Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Ngọc Thành
Ngày gửi: 20h:42' 27-03-2019
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 509
Số lượt thích: 0 ngườiBÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC,
ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985)

BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985)
I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976-1985):
II- ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1979):
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI (1976-1985):
1- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980):
Đại hội lần thứ IV của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh nào ?
- Tháng 12/1976 Đại hội lần thứ IV của Đảng tiến hành khi đất nước đã thống nhất.
Đại hội đã nêu ra nững nội dung chủ yếu nào ?
- Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước, thông qua phương hướng, mục tiêu của kế hoạch 5 năm.
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI (1976-1985):
1- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980):
Em hãy trình bày về việc thực hiện kế hoạch 5 năm ? (Mục tiêu)
- Mục tiêu của kế hoạch 5 năm:
+ Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
+ Cải thiện một bước đời sống nhân dân.
Trong 5 năm thực hiện kế hoạch ta đã đạt được những thành tựu gì ?
Thành tựu:
(Sách giáo khoa - Trang 170 - Phần chữ nhỏ).
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI (1976-1985):
1- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980):
Bên cạnh những thành tựu đó ta còn có những mặt hạn chế gì ?
Hạn chế:
+ Kinh tế mất cân đối, năng xuất lao động thấp,
+ Thu nhập quốc dân và NSLĐ thấp
+ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI (1976-1985):
2- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985):
Nêu nội dung chủ yếu của Đại hội ?
a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần V của Đảng
- Tháng 3/1982 Đại hội đại biểu toàn quốc lần V họp tại Hà Nội.
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI (1976-1985):
- Nội dung:
+ Tiếp tục xây dựng CNXH theo đường lối Đại hội IV. Có điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa cho từng chặng đường.
+ Xác định quá độ tiến lên CNXH trải qua nhiều chặng đường.
+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch.
2- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985):
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch là gì ?
(Sắp xếp lại cơ cấu .... nền kinh tế).
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI (1976-1985):
Trong 5 năm (1981-1985) thực hiện kế hoạch chúng ta đã đạt được những thành tựu gì ?
2- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985):
b. Thành tựu.
+ Đất nước có những chuyển biến đáng kể: Nông nghiệp; Công nghiệp...
+ Hoàn thành hàng trăm công trình lớn, hàng ngàn công trình nhỏ.
+ Dầu mỏ bắt đầu được khai thác.
+ Hoạt động khoa học kỹ thuật được triển khai.
Trong kế hoạch 5 năm lần này ta còn có những mặt hạn chế nào ?
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI (1976-1985):
2- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985):
c. Hạn chế.
+ Khó khăn yếu kém của kỳ trước chưa khắc phục được.
+ Mục tiêu ổn định tình hình kinh tế - xã hội chưa được thực hiện.
Trong kế hoạch 5 năm lần này ta còn có những mặt hạn chế nào ?
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
II- ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1979)
1- Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam:
Sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi bọn Pôn Pốt đã có những hành động gì ?
- Bọn Pôn Pốt quay súng bắn lại nhân dân ta.
+ Liên tiếp lấn chiếm biên giới Tây - Nam
Nhân dân ta đã làm gì để tự vệ ?
- Ta: Phản công đánh đuổi bọn Pôn Pốt ra khỏi lãnh thổ.
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
II- ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1979)
2- Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc
Em hãy nêu mối quan hệ của nhân dân Trung Quốc với Việt Nam ?
Từ năm 1978 đã có những hành động gì ?
- Từ năm 1978 Trung Quốc liên tiếp khiêu khích ta ở vùng biên giới phía Bắc.
Ngoài những việc làm đó Trung Quốc còn có hành động gì ?
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
II- ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1979)
- Ngày 17/2/1979 Trung Quốc dùng 32 Sư đoàn tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái đến Phong Thổ (Lai Châu).
Ngoài những việc làm đó Trung Quốc còn có hành động gì ?
2- Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
II- ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1979)
Nhân dân ta đã chiến đấu như thế nào ? Kết quả ra sao ?
- Nhân dân ta đứng lên chiến đấu ngoan cường buộc Trung Quốc rút khỏi nước ta (18/3/1979).
2- Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
CỦNG CỐ
1. Trình bày ND chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng và những thành tựu, hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 1976 – 1980?
2. Trình bày ND chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và những thành tựu, hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 1981 – 1985?
3. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây - Nam và phía Bắc (1975 – 1979) như thế nào ?
BÀI 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ
TỔ QUỐC (1976-1985
 
Gửi ý kiến