Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Sinh
Ngày gửi: 22h:38' 10-03-2021
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 366
Số lượt thích: 0 người
? Trong các hành vi sau hành vi nào vi phạm Luật lao động?
C. Sắp xếp cho nguời lao động vị thành niên tham gia học bổ túc văn hoá
A. Sử dụng nguời lao động duới 14 tuổi.
B. Sắp xếp cho nguời lao động vị thành niên làm việc 12h/ngày.
D. Không cho nguời lao động vị thành niên kí hợp đồng lao động.
E. Bắt ngu?i lao động vị thành niên làm việc duới hầm mỏ.
KIểM TRA BàI Cũ
Phỏp lu?t nu?c ta quy d?nh nhu th? no v?i nh?ng ngu?i tham gia giao thụng b?ng xe mụ tụ,xe g?n mỏy
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
Tỡnh huống 1: " Vỡ tức giận ông H nhà bên, thuờng xuyên vứt rác sang nhà mỡnh, T luôn nghĩ phải dỏnh cho ông H một trận thật đau để trả thù việc ông vứt rác sang nhà mỡnh." Có ý kiến cho rằng:
a. T vi phạm pháp luật.
b. T không vi phạm pháp luật.

Tỡnh huống 2: " Vỡ tức giận ông H nhà bên, thuờng xuyên v?t rác sang nhà mỡnh, T đã có lời đe doạ sẽ giết ông H nếu ông còn tiếp tục v?t rác sang nhà mỡnh." Có ý kiến cho rằng:
a. T vi phạm pháp luật.
b. T không vi phạm pháp luật.
Tỡnh huống 3: "Trên đuờng đi công tác, ông Ba gặp một vụ tai nạn, mọi nguời đề nghị ông chở nguời bị thuơng nặng đến bệnh viện cấp c?u nhung ông Ba từ chối vỡ đang vội đi gấp, không có thời gian rẽ vào bệnh viện."
Theo em vi phạm của ông Ba là gỡ?
Tỡnh huống 4:
"Một thanh niên phóng nhanh, vuợt đèn đỏ đâm vào một em bé đi qua đuờng."
Theo em trong các ý kiến sau ý kiến nào đúng? Vỡ sao?
a. Anh thanh niên có lỗi.
b. Anh không có lỗi mà lỗi do em bé qua đu?ng không có nguời lớn đi kèm.
=> Suy nghĩ chua là hành vi.
Tỡnh huống 1: " Vỡ tức giận ông H nhà bên, thuờng xuyên vứt rác sang nhà mỡnh, T luôn nghĩ phải dỏnh cho ông H một trận thật đau để trả thù việc ông vứt rác sang nhà mỡnh." Có ý kiến cho rằng:
a. T vi phạm pháp luật.
b. T không vi phạm pháp luật.

Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
? Dấu hiệu vi phạm pháp luật trong tỡnh huống này là gỡ?
Tỡnh huống 2: " Vỡ tức giận ông H nhà bên, thuờng xuyên v?t rác sang nhà mỡnh, T đã có lời đe doạ sẽ giết ông H nếu ông còn tiếp tục v?t rác sang nhà mỡnh." Có ý kiến cho rằng:
a. T vi phạm pháp luật.
b. T không vi phạm pháp luật.
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
ĐiÒu 103
1.Ngưêi nµo ®e do¹ giÕt ngưêi, nÕu cã c¨n cứ lµm cho ngưêi bÞ ®e do¹ lo sî r»ng viÖc ®e do¹ nµy sÏ ®ưîc thùc hiÖn, thì bÞ c¶i t¹o kh«ng giam giữ ®Õn 2 n¨m hoÆc ph¹t tï từ 3 th¸ng ®Õn 3 n¨m.”
Những dấu hiệu vi phạm pháp luật
Là hành vi cụ thể của con nguời
Bằng hành động; đấm, đá.
Không hành động: dùng lời nói đe doạ, miệt thị...
Tỡnh huống 3: "Trên đuờng đi công tác, ông Ba gặp một vụ tai nạn, mọi nguời đề nghị ông chở nguời bị thuơng nặng đến bệnh viện cấp c?u nhung ông Ba từ chối vỡ đang vội đi gấp, không có thời gian rẽ vào bệnh viện."
Theo em vi phạm của ông Ba là gỡ?
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
Điều 102
1.Ngưêi nµo thÊy ngưêi kh¸c ®ang ë trong tình tr¹ng nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng, tuy cã ®iÒu kiÖn mµ kh«ng cứu gióp dÉn ®Õn h©u qu¶ ngưêi ®ã chÕt, thì bÞ ph¹t c¶nh c¸o, c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn 2 n¨m hoÆc ph¹t tï từ 3 th¸ng ®Õn 2 n¨m.
Những dấu hiệu vi phạm pháp luật
Là hành vi cụ thể của con nguời
Bằng hành động; đấm, đá.
Không hành động: dùng lời nói đe doạ, miệt thị...
Trái pháp luật
- Không thực hiện: không đội mũ bảo hiểm
- Thực hiện không đúng PL: mang mũ BH theo nhưng không đội mũ bảo hiểm.
- Làm những việc mà PL cấm: buôn bán vũ khí.
a. Anh thanh niên có lỗi ? phóng nhanh, vuợt đèn đỏ => đâm vào em bé đi qua đu?ng.

