Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Trì
Ngày gửi: 09h:45' 29-08-2021
Dung lượng: 37.0 MB
Số lượt tải: 604
Số lượt thích: 0 người
Phần Một
KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
BÀI 1:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN
CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
Mục tiêu:
Biết được vai trò và triển vọng của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống.
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN
CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

Lịch sử:Năm 1862.Sự phát minh ra lí thuyết trưuờng điện từ của Mắc-Xoen mới đặt nền móng cho KTĐT.
ý nghĩa:là ngành kĩ thuật mũi nhọn,hiện đại,là đòn bẩy giúp các ngành kĩ thuật khác phát triển.
Được thâm nhập và ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống.
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
- Kĩ thuật điện tử đã đảm nhiệm chức năng điều khiển và tự động hóa các quá trình sản xuất
- Nhiều công nghệ mới đã xuất hiện làm tăng năng xuất và chất lượng sản phẩm.
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Luyện kim
Chế tạo máy
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Nhà máy sản xuất xi măng:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Công nghiệp hóa học:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Thăm dò và khai thác tài nguyên:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Trong ngư nghiệp:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Trong ngư nghiệp:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Ngành giao thông vận tải:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Ngành bưu chính viễn thông:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
1./ Đối với sản xuất:
Ngành phát thanh truyền hình:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
2./ Đối với đời sống:
Ngành khí tượng thủy văn:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
2./ Đối với đời sống:
Lĩnh vực y tế:
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
2./ Đối với đời sống:
Trong các ngành thương mại, ngân hàng … :
VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
I - VAI TRÒ CỦA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ :
2./ Đối với đời sống:
Thiết bị dân dụng… :
II-Triển vọng của KTĐT
ĐVĐ: (sự phát triển)
Đã và đang phát triển mạnh mẽ, có thể nói gần như thay đổi hàng ngày:
Từ đèn điện tử=> linh kiện bán dẫn=>IC(thu nhỏ thể tích không gian của linh kiện: thu nhỏ thể tích không gian máy điện tử..)
Kĩ thuật số(kĩ thuật vi sử lí,máy tính ĐT.)ra đời là cuộc cách mạng trong ngành KTĐT

Trong tưuơng lai:
Đóng vai trò là"bộ não" cho các thiết bị và các quá trình sản xuất
Chế tạo ra các thiết bị đảm nhiệm được các công việc mà con người không thể trực tiếp làm được như thám hiểm trên Sao Hoả, Mặt Trăng, Sao Kim.
Các thiết bị điện tử được thu nhỏ thể tích và chất lượng ngày càng cao.Ví dụ:...???(Chíp điện tử chỉ nhỏ bằng hạt gạo.)
Việc học tập và hiểu được các kiến thức cơ bản của KTĐT là nhu cầu cần thiết đối với mọi người.
C/ Củng cố bài
C©u hái:
1. Nªu vai trß cña KT§T ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng?
2. H·y nªu nh÷ng øng dông cña KT§T ®­ưîc dïng trong gia ®×nh em hoÆc nhµ b¹n cña em?
3.Nghiªn cøu trư­íc Bµi 2 vµ Bµi 3
4.S­u tÇm, t×m hiÓu mét sè c¸c linh kiÖn ®iÖn tö:®iÖn trë, tô ®iÖn, cuén c¶m, tranzito,IC…
 
Gửi ý kiến