Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 18. Tuần hoàn máu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thi Hoai Thuong
Ngày gửi: 09h:10' 31-05-2013
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người
Bài 18: Tuần hoàn
(Sưu tầm)

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Hô hấp ở động vật là gì? Kể tên các hình thức hô hấp đã học?
* Động vật có 4 hình thức hô hấp chủ yếu:
- Hô hấp qua bề mặt cơ thể.
- Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
- Hô hấp bằng mang.
- Hô hấp bằng phổi.
* Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ô xi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Bề mặt trao đổi khí là gì? Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?
Đáp án:
- Khái niệm bề mặt trao đổi khí
Là bộ phận cho O2 từ môi trường ngoài khuếch tán vào trong tế bào và CO2 khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài.
Đặc điểm bề mặt trao đổi khí:
+ Bề mặt trao đổi khí rộng
+ Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt.
+ Bề mặt trao đổi khí chứa nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.
+ Có sự thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ khí O2 và CO2.
* * * Bi 18 * * *
TUẦN HOÀN MÁU
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN

Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ

 Quan sát hình ảnh sau, cho biết hệ tuần hoàn được cấu tạo từ những bộ phận nào?
I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TUẦN HOÀN
5
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒI. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TUẦN HOÀN
6
Cấu tạo chung
 Nêu chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn?

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒBài 18
TUẦN HOÀN MÁU
Vận chuyển các từ bộ phận này sang bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.
2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

III. HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒĐộng vật đơn bào và đa bào kích thước cơ thể nhỏ dẹp trao đổi chất với môi trường như thế nào?

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN

Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ

7
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

III. HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒCơ thể nhỏ, ít tế bào, tiếp xúc trực tiếp với môi trường
- Trao đổi chất qua bề mặt cơ thể

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN

Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ

 Động vật đơn bào và đa bào thấp
- Chưa có hệ tuần hoàn,
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

III. HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ Vì sao ở động vật đa bào kích thước cơ thể lớn cần thiết phải có hệ tuần hoàn?
Nhiều tế bào, có tế bào ở sâu bên trong không tiếp xúc với môi trường ngoài.
- Kích thước cơ thể lớn.
Trao đổi chất qua bề mặt không đáp ứng được nhu cầu cơ thể
Nhất thiết phải có hệ tuần hoàn
 Động vật đa bào kích thước cơ thể lớn

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN

Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ

- Phần lớn bề mặt ngoài cơ thể không thấm nước.
9
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

III. HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ
 Quan sát các hình ảnh sau cho biết hệ tuần hoàn gồm có các dạng nào?

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN

Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ

10
II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
 Động vật đơn bào và đa bào thấp
- Chưa có hệ tuần hoàn,
- Trao đổi chất qua bề mặt cơ thể
 Động vật đa bào kích thước cơ thể lớn
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN

Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ

- Có hệ tuần hoàn
- Các dạng hệ tuần hoàn
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN

Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
 Thảo luận nhóm (5’)?
1. Phân biệt hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở (nhóm 1 và 2)?
2. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép (nhóm 3 và 4)?
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ


15
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ


1. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và kín
15

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ


1. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và kín
15
 Vì sao gọi là hệ tuân hoàn hở và hệ tuần hoàn kín
Dựa vào bảng, hãy cho biết hệ tuần hoàn nào có ưu điểm hơn?
Vì sao?
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
 Hệ tuần hoàn kín có ưu điểm hơn hệ tuần hoàn hở.

Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh, đến được các cơ quan ở xa tim  đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất của cơ thể.
1. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và kín.

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ


2. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và kép.
sl58
2. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và kép.
2. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và kép.
Hệ tuần hoàn kép
Hệ tuần hoàn đơn
 Dựa vào bảng phân biệt, hãy cho biết hệ tuần hoàn nào có ưu điểm hơn? Vì sao?
 Vì sao gọi là hệ tuần hoàn cá là hệ tuần hoàn đơn còn hệ tuần hoàn chim , thú là hệ tuần hoàn kép
Hệ tuần hoàn kép có ưu điểm hơn:
- Vì máu qua tim 2 lần, có áp lực cao, tốc độ nhanh, đi được xa.
tăng hiệu quả cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào.
đồng thời thải nhanh các chất thải ra ngoài  trao đổi chất diễn ra nhanh

Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
2. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và kép.

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒBài 18
TUẦN HOÀN MÁU
Thảo luận (3’)?
Về các dạng hệ tuần hoàn:……. …
+…………………………………….
+…………………………………….
+…………………………………….
2. Về cấu tạo của tim:………………..
………………………………………
Về cấu tạo của mạch:…………. ….
……………………………………….
 Dựa vào kiến thức đã học ở trên, hãy nêu chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn. Bằng cách hoàn thành phiều học tập sau:
HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN
sl 51,52
sl53
sl54

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ33
28
43
+ Từ chưa có có hệ tuần hoàn
+ Từ HTH hở hệ tuần hoàn kín
+ Từ hệ tuần hoàn đơn HTH kép
+ Từ tim chưa có ngăn 2 ngăn 3 4 ngăn ( vách hụt vách ngăn hoàn toàn)
+ Từ hệ mạch chưa hoàn chỉnh hoàn chỉnh (ĐM,TM, MM)
HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ33
43
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Câu 1: Động vật có hệ tuần hoàn kín là

A. Ốc sên C. Cá
B. Tôm D. Bọ cánh cứng
Câu 2 : Các nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở ?

Mực ống, Giun đốt, Sâu bọ .
Thân mềm, Chân khớp, Giun đốt.
C. Thân mềm, Giáp xác, Sâu bọ.
D. Sâu bọ, Thân mềm, Bạch tuộc.