Tỡnh huống 4:
"Một thanh niên phóng nhanh, vuợt đèn đỏ đâm vào một em bé đi qua đuờng."
Theo em trong các ý kiến sau ý kiến nào đúng? Vỡ sao?
a. Anh thanh niên có lỗi.
b. Anh không có lỗi mà lỗi do em bé qua đu?ng không có nguời lớn đi kèm.
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
Những dấu hiệu vi phạm pháp luật
Là hành vi cụ thể của con nguời
Bằng hành động; đấm, đá.
Không hành động: dùng lời nói đe doạ, miệt thị...
Trái
pháp
luật
- Không thực hiện: không đội mũ bảo hiểm
- Thực hiện không đúng PL: mang mũ BH theo nhung không đội mũ bảo hiểm.
- Làm những việc mà PL cấm: buôn bán vũ khí.
Nguời thực hiện có lỗi
Vô ý: đi xe máy gây tai nạn, .
Cố ý: vuợt đèn đỏ, ...
Tỡnh huống :
a) Một nguời mắc bệnh tâm thần cuớp giật túi tiền của nguời qua đuờng.
b) "Một nguời say ruợu đi xe máy bị tai nạn."
- Theo em trong các ý kiến sau ý kiến nào đúng? Vỡ sao?
a. Cả 2 truờng hợp đều vi phạm pháp luật.
b. Cả 2 truờng hợp đều không vi phạm pháp luật.
c. Truờng hợp 1 là vi phạm pháp luật.
d. Truờng hợp 2 là vi phạm pháp luật.
Dấu hiệu vi phạm pháp luật trong tỡnh huống này là gỡ?
Việc uống ruợu, điều khiển xe máy là VPPL -> anh ta ý th?c đuợc về điều đó nhung anh ta vẫn thuc hiện viêc uống ruợu và điều kiển xe => bị tai nạn
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
Những dấu hiệu vi phạm pháp luật
Là hành vi cụ thể của con nguời
Bằng hành động; đấm, đá.
Không hành động: dùng lời nói đe doạ, miệt thị...
Trái
pháp
luật
- Không thực hiện: không đội mũ bảo hiểm
- Thực hiện không đúng PL: mang mũ BH theo nhung không đội mũ bảo hiểm.
- Làm những việc mà PL cấm: buôn bán vũ khí.
Nguời thực hiện có lỗi
Vô ý: đi xe máy gây tai nạn, .
Cố ý: vuợt đèn đỏ, ...
Có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện
Khả năng nhận thức điều chỉnh suy nghĩ
Khả năng lựa chọn và quyết định cách xử sự.
Khả năng độc lập chịu trách nhiệm về việc làm của mỡnh.
BÀI TẬP: Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời các câu hỏi:
Ông Ân xây nhà cao tầng không giấy phép và đem đổ phế thải xây dựng xuống cống thoát nước.
Lê cùng hai bạn than gia đua xe máy, vượt đèn đỏ, gay tai nạn giao thông.
A là bệnh nhân tâm thần, khi lên cơn đã đập phá nhiều tài sản quý của bệnh viện.
4. Thiếu tiền tiêu xài, N đã cướp giật dây chuyền, túi xách của người đi đường.
5. Bà Tư vay tiền của chị Ba đã quá hạn, dây dưa không chịu trả nợ.
6. Anh Sa là công nhân công ti Môi trường đô thị. Khi chặt cành, tỉa cây để phòng mùa mưa bão, anh đã không đặt biển bảo hiệu nguy hiểm theo quy định. Hậu quả làm một người đi đường đã bị thương do cành cây rơi xuống.
Bài tập:
Hãy đọc nh?ng hành vi ở phần đặt vấn đề và hoàn thành bảng sau bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống tuơng ứng với nh?ng hành vi sao cho phù hợp:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- Mất mỹ quan
- Tắc cống
Thiệt hại về người và của.
Phá tài sản quý.
Gây tổn hại tài chính cho người khác.
Thiệt hại về kinh tế.
Người bị thương hoặc cản trở GT.
Vi phạm pháp luật
Hành vi trái pháp luật, có lỗi
Do nguời có năng l?c trách nhiệm pháp lí th?c hiện
Gây hậu quả là xâm hại đến các quan h? xó h?i đuợc phỏp lu?t bảo vệ
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
1. Vi phạm pháp luật:
Vi phạm pháp luật
Hành vi trái pháp luật, có lỗi
Do nguời có năng l?c trách nhiệm pháp lí th?c hiện
Gây hậu quả là xâm hại đến các quan h? xó h?i đuợc phỏp lu?t bảo vệ
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
1. Vi phạm pháp luật:
-Các loại vi phạm pháp luật:
- Vi phạm pháp luật hành chính
- Vi phạm pháp luật dân sự
- Vi phạm pháp luật hình sự
- Vi phạm kỷ luật.

