Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Nam Thanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trannamthanh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngọc Sơn A
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Duy Đông
Đã đưa lên 247 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1154 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43238 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này