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ34
43
Câu 3: Chiều hướng tiến hóa của các dạng hệ tuần hoàn ở động vật đa bào là:
A. Hệ tuần hoàn hở  kín; đơn  kép.
B. Hệ tuần hoàn kín  hở; đơn  kép.
C. Hệ tuần hoàn hở  kín; kép  đơn.
D. Hệ tuần hoàn kín  hở; kép  đơn.
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ35
43
Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng và giải thích?
Nếu thú, lưỡng cư, côn trùng và cá đều bị đứt một loại mạch máu thì thứ tự loài sẽ mất máu nhanh hơn là
A. thú  côn trùng  cá  lưỡng cư.
B. cá  côn trùng lưỡng cư thú.
C. thú  lưỡng cư  cá côn trùng.
D. côn trùng  lưỡng cư  thú cá.
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ43
Câu 8: Vì sao hệ tuần hoàn ở côn trùng lại gọi là hệ tuần hoàn hở còn ở giun đốt là hệ tuần hoàn kín?
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 Hệ tuần hoàn hở: có một đoạn máu không chảy trong mạch (không có mao mạch)
 Hệ tuần hoàn kín: có máu chảy trong mạch kín (có mao mạch)

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ43
Câu 5: Vì sao hệ tuần hoàn hở ở côn trùng không vận chuyển khí ?
 Vì côn trùng đã có hệ thống ống khí vận chuyển khí đến tận từng tế bào của cơ thể.
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ43
Câu 6: Vì sao hệ tuần hoàn ở cá gọi là hệ tuần hoàn đơn còn ở chim, thú là hệ tuần hoàn kép?
Hệ tuần hoàn đơn: chỉ có một vòng tuần hoàn
Hệ tuần hoàn kép: có 2 vòng tuần hoàn lớn và nhỏ, máu qua tim 2 lần.
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ43
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
 - Côn trùng đã có hệ thống ống khí cung cấp khí đến từng tế bào.
Cơ thể nhỏ, nhu cầu năng lượng thấp, mặc dù máu chảy chậm vẫn đáp ứng các hoạt động sống của cơ thể.
Đây là một đặc điểm thích nghi của động vật đơn bào và đa bào bậc thấp.
Vì sao hệ tuần hoàn hở có máu chảy chậm, áp lực thấp, tuy nhiên vẫn đảm bảo các hoạt động sống bình thường của động vật?
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ43

DẶN DÒ
1. Đọc và ghi nhớ nội dung tóm tắt trong khung ở cuối bài.
2. Trả lời các câu hỏi ở cuối bài.
3. Đọc mục em có biết.
4. Đọc trước bài 19 SGK.
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒXIN CẢM ƠN VÀ CHÀO TẠM BIỆT
Nguyễn Thị Hiền
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
ĐƯỜNG ĐI CỦA MÁU TRONG HỆ TUẦN HOÀN ĐƠN
Mao mạch mang
Mao mạch
Động mạch lưng
Động mạch mang
Tĩnh mạch
TÂM THẤT
TÂM NHĨ

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒsl25
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
ĐƯỜNG ĐI CỦA MÁU TRONG HỆ TUẦN HOÀN KÉP
Động mạch chủ
Mao mạch
Mao mạch phổi
VÒNG TUẦN HOÀN LỚN
VÒNG TUẦN HOÀN NHỎ
Tĩnh mạch
Tĩnh mạch phổi
Động mạch phổi
TÂM NHĨ TRÁI
TÂM THẤT TRÁI
TÂM NHĨ PHẢI
TÂM THẤT PHẢI

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ26
25
Chiều hướng về các dạng
hệ tuần hoàn.
 Thảo luận (5’)
HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
sl52

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒChiều hướng về các dạng hệ
tuần hoàn.
 Thảo luận (5’)

Lưỡng cư
Chim
Bò sát
Thú
HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ2. Về chiều hướng tiến hóa của tim.
 Thảo luận
Vách hụt
III. HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
Tâm thất
Tâm nhĩ trái
Tâm nhĩ phải
Tâm nhĩ
Tâm thất
TNT
TNP
Tâm thất
TNT
TNP
TTT
TTP

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ2. Về chiều hướng tiến hóa của
hệ mạch.
 Thảo luận
HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
sl35

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ
TIM
Khoang cơ thể
Tĩnh mạch
Động mạch
Tế bào
Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở

TIM
Khoang cơ thể
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ


 Quan sát và vẽ sơ đồ chỉ đường đi của máu?
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

TIM
Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín

TIM
Tĩnh mạch
Động mạch
Mao mạch
Tế bào
sl21

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ


 Quan sát và vẽ sơ đồ chỉ đường đi của máu?
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU
Mao mạch mang
Mao mạch
Động mạch lưng
Động mạch mang
Tĩnh mạch
TÂM THẤT
TÂM NHĨ
Động mạch chủ
Mao mạch
MM phổi
Tĩnh mạch
TM phổi
ĐM phổi
TNT
TTT
TNP
TTP
2. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và kép.
video

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ


 Quan sát tốc độ máu chảy và số lần máu đi nuôi cơ thể
Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

III. HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ
1. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và kín
Đại diện loài có hệ tuần hoàn hở
Đại diện loài có hệ tuần hoàn kín

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN

Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ

Bài 18
TUẦN HOÀN MÁU

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín

III. HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA
HỆ TUẦN HOÀN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ
Đại diện loài có hệ tuần hoàn đơn
Đại diện loài có hệ tuần hoàn kép
2. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và kép.

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Cấu tạo chung
Chức năng chủ yếu của
hệ tuần hoàn


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN
HÒAN Ở ĐỘNG VẬT
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín


HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

DẶN DÒ.

 
Gửi ý kiến