Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6 . School outdoor activities

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hoàng Gia
Ngày gửi: 19h:55' 30-09-2010
Dung lượng: 151.8 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
1
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
Unit 6: School outdoor activities
Lesson 4: Speaking
Expressing Agreement and Disagreement
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
2
Part a: Useful expressions
Jumble Expressions: Decide whether the giving expressions are expressed:
1. Suggestions 2. agreements 3.disagreements
Great.
What about.?
Why don`t we.?
Yes, let do that.
Yes, but..
Shall we.?
That a good idea.
We could...
That a good idea but.
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
3
Part a: Useful expressions
(Jumble Expressions )
Suggestions
What about.......?
Why don`t we. ...?
Shall we.....?
We could......?
Agreements
That`s a good idea.
Yes, let do that.
Great
disagreements
- Yes, but..
- That`s a good idea but..
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
4
Using the expressions
( Study the example)
A: What about going to Cuc Phuong National Park this weekend?
B: That a good idea! What will we bring with us?
C: We will need camping gear and a lot of food. We will camp and go hiking for 3 days.
D: Yes, but I think 2 days is enough. Oh, don’t forget your raincoats in case it rains
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
5
Using the expressions
(Practise)
A: What about going to Cuc Phuong National Park this weekend?
B: That a good idea! What will we bring with us?
C: We will need camping gear and a lot of food. We will camp and go hiking for 3 days.
D: Yes, but I think 2 days is enough. Oh, don’t forget your raincoats in case it rains
- Why don’t we…
- Shall we…
- We could…

-Yes,let’s do that
- Great

- That’s a good idea but….
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
6
Part b: give 5 essential things to bring with you on a camping trip
We need a tent to stay in
We need a First-aids kit in case of illness
We need a map in case we lost our way
We need Candles to light at night
We need a camera to take pictures
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
7
Part c: What outdoor activities do you suggest for the coming weekend
We will play a game. You will give suggestion for outdoor activities this weekend, using the expressions in task 1 and cue words in the game but study the example first.
A: Shall we go swimming this weekend?
B: Great! What will we bring with us?
A: We will need swimming glasses..., We will go swimming for 3 days.
B: Yes, but I think 2 days is enough.
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
8
16. Go swimming

(Swimming glasses,
five hours
-three hours)
14.Go to the water
Park

( Swimming
Costumes,
two days-one day)
12. Go the
Cinema

( Tickets, All night,
Six hours)
4. Go climbing

( Maps,
two days- one day)
6.Go camping

( Camping gear,
two weeks
- one week)
8. Go hiking

( Hiking boots,
three days
- two days)
2. Go on picnic

( Food, six days- three days)
10.Go fishing

( Fishing rods, all day- all the afternoon)
THPT CM
10A5
Unit 6
Speaking
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
9
Homework

Learn by heart the expressions.

Do exercise 3-4 in the workbook.
Suggestions
What about..+ V_ing.?
How about..+ V_ing..?
Why don`t we..+V...?
Shall we...+ V.. ..?
We could....+V...?
Language point
Disagreements
- Yes, but..

- That`s a good idea but..

Ok, but...
Agreements
That`s a good idea.

Yes, let do that.
Great.

That sound great.
NGÔ HOÀNG GIA_THPT CM_10NC
10
THANK YOU
THPT Chân Mộng- Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