Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Tập viết 3 >


Tuần 1. Ôn chữ hoa: A (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Ôn chữ hoa: Ă, Â (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Ôn chữ hoa: B (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Ôn chữ hoa: C (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Ôn chữ hoa: C (tiếp theo) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Ôn chữ hoa: E, Ê (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Ôn chữ hoa: G (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn chữ hoa: G (tiếp theo) (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Ôn chữ hoa: G (tiếp theo) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Ôn chữ hoa: H (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Ôn chữ hoa: I (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Ôn chữ hoa: K (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Ôn chữ hoa: L (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Ôn chữ hoa: M (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn chữ hoa: N (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Ôn chữ hoa: N (tiếp theo) (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Ôn chữ hoa: N (tiếp theo) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Ôn chữ hoa: P (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Ôn chữ hoa: Q (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Ôn chữ hoa: R (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Ôn chữ hoa: S (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Ôn chữ hoa: T (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn chữ hoa: T (tiếp theo) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Ôn chữ hoa: T (tiếp theo) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Ôn chữ hoa: U (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Ôn chữ hoa: V (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Ôn chữ hoa: X (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn chữ hoa: Y (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Ôn chữ hoa: A, M, N, V (kiểu 2) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0