Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Thảo
Ngày gửi: 20h:21' 22-03-2016
Dung lượng: 11.1 MB
Số lượt tải: 298
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử 9
Nhiệt liệt chào mừng QUý thầy cô
Chương VI: VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975
Tiết 38 - Bài 28:
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965)
I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương
1. Miền Bắc
II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
Tháng 5-1955, quân Pháp rút khỏi miền Bắc, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng.
Đồng bào Hà Nội đón bộ đội vào tiếp quản Thủ đô (nga`y 10/ 10/ 1954)
Nhân dân Hà Nội chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ
và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiếp quản thủ đô.
Lính Pháp đang rút dần khỏi miền Bắc
Chương VI: VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975
Tiết 38 - Bài 28:
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965)
I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương
1. Miền Bắc
2. Miền Nam
Mĩ thay thế Pháp, đưa tay sai (Ngô Đình Diệm) lên nắm chính quyền ở miền Nam.
Thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta thành 2 miền.
Biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của chúng
Ngô Đình Diệm chính thức được Mỹ bổ nhiệm làm Tổng thống VNCH
Thảo luận
Thời gian:3phút
(2 bàn 1 nhóm)
Th? no l thu?c d?a ki?u m?i?
- Thu?c d?a ki?u m?i l: Nước không bị bọn đế quốc tr?c ti?p xâm lược và đặt quan cai trị (m d? qu?c thụng qua vi?n tr? kinh t? hay thnh l?p chớnh ph? bự nhỡn lm tay sai) nờn ch? độc lập trên hình thức. Trong thực tế cỏc nu?c ?y bị lệ thuộc mọi mặt vào một nước tư bản đế quốc (đứng sau giật dây), xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi thuộc địa kiểu cũ sụp đổ.
- Còn thuộc địa kiểu cũ: Nước bị bọn thực dân tr?c ti?p ti?n hnh xâm lược và thống trị, áp bức bóc lột, mất hoàn toàn quyền độc lập về chính trị, kinh tế.
Cầu Hiền Lương chia cắt đôi bờ đất nước (1954-1975)
S. Bến Hải
Vĩ tuyến 17
Bản đồ Việt Nam
Chương VI: VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975
Tiết 38 - Bài 28:
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965)
I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương
1. Miền Bắc
Tháng 5-1955, quân Pháp rút khỏi miền Bác, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng.
2. Miền Nam
Mĩ thay thế Pháp, đưa tay sai (Ngô Đình Diệm) lên nắm chính quyền ở miền Nam.
Thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta thành 2 miền.
Biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của chúng
Chương VI: VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975
Tiết 38 - Bài 28:
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965)
I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương
II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
1. Hoàn thành cải cách ruộng đất
2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. (Giảm tải)
3. Cải cách quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế-văn hóa(1958-1960). ( Giảm tải).
- Thời gian thực hiện: từ cuối năm 1953 đến năm 1956) qua 5 đợt
Thông tin
Từ 25/ 12/ 1953 -> 22/ 10/ 1954. Ta tiến hành cải cách ruộng đất thí điểm ở vùng tự do. Sau đó ta tiến hành thêm :
Đợt 1: 1/ 1954 - 15/ 1/ 1955
Đợt 2: 23/ 10/ 1954 - 15/ 1/ 1955
Đợt 3: 18/ 2 -> 20/ 6/ 1955
Đợt 4: 27/ 6-> 31/ 12/ 1955
Đợt 5: 25/ 12/ 1955 -> 30/ 7/ 1956
Chương VI: VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975
Tiết 38 - Bài 28:
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965)
I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương
II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
1. Hoàn thành cải cách ruộng đất
- Kết quả: sau 5 đợt cải cách ruộng đất đã thu 81 vạn ha ruộng, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ từ tay địa chủ chia cho 2 triệu hộ nông dân.
- Thời gian thực hiện: từ cuối năm 1953 đến năm 1956 qua 5 đợt
Bảng phân chia ruộng đất trước và sau cải cách ruộng đất
Hi`nh 58: Nông dân được chia ruộng trong cải cách ruộng đất
Nông dân hăng hái sản xuất
Nông dân hăng hái sản xuất
Nhà máy cơ khí Trung quy mô Hà Nội
Bác Hồ thăm công trường cầu Việt Trì
Chương VI: VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975
Tiết 38 - Bài 28:
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965)
II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
1. Hoàn thành cải cách ruộng đất
- Kết quả:
- Ý nghĩa: bộ mặt nông thôn miền Bắc được thay đổi, giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, khối liên minh công nông được cũng cố, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
- Thời gian thực hiện:
II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
1. Hoàn thành cải cách ruộng đất
2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (Giảm tải)
Về nông nghiệp: đến cuối năm 1957 nạm đói có tính chất kinh niên được giải quyết về cơ bản.
Về công nghiệp: đã khôi phục và mở rộng hầu hết các cơ sở công nghiệp quan trọng và xây dựng thêm nhiều nhà máy cơ khí…
Về thủ công nghiệp: đảm bảo nhu cầu tối thiểu của đời sống, giải quyết 1 phần việc làm..
về thương nghiệp: đến cuối năm 1957 miền Bắc đặt quan hệ với 27 nước.
về giao thông vận tải: đạt được nhiều thành tựu…
II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
1. Hoàn thành cải cách ruộng đất
2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (Giảm tải)
3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế- văn hóa (1958-1960) (Giảm tải)
* Kết quả:
Theo định hướng XHCN đã là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, thúc đẩy SX phát triển.
Trong phát triển kinh tế (trọng tâm là pt thành phần kt quốc doanh), miền Bắc đã xây dựng thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp, nông trường…
Văn hóa-giáo dục: đến cuối năm 1960, miền Bắc căn bản xóa xong nạn mù chữ ở miền xuôi…
Câu hỏi, bài tập củng cố
3
1
4
2
ngôi sao may mắn
5
Ngôi sao
may mắn
Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954?
Đất nước tạm thời bị chia cắt thành 2 miền
Cây cầu đã chứng kiến sự chia cắt của đôi bờ đất nước 1954 – 1975?
Cầu Hiền Lương
Cuộc cải cách biến khẩu hiệu “ Người cày có ruộng” trở thành hiện thực?
Cải cách ruộng đất
Mỹ đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền nhằm thực hiện âm mưu gì?
Chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ
Học bài phaàn I vaø phaàn II.
- Laøm baøi taäp phaàn I vaø phaàn II, trong saùch BTLS9
2. Chuẩn bị tröôùc ôû nhaø xem tieáp theo baøi 28.
Phần III (mục 1 vaø 2), xem töø trang 132 ñeán trang 135.
Phần IV (mục 1), xem trang 136
(Töï traû lôøi caùc caâu hoûi chöõ nghieâng maøu xanh cuoái muïc trong saùch giaùo khoa)
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo !
Chúc quí thầy, cô mạnh khỏe.
Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi!
 
Gửi ý kiến