Vi phạm pháp luật hành chính
Vi phạm pháp luật dân sự
Không vi phạm pháp luật
Vi phạm pháp luật hình sự
Vi phạm pháp luật dân sự
Vi phạm kỷ luật

Học sinh trốn học, bỏ đi đánh điện tử, có bị xem là vi phạm pháp luật không. Nêu một số hậu quả của hành vi đó?
- Học sinh trốn học, bỏ tiết đi đánh điện t? không vi phạm pháp luật mà vi phạm kỉ luật nhung đó là hiện tuợng dễ đua con nguời đến vi phạm pháp luật.
- Hậu quả: Kết quả học tập giảm sút, dễ sa vào các tệ nạn xã hội.
Vi phạm pháp luật
Hành vi trái pháp luật, có lỗi
Do nguời có năng l?c trách nhiệm pháp lí th?c hiện
Gây hậu quả là xâm hại đến các quan h? xó h?i đuợc phỏp lu?t bảo vệ
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
1. Vi phạm pháp luật:
-Các loại vi phạm pháp luật:
- Vi phạm pháp luật hành chính
- Vi phạm pháp luật dân sự
- Vi phạm pháp luật hình sự
- Vi phạm kỷ luật.
2. Trách nhiệm pháp lý:
Trách nhiệm pháp lí
Là nghĩa vụ đặc biệt
p dụng cho các co quan, t? ch?c, cá nhân có hành vi VPPL
Bắt buộc phải thực hiện theo qui định của PL.
Bài 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN
Vi phạm kỉ luật
1
2
3
4
1
2
3
4
HÀNH VI TRÊN CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG ?
A. Có B. Không
A
Hành vi trn thuộc loại vi phạm gì?

a. Luật hình sự. b. Luật hành chính. c. Luật dân sự .
b.
Bài tập 1: Xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì?
Bài tập 2: Các hành vi sau có vi phạm pháp luật không?
a. M?t nguoi lỏi xe u?ng ru?u, khụng làm chủ đuợc tay lái đã đâm vào xe máy của nguời đi đuờng.
a. Có b. Không
b. Em bộ lờn 5 tu?i ngh?ch l?a lm chỏy m?t s? d? dựng c?a hng xúm.
a. Có b. Không
Trường hợp nào không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình?
a. Trưêng hîp a ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý v×:
Ngưêi thùc hiÖn hµnh vi ®ã cã lçi, thùc hiÖn kh«ng ®óng nh÷ng ®iÒu mµ ph¸p luËt yªu cÇu: §ã lµ uèng rưîu khi ®iÒu khiÓn phư¬ng tiÖn tham gia giao th«ng.
b Trưêng hîp b kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ hµnh vi cña m×nh v×:
Ngưêi thùc hiÖn hµnh vi lµ trÎ em (chưa ®ö ®é tuæi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt), kh«ng cã n¨ng lưc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý.
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
Vi phạm pháp luật
Hành vi trái pháp luật, có lỗi
Do nguời có năng l?c trách nhiệm pháp lí th?c hiện
Gây hậu quả là xâm hại đến các QHXH đuợc PL bảo vệ.
Trách nhiệm pháp lí
Là nghĩa vụ đặc biệt
p dụng cho các co quan, t? ch?c, cá nhân có hành vi VPPL
Bắt buộc phải thực hiện theo qui định của PL.
 
Gửi ý kiến