Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Đào
Ngày gửi: 12h:58' 26-03-2018
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người
BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
CHƯƠNG IX: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
I.Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ.

II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.

Em hãy kể tên một số ngành sản xuất không thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp?
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
Ngành công nghiệp và nông nghiệp khác ngành dịch vụ ở điểm nào?
Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất
không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất
DỊCH VỤ LÀ GÌ?
KHÁI NIỆM
Dịch vụ là ngành không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất mà chỉ góp phần phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.
I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ.
1. Cơ cấu
Hết sức phức tạp.
Có thể chia thành 3 nhóm như sau:

GTVT, bán buôn, bán lẻ, du lịch, d?ch v? ngh? nghi?p, y tế, giáo dục, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, hành chính công.
Hãy sắp xếp các ngành vào từng nhóm cụ thể?
- Dịch vụ kinh doanh: vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp,…
- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ,du lịch, các dịch vụ cá nhân ( y tế, giáo dục, thể dục thể thao)….
- Dịch vụ công : Hành chính công, hoạt động đoàn thể,…
CƠ CẤU
DỊCH VỤ KINH DOANH
DỊCH VỤ TIÊU DÙNG
DỊCH VỤ CÔNG
2. Vai trò
Vận chuyển nguyên vật liệu đến nơi sản xuất
Vận chuyển hàng hoá đến nơi tiêu thụ
Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất .
Tư vấn việc làm
Sử dụng tốt lao động, tạo việc làm cho người dân.
Vai trò:
Dịch vụ có vai trò rất quan trọng:
- Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất .
- Sử̉ dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo việc làm cho người dân.
- Khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu khoa học – kĩ thuật.

3. Xu hướng phát triển
Biểu đồ về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế giữa hai nhóm nước năm 2008
Nhóm nước phát triển
Nhóm nước đang phát triển
? Nhận xét về cơ cấu lao động trong các ngành giữa hai nhóm nước?
Cơ cấu lao động trong lĩnh vực dịch vụ ở nước ta năm 2012-2014
- Ở các nước phát triển lao động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ lệ cao: Hoa Kì (>80%); các nước ở Bắc Mĩ, Tây Âu (50-79%)
- Ở các nước đang phát triển tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ thường chỉ trên dưới 30%.
- Ở nước ta lao động trong lĩnh vực dịch vụ có xu hướng tăng: 2014 (32.5%)
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
Dựa vào sơ đồ trang 135 SGK, hãy trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ?
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
Nhân tố
Ảnh hưởng
Trình độ phát triển kinh tế
- Năng suất lao động xã hội
- Quy mô, cơ cấu dân số.
Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ
Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
- Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.
- Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán.
- Mức sống và thu nhập thực tế
Tài nguyên thiên nhiên.
Di sản văn hoá, lịch sử.
Cơ sở hạ tầng du lịch.
Mạng lưới ngành dịch vụ.
Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ.
- Sức mua, nhu cầu dịch vụ.
- Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch.
Trình độ phát triển kinh tế
Năng suất lao động xã hội
Đầu tư, bổ sung lao động
cho ngành dịch vụ
- Quy mô, cơ cấu dân số
Nhịp độ phát triển và
cơ cấu ngành dịch vụ
Dân số trẻ => Các dịch mua sắm, làm đẹp, thông tin liên lạc…
Dân số già => Các dịch vụ về y tế,…
Thành phố
Phân bố dân cư và mạng
lưới quần cư
- Mạng lưới ngành dịch vụ
Nông thôn
Truyền thống văn hoá,
phong tục tập quán
Hình thức tổ chức mạng
lưới ngành dịch vụ
- Mức sống và thu nhập
thực tế
- Sức mua, nhu cầu dịch vụ
-Tài nguyên thiên nhiên
Di sản văn hoá lịch sử
Cơ sở hạ tầng du lịch
Sự phát triển và phân bố
ngành dịch vụ du lịch
Phong Nha-Kẻ Bàng
Vịnh Hạ Long
Hãy quan sát lược đồ sau,
nhận xét về sự phân hóa tỉ trọng cuả các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của
các nước trên thế giới?
III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI
Hình: 35. Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước, năm 2001
Hoa Kỳ
Anh, Pháp, PhầnLan...
Ôtrâylia
Liên Bang Nga
AI CẬP
BraXin
Canađa
Achentina
Nam Phi
Nhật Bản
Đông nam Á; Nam Á;
Trung Quốc …
Angiêri; Xuđăng …
Vênêxuêla
Angôla, Công gô…
III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI
- Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP (>60%), ở các nước đang phát triển, tỉ trọng của dịch vụ thường chỉ dưới 50%.
- C¸c thµnh phè cùc lín chÝnh lµ c¸c trung t©m dÞch vô lín cã vai trß to lín trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu.

Hãy kể tên các thành phố chuyên môn hóa về một vài loại hỡnh dịch vụ mà em biết ?
Thành phố thời trang Milan (Italia)
Kinh đô điện ảnh và giải trí
Củng cố:
Câu 1: Ngành dịch vụ nào dưới đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng?
a, Hoạt động đoàn thể
b, Hành chính công
c, Hoạt động buôn, bán lẻ
d, Thông tin liên lạc
Câu 2: Dịch vụ không phải là ngành:a, Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất
b, Làm tăng giá trị hàng hoá nhiều lần
c, Phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người
d, Góp phần giải quyết việc làm

Câu 3:Nhân tố phân bố dân cư ảnh hưởng đến:
a, Nhịp độ phát triển ngành dịch vụ.
b, Nhu cầu dịch vụ.
c, Mạng lưới ngành dịch vụ.
d, Cơ cấu ngành dịch vụ.
Bài tập về nhà
Bài tập 4 SGK trang 137.
Chuẩn bị bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải.
 
Gửi ý kiến