Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Vận tốc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Tuyết Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:01' 08-03-2016
Dung lượng: 571.5 KB
Số lượt tải: 188
Số lượt thích: 0 người
TOÁN LỚP 5
VẬN TỐC
1. Cho biểu thức: (3 giờ 40 phút + 2 giờ 30 phút) : 2
Giá trị của biểu thức là:
A. 3 giờ 5 phút
B. 4 giờ 55 phút
C. 2 giờ 35 phút
A.
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Kiểm tra bài cũ
2. Cho biểu thức: 2 ngày 14 giờ x 3 – 17 giờ
Giá trị của biểu thức là:
A. 6 ngày 1 giờ
B. 7 ngày 1 giờ
C. 8 ngày 1 giờ
B.
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Kiểm tra bài cũ
Bài toán: “Một ô tô đi mỗi giờ được 50km, một xe máy đi mỗi giờ được 40 km và cùng đi quãng đường từ A đến B, nếu khởi hành cùng một lúc từ A thì xe nào đến B trước?”
Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
ô tô
.............. ..đến B trước ..................
xe máy
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
a. Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki- lô -mét?
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Tóm tắt:
170 km
.km ?
Bài giải
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:
: 4 = 42,5 (km/giờ)
Đáp số: 42,5 km/giờ
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km, ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là 42,5 ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42,5km/giờ.
Vận tốc của ô tô là:
170 : 4 = 42,5 (km/giờ)
Vận tốc ô tô 42,5km/giờ là:
A. Quãng đường ô tô đi được
B. Quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ
B
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
170 : 4 = 42,5 (km/giờ)
Quãng đường
Thời gian
Vận tốc
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Gọi s là quãng đường
Gọi t là thời gian
Gọi v là vận tốc
Công thức tính vận tốc là:
v = s : t
Quy tắc: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng
đường chia cho thời gian.
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Nối đối tượng chuyển động ở cột A với vận tốc tương ứng ở cột B:
Vận tốc chạy của người đó là:
......................................
Bài toán 2: Một người chạy được 60 m trong vòng 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó.
60 : 10 = 6 (m/giây)
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
A. 6 m là quãng đường người đó chạy được trong mỗi giây.
Vậy 6m/giây của người đó được hiểu là:
B. 6 m là quãng đường người đó chạy được.
A
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Bài 1: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.
LUYỆN TẬP
105 : 3 = 35 (km/giờ)
Vận tốc của người đi xe máy là:
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Giải
Đáp số: 35 km/giờ
Bài 2: Một máy bay bay được 1800 km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.
Vận tốc của máy bay là:
1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)
Giải
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Đáp số: 720 km/giờ
Bài 3: Một người chạy được 400 m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.
Đổi 1 phút 20 giây = 80 giây.
Vận tốc chạy của người đó là:
400 : 80 = 5 (m/giây)
Đáp số: 5 m/giây
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Tóm tắt:
s : 400 m
t : 1 phút 20 giây
v : …….m/ giây?
Giải
CỦNG CỐ
Muốn tính vận tốc ta lấy:
A. Quãng đường nhân thời gian.
B. Quãng đường cộng thời gian.
C. Quãng đường chia thời gian
C
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
Về nhà học thuộc quy tắc và công thức tính vận tốc.
Chuẩn bị: Luyện tập.
Dặn dò:
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Toán
Vận tốc
 
Gửi ý kiến