Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Vận tốc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Hoà
Ngày gửi: 22h:20' 07-03-2019
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 355
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
Toán
Lớp 5B.
Vận tốc
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Rung chuông vàng
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Chọn đáp án đúng:
12 giờ 25 phút + 4 giờ 15 phút = ?
16 giờ 40 giây
16 giờ 35 phút
16 giờ 40 phút
16 giờ 35 giây
2) 34 phút 58 giây – 14 phút 23 giây = ?
19 phút 55 giây
20 phút 35 giây
20 phút 30 giây
19 phút 30 giây
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
3) 4 giờ 12 phút x 4 = ?
16 giờ 58 giây
16 giờ 48 phút
16 giờ 58 phút
16 giờ 48 giây
4) 20 phút 50 giây : 5 = ?
4 phút 10 giây
4 giờ 10 phút
4 phút 5 giây
4 giờ 5 phút
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Xếp theo thứ tự tên sự vật chạy từ nhanh đến chậm?
Ô tô
Người
Rùa
 Trong trường hợp này ta nói : vận tốc ô tô nhanh nhất, vận tốc của con rùa nhỏ nhất
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Hình thành khái niệm vận tốc
Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Vận tốc
Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắc là 42,5 km/giờ.
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:
170 : 4 = 42, 5 (km)
Đáp số: 42,5 km
Bài giải
Tóm tắt
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Vận tốc
Vậy vận tốc của ô tô là:
170 : 4 = 42,5 (km/giờ)
Quãng đường
(km)
Vận tốc
(km/giờ)
Thời gian
(giờ)
`
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian
Em hãy nêu cách tính vận tốc của một chuyển động?
Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:
v = s : t
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Vận tốc của:
Người đi bộ khoảng: ……..
Người đi xe đạp khoảng: …...
Người đi xe máy khoảng: …..
Người đi ô tô khoảng: …….

(1) 15 km/giờ
(2) 40 km/giờ
(3) 5 km/giờ
(4) 50 km/giờ
Ước lượng vận tốc
Dựa vào kết quả ước lượng cho biết thông thường người đi bằng phương tiện gì là nhanh nhất?
(4) 50 km/giờ
B
A
(2) 40 km/giờ
(1) 15 km/giờ
(3) 5km/giờ
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Vậy vận tốc của chuyển động cho chúng ta biết gì?
 Vận tốc là để chỉ rõ sự nhanh chậm của một chuyển động trong một đơn vị thời gian. Đơn vị của vận tốc có thể là km/giờ , km/phút , m/giây , cm/giây…
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Vận tốc
b) Bài toán 2: Một người chạy được 60m trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó ?
Bài giải
Tóm tắt
Vận tốc chạy của người đó là:
60 : 10 = 6 (m/giây)
Đáp số: 6 m/giây
s : 60m
t : 10 giây
v : ?
Đơn vị vận tốc trong bài toán này là gì?
Ngoài đơn vị là km/giờ, m/giây. Đơn vị vận tốc còn được tính là gì ?

Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Vận tốc
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

 Vận tốc là để chỉ rõ sự nhanh chậm của một chuyển động trong một đơn vị thời gian. Đơn vị của vận tốc có thể là km/giờ , km/phút , m/giây , cm/giây…
v = s : t
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Vận tốc
2. Luyện tập
Bài 1: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy?
Bài giải
Tóm tắt
Vận tốc của người đi xe máy là:
105 : 3= 35 (km/giờ)
Đáp số: 35 km/giờ
s :105km
t : 3 giờ
v : ?
Đơn vị vận tốc trong bài toán này là gì?
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Vận tốc
2. Luyện tập
Bài 2: Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay ?
Bài giải
Tóm tắt
Vận tốc của người đi xe máy là:
1800 : 2,5= 720 (km/giờ)
Đáp số: 720 km/giờ
s : 1800 km
t : 2,5 giờ
v : ?
Đơn vị vận tốc trong bài toán này là gì?
Để xác định được đơn vị đo vận tốc cần dựa vào đâu ?
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
AI NHANH, AI ĐÚNG ?
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Nêu cách tính
vận tốc ?
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Em hãy nêu cách viết đơn vị của một vận tốc?
Đơn vị của vận tốc bằng tên đơn vị của quãng đường trên tên đơn vị của thời gian
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Nêu công thức tính vận tốc ?
v = s : t
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Toán
Ý nghĩa của vận tốc cho chúng ta biết được đều gì ?
Vận tốc là để chỉ rõ sự nhanh chậm của một chuyển động trong một đơn vị thời gian.
 
Gửi ý kiến