Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học (Chương trình mới) > Cánh Diều > Lớp 1 > Tiếng Việt 1 >


Tập 1 - Bài Mở đầu. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 1: a - c. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 2: cà - cá. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 3: Kể chuyện Hai con dê. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 4: o - ô. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 5: cỏ - cọ. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 6: ơ - d. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 7: đ - e. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 8: Kể chuyện Chồn con đi học. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 9: Ôn tập. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 10: ê - l. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 11: b - bễ. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 12: g - h. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 13: i - ia. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 14: Kể chuyện Hai chú gà con. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 15: Ôn tập. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 16: gh. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 17: gi - k. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 18: kh - m. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 19: n - nh. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 20: Kể chuyện Đôi bạn. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 21: Ôn tập. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 22: ng - ngh. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 23: p - ph. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 24: qu - r. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 25: s - x. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 26: Kể chuyện Kiến và bồ câu. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 27: Ôn tập. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 28: t - th. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 29: tr - ch. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 30: u - ư. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 31: ua - ưa. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 32: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 33: Ôn tập. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 34: v - y. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 35: Chữ hoa. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 36: am - ap. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 37: ăm - ăp. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 38: Kể chuyện Chú thỏ thông minh. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 39: Ôn tập. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 40: âm - âp. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 41: em - ep. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 42: êm - êp. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 43: im - ip. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 44: Kể chuyện Ba chú lợn con. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 45: Ôn tập. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 46: iêm - yêm - iêp. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 47: om - op. (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 48: ôm - ôp. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 49: ơm - ơp. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 50: Kể chuyện Vịt và Sơn ca. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 51: Ôn tập. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Ôn tập giữa học kì 1. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 52: um - up. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 53: uôm. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 54: ươm - ươp. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 55: an - at. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 56: Kể chuyện Sói và Sóc. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 57: Ôn tập. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 58: ăn - ăt. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 59: ân - ât. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 60: en - et. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 61: ên - êt. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 62: Kể chuyện Sư tử và chuột nhắt. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 63: Ôn tập. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 64: in - it. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 65: iên - iêt. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 66: yên - yêt. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 67: on - ot. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 68: Kể chuyện Mây đen và mây trắng. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 69: Ôn tập. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 70: ôn - ôt. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 71: ơn - ơt. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 72: un - ut - ưt. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 73: uôn - uôt. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 74: Kể chuyện Thần gió và mặt trời. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 75: Ôn tập. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 76: ươn - ươt. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 77: ang - ac. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 78: ăng - ăc. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 79: âng - âc. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 80: Kể chuyện Hàng xóm. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 81: Ôn tập. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 82: eng - ec. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 83: iêng - yêng - iêc. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 84: ong - oc. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 85: ông - ôc. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 86: Kể chuyện Cô bé và con gấu. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 87: Ôn tập. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 88: ung - uc. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 89: ưng - ưc. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 90: uông - uôc. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 91: ương - ươc. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 92: Kể chuyện Ông lão và sếu nhỏ. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Bài 93: Ôn tập. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 1 - Ôn tập cuối học kì 1. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 94: anh - ach. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 95: ênh - êch. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 96: inh - ich. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 97: ai - ay. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 98: Kể chuyện Ong mật và ong bầu. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 99: Ôn tập. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 100: oi - ây. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 101: ôi - ơi. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 102: ui - ưi. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 103: uôi - ươi. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 104: Kể chuyện Thổi bóng. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 105: Ôn tập. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 106: ao - eo. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 107: au - âu. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 108: êu - iu. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 109: iêu - yêu. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 110: Kể chuyện Mèo con bị lạc. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 111: Ôn tập. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 112: ưu - ươu. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 113: oa - oe. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 114: uê - uơ. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 115: uy - uya. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 116: Kể chuyện Cây khế. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 117: Ôn tập. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 118: oam - oăm. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 119: oan - oat. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 120: oăn - oăt. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 121: uân - uât. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 122: Kể chuyện Hoa tặng bà. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 123: Ôn tập . (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 124: oen - oet. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 125: uyên - uyêt. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 126: uyn - uyt. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 127: oang - oac. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 128: Kể chuyện Cá đuôi cờ. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 129: Ôn tập. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 130: oăng - oăc. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 131: oanh - oach. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 132: uênh - uêch. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 133: uynh - uych. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 134: Kể chuyện Chim họa mi. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 136: oai - oay - uây. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Bài 137: Vần ít gặp. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - Ôn tập giữ học kì 2. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 1: Gia đình - Tập đọc: Chuột con đáng yêu. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 1: Gia đình - Tập chép: Con mèo mà trèo cây cau. Chữ ng - ngh. Vần uôn - uôt, ương - ươc. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 1: Gia đình - Tập đọc: Món quà quí nhất. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 1: Gia đình - Tập đọc: Nắng. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 1: Gia đình - Góc sáng tạo: Bưu thiếp Lời yêu thương. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 1: Gia đình - Kể chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 2: Trường học - Tập đọc: Thầy giáo. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 2: Trường học - Nghe viết: Cô giáo với mùa Thu. Chữ g - gh. Vần ai - ay. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 2: Trường học - Tập đọc: Kiến em đi học. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 2: Trường học - Tập đọc: Đi học. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 2: Trường học - Kể chuyện: Ba món quà. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 2: Trường học - Tập viết: Tô chữ hoa D, Đ. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 2: Trường học - Tự đọc sách báo: Đọc truyện. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 3: Thiên nhiên - Tập chép: Sơn ca, nai và ếch. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 3: Thiên nhiên - Tập đọc: Chuyện trong vườn. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 3: Thiên nhiên - Tập viết: Tô chữ hoa E, Ê. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 3: Thiên nhiên - Tập đọc: Kể cho bé nghe. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 3: Thiên nhiên - Kể chuyện: Chuyện của hoa hồng. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 3: Thiên nhiên - Tập viết: Tô chữ hoa G, H. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 3: Thiên nhiên - Tự đọc sách báo: Đọc truyện tranh. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 4: Gia đình - Tập đọc: Ông giẳng ông giăng. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 4: Gia đình - Tập đọc: Sẻ anh, sẻ em. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 4: Gia đình - Tập đọc: Ngoan. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 4: Gia đình - Kể chuyện: Ba cô con gái. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 5: Trường học - Tập đọc: Cái kẹo và con cánh cam. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 5: Trường học - Tập đọc: Giờ học vẽ. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 6: Thiên nhiên - Tập chép: Rùa con đi chợ. Chữ ng - ngh. Vần uôi - uây. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 6: Thiên nhiên - Góc sáng tạo: Trưng bày Quà tặng ý nghĩa. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 7: Gia đình - Tập đọc: Ngôi nhà ấm áp. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 7: Gia đình - Nghe viết: Cả nhà thương nhau. Chữ r - d - gi. Vần an - ang, oan - anh. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 7: Gia đình - Tập đọc: Làm anh. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 8: Trường học - Tập đọc: Ve con đi học. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tập 2 - CĐ 8: Trường học - Tập đọc: Sử dụng đồ dùng học tập an toàn. (1 bài)
 • Thumbnail