Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. Natural disaters

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân
Ngày gửi: 13h:53' 17-04-2008
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 627
Số lượt thích: 0 người
* Warm up : PELMANISM

EARTHQUAKE

TYPHOON

TORNADO

VOCANO
1
2
3
4
8
7
6
5
Lesson 4 : WRITING
Period 57
I. NEW WORDS :
behave (v) :cư xử, ứng xử

shelter (n)
= a place of safetyAll of a sudden
: chỗ trú ngụ
= suddenly: bất ngờ, bỗng dưng


PICTURE 1
Who is this ?
She`s playing with her dog, Skippy.
It`s Lan
Where is she ?


She`s outside / in the garden .What is she doing ?
Lan is outside playing with her dog , Skippy

How is the dog?
It looks strange. Perhaps it is scared
PICTURE 2
All of a sudden, the dog behaves strangely.

PICTURE 3
What`s on TV ?
The weather forecast
What does Lan`s mother say?
She tells Lan that she has just heard on TV that there is a typhoon coming .
Lan ran home and her mother tells her that there is a typhoon coming.
PICTURE 4
What are they doing ?
They are gathering and talking about the coming typhoon.


Mrs. Quyen gathers her family and asks them to find shelter in the house .

PICTURE 5
What`s the weather like now ?
It is very dark. It has strong wind and
heavy rain .
Suddenly, it becomes dark . The storm comes with strong wind and heavy rain .

PICTURE 6
What`s the weather like now ?
It`s fine .
How are they now?
They all are happy.
The storm finishes soon and everyone is glad .

III. WRITING :
Use the pictures and the cues in the box to write a story . You can make changes or add more details to the story by using the simple past tense .
It /day beautiful.
Sun / shine ; sky / blue ; weather / perfect.
Lan / outside / play / her dog / Skippy .
All of a sudden / dog / behave strangely .
She keep / run around / in circle .
Lan / run / home / with / dog / tell / mother / what Skippy / do .
Lan’s mother – Mrs. Quyen / tell Lan / she / hear / on TV / there / be / typhoon coming .


Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the house .
Suddenly / sky / become / very dark .
Storm / come / with strong winds / heavy rain .
Mrs. Quyen / family / scared .
But / soon / storm / finish .
Everyone / glad .
What / clever / dog / Skippy ! She / save / Lan / from / catch / in typhoon .

* Suggest writing :
It was a beautiful day. The sun was shining, the sky was blue and the weather was perfect. Lan was outside playing with her dog, Skippy. All of a sudden, the dog began behaving strangely. She kept running around circles. Lan ran home with her dog to tell her mother what Skippy was doing. Lan`s mother, Mrs. Quyen told Lan that she heard on TV that there was a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered her family and told them to find shelter in the house.
Suddenly, the sky became very dark. The storm came with strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen and her family were scared, but soon the storm finished and everyone was glad. What a clever dog Skippy is . She saved Lan from being caught in the typhoon.


IV. AT HOME :

Collect their papers and correct
Get students to write another story. They can make changes or add more details to the story.
No_avatar

em muốn hỏi : ở bài viết suggest writing phía trên có câu "What a clever dog Skippy is"

Trong bài kiểm tra em làm đúng như thế, nhưng cô lại bảo phải viết như sau "What a clever dog Skippy was"

Câu nào đúng, câu nào sai ?

Avatar

Do tác giả em ạ

Là do họ muốn thôi chu còn không phải là đúng hay sai ở câu này

em muốn hỏi gi về ngữ pháp hay gửi mail cho tôi

No_avatarf
cô cho em hỏi : " khi nào thì mệnh đề who/that/which đứng ở giữa câu, khi nào thì đứng đầu câu ạ" em cảm ơn cô rất nhiều
 
Gửi ý kiến