Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tăng Thị Cẩm Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trương Đình Nam
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua
Xác thực bởi Bùi Thị Thanh Đức, Bùi Thanh Đức
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 500 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5117 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này