Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lương Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 4
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1183 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13557 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này