Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Let s eat

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Bá Tân
Ngày gửi: 07h:45' 07-07-2009
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 7
TEACHER : Ngo thi my phung
NGUYEN DU SECONDARY SCHOOL
ENGLISH 7
TEACHER : Ngo thi my phung
NGUYEN DU SECONDARY SCHOOL
period : 80
Unit 12 : let`s eat
Section b1 : our food
spinach
cucumber
banana
beef
papaya
pea
pineapple
carrot
durian
chicken
orange
fish
Look at the pictures . Write the names of them.
a. Ba had a toothache.
b. He didn’t go to the doctor.
c. He ate spinach but his parents didn’t eat.
d. His Mom washed the spinach.
e. The dirt of spinach can make Ba sick.
f. The doctor gave Ba some medicine to
make him feel better.
* True or false statements:
Period : 80
Unit 12 : ( cont ) let`s eat
Section b1 : our food
B1. Listen . Then practice with a partner .
* Vocabulary:
- Dirty (a) :
- Dirt (n) :
- Terrible (a) :
khủng khiếp
bụi bẩn , bụi đất
do , b?n
Thursday, Feb 19th , 2009
- Probably (adv) :
có thể , có lẽ
- Make S.O + adj
a. Ba had a toothache.
b. He didn’t go to the doctor.
c. He ate spinach but his parents didn’t eat.
d. His Mom washed the spinach.
e. The dirt of spinach can make Ba sick.
f. The doctor gave Ba some medicine to
make him feel better.
-> Ba had a stomachache.
-> He went to the doctor.
-> He washed the spinach.
F
F
F
T
T
T
* True or false statements:
Period : 80
Thursday, Feb 19th , 2009
Unit 12 : ( cont ) let`s eat
Section b1 : our food
Ba went to the ………....… because he was .…..….… .The doctor …….………Ba some questions. Ba said he …………some…………. last night .The doctor said he must ………..… the spinach….………..….. . …………… can be dirty. The dirt can…..……..people sick . …..… gave Ba some …..…………. to make him feel better.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(9)
(11)
(10)
(8)
doctor
sick
asked
had
spinach
wash
more carefully
Vegetables
make
she
medicine
Period : 80
Thursday, Feb 19th , 2009
Unit 12 : ( cont ) let`s eat
Section b1 : our food
*Now complete the story.
* Choose the best words to complete the dialogue.

Hoang : You look tried . What’s _______ with you?
Ha: I feel ______ . I have a headache.
Hoang: It must be something you drank. Did you _____
beer last night?
Ha: Yes, I had too ______ beer at Lan’s party.
Hoang: Oh, it was ________ the beer that made you
sick .You _________ drink much beer or wine.
Ha: Thanks.

have
awful
shouldn`t
much
probably
wrong
Homework
Learn the vocabulary by heart .
- Practice the dialogue with your partner .
Do exercises B1 on page 76 in the workbook .
Prepare Unit 12 : B2 , B3 .
Goodbye
 
Gửi ý kiến