Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Lộc
Ngày gửi: 22h:17' 20-12-2021
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 386
Số lượt thích: 0 người

PHẦN HAI
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

CHƯƠNG I
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930
TIẾT 15 – BÀI 14
VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp
Thủ đô Paris bị tàn phá.
Nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai
- Nông nghiệp.
- Công nghiệp.
- Thương nghiệp.
- Giao thông vận tải.
- Tài chính-Ngân hàng.
Thuế
Biểu đồ nguồn vốn đầu tư của các công ty tư bản Pháp ở Đông Dương (triệu phrăng)
Em có nhận xét gì về chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của đế quốc Pháp?
Rạch giá
Bạc Liêu
Phú riềng
Đắc lắc
Hòa bình
Lúa gạo
Cao su
Chè,Cà fê
Ca fê
Đông triều
Cao bằng
Nông nghiệp
Hoàng sa
Cạo mủ cao su
Công nhân cao su làm việc dưới
sự giám sát của ông chủ người Pháp
“Cao su đi dễ khó về
Khi đi trai tráng, khi về bủng beo
Cao su đi dễ khó về
Khi đi mất vợ, khi về mất con
Cao su xanh tốt lạ đời
Mỗi cây bón một xác người công nhân.”
Rạch giá
Bạc Liêu
Phú riềng
Đắc lắc
Hòa bình
Lúa gạo
Cao su
Cà fê
Ca fê
than
Đông triều
Cao bằng
Thiếc, chì kẽm, vonphơram
vàng
Công nghiệp
Hoàng sa
Mỏ than Mạo Khê (Quảng Ninh) thời Pháp thuộc
Mỏ than Nông Sơn (Quảng Nam )
Một công trường khai thác than
+ Hà Nội (diêm, rượu, gạch ngói, văn phòng phẩm)
+ Hải Phòng (dệt, thủy tinh, xi măng)
+ Nam Định (dệt, rượu)
+ Sài Gòn( văn phòng phẩm, thuốc lá, gạch ngói
+ Huế (Vải Long Thọ)
Mở thêm các cơ sở công nghiệp nhẹ
Vinh
Đông Hà
1922
Đồng Đăng
Na Sầm
* Giao thông vận tải :
Đến 1931, Pháp xây dựng được 2389 km đường sắt trên lãnh thổ VN. Đường bộ cũng được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cho đến 1930 đạt gần 15.000km, trong đó đường nhựa thì mới chỉ đạt vài nghìn km. Các cảng Hải Phòng, Sài Gòn được nạo vét, củng cố nhà kho, bến bãi; một số cảng mới như Hòn Gai, Bến Thuỷ… được xúc tiến xây dựng. Mạng lưới giao thông thuỷ trên các sông Hồng, Cửu Long tiếp tục được khai thác. Nhìn chung, những năm 30-40 của thế kỷ XX, Đông Dương là một trong những nơi có hệ thống giao thông tốt nhất ở Đông Nam Á
1927
Tuyến đường sắt xuyên Việt được xây dựng từ 1902
Cầu Long Biên
Ga xe lửa Mĩ Tho
Cầu Hàm Rồng
Chợ Đồng Xuân thời Pháp thuộc
Chợ Bến Thành thời Pháp thuộc
Cầu Long Biên năm 1925
Đường sắt thời Pháp thuộc
Phố Hàng Đào năm 1926
Phố Tràng Tiền năm 1921
Tiền giấy Việt Nam thời thuộc Pháp
Ngân hàng Đông Dương
Thẻ thuế thân của nhân dân Việt Nam.
I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp.
BÀI 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
* Chính sách khai thác của Pháp:
- Nông nghiệp: tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu vào các đồn điền và cao su.
Công nghiệp:
+ Chú trọng khai thác mỏ (đặc biệt là than), nhiều công ti mới ra đời.
+ Mở thêm một số cơ sở công nghiệp chế biến.
- Thương nghiệp: Pháp độc quyền, đánh thuế nặng vào hàng hóa nhập vào Việt Nam.
- GTVT: phát triển hệ thống đường sắt xuyên Đông Dương.
- Tài chính: Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương.
III. Xã hội Việt Nam phân hóa
1. Giai cấp địa
chủ phong
kiến

