Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thành phố Trà Vinh
Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Nhân, Trần Thị Thu Vân
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2355 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5782 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này