Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đàm Thành Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Quảng Xuân
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Bình Tài, Phan Thanh Xuân
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 921 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3367 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này