Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Sĩ
Ngày gửi: 11h:04' 13-03-2019
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
1
3/13/2019
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Trình bày mục đích và hệ thống sản xuất giống cây trồng?
Câu 2: So sánh qui trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo?
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
2
3/13/2019
BÀI 6:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG, LÂM NGHIỆP
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
3
3/13/2019
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
4
3/13/2019
I. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TB
Nuôi cấy mô tế bào là phương pháp tách rời tế bào, mô
nuôi cấy trong môi trường thích hợp và vô trùng
để chúng tiếp tục phân bào, biệt hóa thành mô, cơ quan
để phát triển thành cây mới.
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
5
3/13/2019
Tế bào (rễ, thân, lá)
Nuôi cấy
Cây hoàn chỉnh
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
6
3/13/2019
Nuôi cấy mô
7
3/13/2019
II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TB
1. Tính toàn năng của tế bào
TB chứa hệ gen qui định loài đó, mang toàn bộ lượng thông tin của loài.
TB có thể sinh sản vô tính khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp để tạo thành cây hoàn chỉnh
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
8
3/13/2019
Quá trình phân hóa
Tế bào phôi sinh
Tế bào chuyên hóa
Quá trình phản phân hóa
(Rễ, Thân, Lá)
2. Khả năng phân hóa và phản phân hóa
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
9
3/13/2019
Phân hóa TB: là quá trình từ tế bào phôi sinh biến đổi thành TB chuyên hóa đảm bảo các chức năng khác nhau
Phản phân hóa TB: Là quá trình chuyển tế bào chuyên hóa về TB phôi sinh trong điều kiện thích hợp và tiếp tục phân chia mạnh mẽ.
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
10
3/13/2019
B1
B2
B6
B4
B3
B5
Qui trình công nghệ nuôi cấy mô TB
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
11
3/13/2019
Chọn vật liệu nuôi cấy
Tạo chồi
Khử trùng
Tạo rễ
Cấy cây vào môi trường thích hợp
Trồng cây trong vườn ươm
Bước 1
III. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG BẰNG NUÔI CẤY MÔ TB
1. Qui trình
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6
12
3/13/2019
Chọn mẫu tốt, không bị nhiễm bệnh
Cách làm:
Chọn cây mẹ khoẻ, sạch bệnh
Chọn mô phân sinh đỉnh chồi , đỉnh rễ, bộ phận non
Tại sao vật liệu nuôi cấy thường là đỉnh chồi, đỉnh rễ?
Bước1: Chọn vật liệu nuôi cấy
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
13
3/13/2019
Tạo mô sẹo từ thân cây
Tạo mô sẹo từ lá
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
14
3/13/2019

Bước 2: Khử trùng
Buồng khử trùng
15
3/13/2019
Mẫu và dụng cụ được tẩy rửa, khử trùng.
Cắt đỉnh sinh trưởng thành phần tử nhỏ, tẩy rửa, khử trùng ở buồng vô trùng.
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
16
3/13/2019
Bước 3: Tạo chồi
Nuôi vật liệu nuôi cấy trong MT MS
Cây con mới hình thành
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
17
3/13/2019
Môi trường thạch
Môi trường dinh dưỡng:
Nguyên tố đa lượng: N, S, Ca, K, P
Nguyên tố vi lượng: Fe, B, Mo, I, Cu
Đường: Glucozơ, Saccarozơ
Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin
Để phát triển thân cành cho chồi trong môi trường dinh dưỡng có bổ sung Cytokinin hoạt hoá tạo chồi
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
18
3/13/2019
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
19
3/13/2019
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
20
3/13/2019
Bước 4: Tạo rễ
Khi chồi đạt tiêu chuẩn về chiều cao, số lá thì chuyển sang MT tạo rễ, bổ sung chất kích thích auxin, IBA…
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
21
3/13/2019
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
22
3/13/2019
Bước 5: Cấy cây vào môi trường thích ứng
Chuyển cây sang MT thích ứng gần giống với MT tự nhiên về: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…
Theo em có thể bỏ qua bước này được không?
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
23
3/13/2019
Bước 6:Trồng cây trong vườn ươm
Khi cây đủ chiều cao, thân lá thì chuyển cây ra vườn ươm.
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
24
3/13/2019
Nhân với số lượng lớn, trên quy mô công nghiệp
Sản phẩm sạch bệnh và đồng nhất về di truyền
Hệ số nhân giống cao
2. Ý nghĩa
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
25
3/13/2019
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
26
3/13/2019
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
27
3/13/2019
Thành tựu của nuôi cấy mô tế bào
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
28
3/13/2019
Hoa lan
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
29
3/13/2019
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
30
3/13/2019
Đinh Thị Tâm, Sinh – Kỹ
31
3/13/2019
32
3/13/2019
Tổ Sinh học – THPT Huỳnh Văn Sâm
 
Gửi ý kiến