Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Hiệp
Ngày gửi: 16h:12' 12-04-2021
Dung lượng: 44.7 MB
Số lượt tải: 586
Số lượt thích: 1 người (Sầm Thị Hồng Dung)
Chương II
VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918)
TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN
BÀI 22:
XÃ HỘI VIÊT NAM TRONG CUỘC
KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1) Những chuyển biến về kinh tế
Năm 1897 Pôn-đu-me đưa ra chương trình khai thác thuộc địa ở Đông Dương.

 
KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT
1858
1884
1896
1897
1913
Pháp xâm lược VN
Hoàn thành xâm lược Việt Nam
Cơ bản hoàn thành bình định VN
Hoàn thiện bộ máy cai trị
Bắc Kỳ
Trung Kỳ
Nam Kỳ
Lào
Campuchia
Liên Bang Đông Dương
Toàn quyền Đông Dương
Nam Kì
(Thống đốc)
Trung Kì
(Khâm sứ)
Bắc Kì
(Thống sứ)
Lào
(Khâm sứ)
Campuchia
(Khâm sứ)
Bộ máy chính quyền cấp kì
(Pháp)
Bộ máy chính quyền cấp tỉnh
(Pháp)
Bộ máy chính quyền cấp phủ, huyện, châu (bản xứ)
Bộ máy chính quyền cấp làng, xã (bản xứ)
Chặt chẽ từ TW => địa phương

Người Pháp giữ các chức vụ quan trọng

Thực hiện chính sách “chia để trị” với “hợp tác”

Kết hợp giữa tư bản Pháp và tay sai phong kiến


 


 

 
 - Paul Doumer (1857-1932) là một chính trị gia người Pháp. Ông là Toàn quyền Đông Dương từ 1897 đến 1902 và Tổng thống Pháp từ 1931 - 1932 Năm hai mươi tuổi, ông đỗ bằng cử nhân toán học, năm sau lấy tiếp bằng cử nhân luật, trở thành chuyên gia tài chính. Sau một thời gian ngắn dạy học, ông ra làm báo, gia nhập Đảng cấp tiến Pháp và được bầu làm Nghị sĩ của đảng này. Từ đó bước vào chính trường.
1) Những chuyển biến về kinh tế
Năm 1897 Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ 1 ở Việt Nam.

Mục đích:
Vơ vét triệt để sức người, sức của và biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.
 
 
Nông nghiệp
Chính sách cướp đoạt ruộng đất
Lập đồn điền trồng cà phê, chè, thuốc lá…
* Nội dung khai thác
Đồn điền cao su
Công nghiệp
Nông nghiệp
Chính sách cướp đoạt ruộng đất
Lập đồn điền trồng cà phê, chè, thuốc lá…
Khai thác mỏ than, thiếc kẽm…
Xây dựng cơ sở công nghiệp phục vụ nhu cầu tại chỗ.
* Nội dung khai thác
Hình ảnh công nhân làm việc trong các hầm mỏ
Công nghiệp
Nông nghiệp
GTVT
Chính sách cướp đoạt ruộng đất
Lập đồn điền trồng cà phê, chè, thuốc lá…
Khai thác mỏ than, thiếc kẽm…
Xây dựng cơ sở công nghiệp phục vụ nhu cầu tại chỗ.
Chú ý xây dựng hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, bến cảng… phục vụ mục đích khai thác và mục đích quân sự.
* Nội dung khai thác
Cầu Long Biên 1899 - 1902
Tuyến xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho
Ga Hà Nội năm 1900
Đồn điền café
Rượu, giấy, diêm
Bông, vải , sợi, rựơu
Gỗ, diêm
Đ.điền chè, café
Đ.điền caosu
Đ.điền lúa
Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Thiếc, chì,kẽm
Than đá
Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Các nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam
Phương thức sản xuất TBCN từng bước du nhập

Thành thị theo hướng hiện đại ra đời

Cơ cấu kinh tế thay đổi, xuất hiện những lĩnh vực kinh tế mới.
Cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu và phụ thuộc vào Pháp.

Nông dân bị cướp ruộng, nghề thủ công bị phá sản

Làm kiệt quệ nhiều nguồn tài nguyên.
* Tác động việc chuyển biến về kinh tế
2. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất làm cho xã hội nước ta biến đổi mạnh mẽ
Giai cấp cũ tiếp tục tồn tại và phân hóa
GIAI CẤP
TẦNG LỚP CŨ
ĐỊA CHỦ PHONG KIẾN
Đại địa chủ dựa vào Pháp, làm tay sai cho Pháp
Địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước
NÔNG DÂN
Khốn khổ vì nạn thuế khóa, cướp ruộng đất… một bộ phận trở thành vô sản, là lực lượng CM to lớn.
GIAI CẤP ĐỊA CHỦ PHONG KIẾN
- Nông dân:
Đông đảo, bị áp bức, bóc lột nặng nề.
2. CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất làm cho xã hội nước ta biến đổi mạnh mẽ

Giai cấp cũ tiếp tục tồn tại và phân hóa (Địa chủ, Nông dân)

Xuất hiện lực lượng xã hội mới:

CÔNG NHÂN
TƯ SẢN
TIỂU TƯ SẢN THÀNH THỊ
b. Công nhân:
Công nhân xuất thân từ nông dân, làm việc ở đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp,… bị bóc lột nặng nề có tinh thần yêu nước tích cực tham gia phong trào chống đế quốc.
Công nhân cạo mủ cao su
c. Tầng lớp tư sản :
Là các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn...bị thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.
Gồm những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng thủ công, viên chức, nhà giáo, học sinh...
d. Tiểu tư sản thành thị:

Mõu thu?n co b?n c?a xó h?i Vi?t Nam:
- ND > < PK
- DT > < DQ
Thông qua việc tìm hiểu về các giai cấp hãy xác định mâu thuẫn trong xã hội nước ta.
Sự xuất hiện lực lượng xã hội mới cùng với mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới ở đầu thế kỷ XX
2
3
1
4

Câu 1:Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Đông Dương do ai đề ra?

A. Pôn-đu-me
.
B. Gác-ni-ê
D. Đuy-puy
C. Ri-vi-e
Câu 2: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa, trong xã hội Việt Nam có sự xuất hiện của những giai cấp nào?
A. Công nhân, nông dân, tư sản
B. Tư sản, công nhân, tiểu tư sản
D.Tiểu tư sản, công nhân, nông dân

C. Công nhân,tư sản, địa chủ
Câu 3: Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta vào năm nào:
D.1897
A. 1894
B. 1895
C. 1896
Câu 4:Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam là:
ND > DT> < ĐQ
B. ND> <ĐC và
ND> D. CN > < ĐQ và
DT > < ĐQ
C. DT >< ĐQ và
ND >< ĐC
Cám ơn sự theo dõi của quý thầy cô
và các em
 
Gửi ý kiến