XÃ HỘI
VIỆT NAM
PHÂN HÓA
2. Giai cấp tư sản
3. Tầng lớp tiểu
tư sản
thành thị
4. Giai cấp
nông dân
5. Giai cấp
công nhân
THẢO LUẬN NHÓM
? Nêu đặc điểm, thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau CTTG thứ nhất?
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về giai cấp địa chủ phong kiến
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về giai cấp tư sản
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về tầng lớp tiểu tư sản
+ Nhóm 4: Tìm hiểu về giai cấp nông nhân
+ Nhóm 5: Tìm hiểu về giai cấp công nhân
SỰ PHÂN HÓA CÁC GIAI CÂP, TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM
SỰ PHÂN HÓA CÁC GIAI CÂP, TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM
SỰ PHÂN HÓA CÁC GIAI CÂP, TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM
SỰ PHÂN HÓA CÁC GIAI CÂP, TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM
SỰ PHÂN HÓA CÁC GIAI CÂP, TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM
THEO DÕI ĐOẠN SỬ LIỆU SAU :
Qua đoạn sử liệu trên, em có nhận xét gì về tình cảnh người nông dân Việt Nam?
“ ...Trong một miếng đất rộng rào kín bốn bề, có 3.000 - 4.000
người mặc quần áo nâu rách rưới : Họ chen chúc chật ních đến nỗi
nhìn chung chỉ thấy một đống gì rung rinh,có những cánh tay giơ
lên gầy như que sậy, khúc khuỷu, khô queo. Trong mỗi người
bệnh gì cũng có: Mặt phù ra hay không còn chút thịt, răng rụng,
mắt mờ hay lem nhem, mình đầy ghẻ chốc. Đàn ông chăng?
Đàn bà chăng? Hai mươi tuổi? Hay sáu mươi tuổi?
Không phân biệt được! Không còn phân biệt được trai, gái,
già trẻ nữa, chỉ thấy một cái tình cảnh khốn khổ tột bậc mà hàng
nghìn miệng đen kêu lên như những tiếng kêu của súc vật.”

( Trích Tư liệu Lịch sử 9)
SỰ PHÂN HÓA CÁC GIAI CÂP, TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM
BIỂU ĐỒ VỀ SỐ LƯỢNG CÔNG NHÂN
10000
53000
81000
86000
34000
Nguyên nhân
- Chính sách văn hoá nô dịch
KhuyÕn khÝch mª tÝn dÞ ®oan, tÖ n¹n x· héi
B¸o chÝ tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch “ khai hãa”
Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục
Chương trình khai thác lần 2
Xã hội Việt Nam phân hoá
Pháp thắng trạn nhưng đất nước bị àn phá nặng nề, kinh tế
kiệt quệ =>tiến hành khai thác thuộc địa.
Nội dung
Nông nghiệp: .®ån ®iÒn, khai má
C«ng nghiÖp: Më thªm c¬ së c«ng nghiÖp nhÑ
Th­¬ng nghiÖp: ®éc quyÒn, ®¸nh thuÕ hµng hãa
Giao th«ng vận tải: ®Çu t­ ph¸t triÓn thªm
Ng©n hµng: n¾m quyÒn chØ huy nÒn kinh tÕ §«ng D­¬ng
- QuyÒn hµnh trong tay ng­êi Ph¸p
- Chia để trị; bộ máy cường hào bị triệt để lợi dụng
Về chính trị
Về văn hoá,
giáo dục
Giai cấp…
Địa chủ phong kiến, tư sản, tiểu tư sản, nông dân, công nhân
Mâu thuẫn xã hội
Nông dân > < địa chủ phong kiến
Dân tộc > < thực dân Pháp
- Chuẩn bị bài mới: Bài “Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất” (1919-1925)
- Sưu tầm một số tư liệu, tranh ảnh về phong trào Ba Son và cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 
Gửi ý kiến