
Dân tộc Việt Nam có truyền thống nào?
2
BàI 28: TRUYềN THốNG YêU NướC CủA DâN TộC VIệT NAM THờI PHONG KIEN
Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam

a. Khái niệm.
Truyền thống là gì?
TruyỊn thng: TruyỊn thng l nhng yu t vỊ sinh hot x hi, phong tục, tp qun, li sng, đo c cđa mt dn tc ỵc hnh thnh trong qu trnh lch sư ỵc lu truyỊn t i ny sang i khc.
Ví dụ: truyền thng yu níc, cn c, hi?u h?c.
3
BàI 28: TRUYềN THốNG YêU NướC CủA DâN TộC VIệT NAM THờI PHONG KIEN
Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam

a. Khái niệm.
Yêu nước là gì?
Yêu nước: là tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước, sẵn sàng đem hết sức mình để phục vụ cho Tổ Quốc.
4
BàI 28: TRUYềN THốNG YêU NướC CủA DâN TộC VIệT NAM THờI PHONG KIEN
Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam

a. Khái niệm.
Truyền thống yêu nước là gì?
Truyền thống yêu nước: Là cội nguồn của những truyền thống khác, là nét đẹp thuộc về văn hóa tinh thần của người Việt được hình thành trong một quá trình lịch sử.
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
5
-Qúa trình hình thành truyền thống yêu nước
-Nhóm 1: Nguồn gốc lòng yêu nước?
-Nhóm 2: Cơ sở hình thành lòng yêu nước thời nguyên thủy ?
-Nhóm 3: Yếu tố mới tác động đến lòng yêu nước thời Văn Lang- Âu Lạc?
-Nhóm 4: Thời Bắc Thuộc, lòng yêu nước
được biểu hiện như thế nào?
-Nhóm 5: Những câu chuyện huyền thoại và
các đền thờ anh hùng dân tộc có ý nghĩa như thế nào với sự hình thành truyền thống yêu nước?
Thời gian thảo luận 2 phút và đại diện trả lời trong 1-2 phút
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
6
Nguồn gốc: bắt nguồn từ tình cảm gia đình, quê hương- nơi mình sinh sống.
Thời Bắc Thuộc: Lòng yêu nước được nâng cao và phát triển hơn
Thời Nguyên thủy: Cùng với sự ra đời của
quốc gia Văn Lang
thì lòng yêu nước hình thành
Thời kì Âu Lạc: Lòng yêu nước
có bước phát triển mới
Những
câu chuyện
huyền thoại và
đền thờ các
anh hùng
dân tộc
khắc sâu
hơn nữa
lòng yêu
nước
HÌNH THÀNH TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC
7
BàI 28: TRUYềN THốNG YêU NướC CủA DâN TộC VIệT NAM THờI PHONG KIEN
Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam
a. Khái niệm.
b. Sự hình thành:
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
9
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
10
Đền thờ An Dương Vương (Đông Anh – Hà Nội)
Đền thờ Hai Bà Trưng – Hát Môn Hà Tây
11
2. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỷ phong kiến độc lập.

a. Bối cảnh lịch sử:
Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam
BàI 28: TRUYềN THốNG YêU NướC CủA DâN TộC VIệT NAM THờI PHONG KIEN
b. Biểu hiện lòng yêu nước thời kì phong kiến
4 nhóm thảo luận nội dung sau: Nêu biểu hiện lòng yêu nước thời phong kiến. Chọn một biểu hiện để phân tích.
Thời gian thảo luận : 3 phút
Đại diện nhóm trình bày trong 3 phút.
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
12
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
13
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
14
Sông Gianh phân chia đất nước Đàng Trong- Đàng Ngoài
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
15
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
16
Nguyễn Trung Phần - THPT Hòa Phú
17
18
Chữ Hán
Chữ Nôm
Chùa Một Cột (Hà Nội)
Qua những hình ảnh này biểu hiện nào của lòng yêu nước?
19
2. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỷ phong kiến độc lập.
1.Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam
BàI 28: TRUYềN THốNG YêU NướC CủA DâN TộC VIệT NAM THờI PHONG KIEN
3. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam
Chống ngoại xâm bảo vệ dân tộc là nét đặc trưng nhất của truyền thống yêu nước.
20
"Đầu tôi chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo"
Nếu bệ hạ muốn hàng xin hãy chém đầu thần trước đã
- Cũng trong chiến đấu chống ngoại xâm lòng yêu nước trở nên trong sáng chân thành và cao thượng hơn bao giờ heỏt
Trần Hưng Đạo - biểu tượng cho tình thần yêu nước trong sáng và cao thượng ( boỷ thuứ nhà đền nợ nước)
 
Gửi ý kiến