Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Giáo dục Công dân > GDCD 9 >


Bài 1. Chí công vô tư (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Tự chủ (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Dân chủ và kỉ luật (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Bảo vệ hoà bình (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Hợp tác cùng phát triển (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Năng động, sáng tạo (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1238 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0