Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Volunteer work

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thúy Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 01-12-2016
Dung lượng: 20.1 MB
Số lượt tải: 1305
Số lượt thích: 0 người
Unit 4 VOLUNTEER WORK
Language Focus
I- Pronunciation:
The consonant [ w ]
The consonant [ j ]
1. Swimming in warm water was wonderful.
4. Did you use to be a tutor?
Practice reading aloud
3. Excuse me. Did you use to live in York?
2. Where was William swimming?
 Gerund
 Present Participle
1- Gerund and present participle
1.1. Gerund:
He denied ______________ the money.
He is fond of ______________ football.
 ______________ is bad for your health.
He always avoids ______________ me.
 ______________ is my hobby.
They suggested ______________ at a five-star hotel
They are afraid of ______________ the match.
 
stealing
playing
Smoking
meeting
Cooking
staying
losing
Task 1: Complete the sentences with an appropriate
gerund of the verbs from the box
steal
stay
cook
smoke
play
lose
meet

Task 2: Complete the sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box
It is _____________ now.
I saw him _____________ my house.
She smelt something ___________ and saw smoke rising 
If she catches you _____________ her books, she’ll be angry.
 _____________ the accident, she was threatened.
He spends much time _____________ his lessons.
They will go  _____________ tomorow.
raining
passing
burning
reading
learning
fishing
Seeing
1- Gerund and present participle
1.2. Present participle:
rain
learn
pass
fish
read
burn
see
1- Gerund and present participle
Task 3: Point out the present participles (PP) and gerunds (G) in the following sentences.
1. He admits STEALING the money.
(G)
(G)
(PP)
(G)
(PP)
(PP)
(G)
8. He has ruined his lungs by SMOKING.
6. ASKING questions is always easier.
3. I heard someone SINGING.
4. He enjoys SPENDING money.
5. SPENDING all money, he came back home.
2. We are FIGHTING a losing battle.
7. We are confident of WINNING the election.
(G)
1. He admits STEALING the money.
(G)
(PP)
5. SPENDING all money, he came back home.
HAVING SPENT all money, he came back home.
He admits HAVING STOLEN the money.
2- Perfect Gerund and Perfect Participle
 PERFECT GERUND
 PERFECT PARTICIPLE
2.1.- Perfect Gerund:
She regrets having eaten too much.
He ate breakfast
He went to school
6 a.m.
6.30 a.m.
 Having eaten breakfast, he went to school
2.2.- Perfect Participle:
2.1.- Perfect Gerund:
She was tired of _______________________________.
Work hard
having worked hard
2.1.- Perfect Gerund:
He had a sore throat because of
__________________________________.
eat ice cream
having eaten ice cream
He finished his homework
He played computer games
 Having _________________________
___________________________________
finished his homework,
he played computer games.
2.2.- Perfect Participle:
They drank milk
They brushed their teeth
2.2.- Perfect Participle:
 Having ___________________________________
drunk milk, they brushed their teeth.
III- Consolidation:
Choose the best answer
1- ___________ my homework, I went to bed.
a- Finishing
b. Having finished
III- Consolidation:
Choose the best answer
2- Could you give up _______ ?
a- smoking
b. having smoked
III- Consolidation:
Choose the best answer
3- Are you _______ of me?
a- thinking
b. having thought
III- Consolidation:
Choose the best answer
4- John doesn’t remember ______________ me 2 days ago.
a- meeting
b. having met
III- Consolidation:
Choose the best answer
5- Do you enjoy ______________ football?
a- playing
b. having played
Homework:
- Do exercise 3 (page 55) in textbook.
- Prepare for Unit 6 – Part A: Reading (p. 66):
Look up new words
Recite the poem on page 68
For your attention
Thank You !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