Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiển
Ngày gửi: 06h:09' 04-01-2022
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 893
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI SỐ 8
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hóy n?i m?i ý ? c?t trỏi (I) v?i m?t ý ? c?t ph?i (II) d? du?c kh?ng d?nh dỳng ?
-
.
=
:
=
=
+
=
e.
a.
b.
c.
d.
Tiết 35
BI?N D?I CC BI?U TH?C H?U T?
GI TR? C?A PHN TH?C

--------------------@--------------------
Quan sát các biểu thức sau:
- Các biểu thức là phân thức.
- Các biểu thức biểu thị một dãy các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức.
Hãy chỉ ra:
Phép nhân hai phân thức
Phép cộng hai phân thức
Phép chia của tổng hai phân thức cho phân thức
- Các biểu thức biểu thị một dãy các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức.

1. Biểu thức hữu tỉ

Bi?u th?c h?u t? l


Một ph©n thøc
Hoặc biÓu thÞ mét d·y c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia trªn những ph©n thøc
=
:
A =
Bi?n d?i bi?u th?c A thnh m?t phõn th?c d?i s? du?c khụng? Vỡ sao?
:
.
2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức
Ví dụ 1:
Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức:
Bước 1. Viết biểu thức dưới dạng dãy các phép toán (nếu có )
Bước 2. Thực hiện các phép tính ở trên mỗi biểu thức theo thứ tự.
Bước 3. Viết kết quả dưới dạng phân thức rút gọn.
Để biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức ta nên thực hiện như thế nào ?
? 1: Biến đổi các biểu thức sau thành một phân thức đại số.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2004
Giải: SGK – 57
KẾT LUẬN: Phân thức
Điều kiện xác định ( ĐKXĐ ) là: B 0
3. Giá trị của phân thức;
Các bước giải bài toán liên quan đến giá trị của phân thức.
Bước 1. Tìm điều kiện xỏc d?nh ( DKXD ) của biến để giá trị phân thức được xác định ( mẫu thức khác không).
Bước 2. Rút gọn phân thức.
Bước 3. - Xét xem giá trị của biến cần tính có thoả mãn điều
kiện của biến hay không.
Nếu thoả mãn điều kiện thì thay vào phân thức đã rút gọn để tính.
Còn không thoả mãn điều kiện thì giá trị của phân thức
không xác định.
3. Giá trị của phân thức
Giải
a) T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®­îc x¸c ®Þnh
b) Tính giá trị của phân tại x = 1 000 000 và tại x=-1
+ Tại x = -1 không thoả mãn điều kiện của biến. Nên giá trị
của biểu thức không xác định.
a) ĐKXĐ khi x(x+1) ≠0. VËy x ≠ 0 vµ x ≠ -1

+ Tại x =1 000 000 thoả mãn điều kiện của biến. Vậy giá trị của
3. Giá trị của phân thức
Bài tập: Cho phân thức
a) Tìm điều kiện của x để phân thức được xác định và rút gọn phân thức. b) Tính giá trị của phân thức tại x = 1; x = 2
c) Tính giá trị của phân thức tại x = -1; x = 0
Nhóm 1; 2: Cho phân thức
Rút gọn:
b. Vì x = 1 không thỏa mãn ĐKXĐ nên giá trị của phân thức không xác định.
x = 2 thỏa mãn ĐKXĐ nên giá trị của phân thức bằng:
Nhóm 3; 4: Cho phân thức
Rút gọn:
b. Vì x = -1 không thỏa mãn ĐKXĐ nên giá trị của phân thức không xác định.
NỘI DUNG BÀI HỌC
Áp dụng quy tắc của các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức theo thứ tự thực hiện phép tính để biến đổi thành một phân thức
Bài Toán liên quan đến giá trị của phân thức
- Thực hiện các yêu cầu của bài toán trên phân thức rút gọn. Chú ý đối chiếu với ĐKXĐ của phân thức.
Biến đổi một biểu thức hữu tỉ
Biểu thức hữu tỉ
Hoặc biểu thị dãy phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức
Là một phân thức
- Tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0 ( ĐKXĐ).
- Rút gọn phân thức ban đầu (nếu cần)
SƠ ĐỒ TƯ DUY
Bài 46
Bài 47
Bài 48
a) Phân thức    xác định
⇔ x + 2 ≠ 0
⇔ x ≠ -2
Vậy điều kiện xác định của phân thức là x ≠ -2.
c) A = 1 ⇔ x + 2 = 1 ⇔ x = -1 ≠ -2 (Thỏa mãn điều kiện)
Vậy với x = -1 thì A = 1.
d) A = 0 ⇔ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Không thỏa mãn điều kiện)
Vậy không có giá trị nào của x để A = 0.
Bài 50
Bài 51
Bài 52
Rút gọn biểu thức ta có:
Với a là một số nguyên thì giá trị biểu thức bằng 2a là một số chẵn.
Bài 53
Bài 54
a) Phân thức   xác định
⇔ 2x2 – 6x ≠ 0
⇔ 2x(x – 3) ≠ 0
⇔ x ≠ 0 và x – 3 ≠ 0
⇔ x ≠ 0 và x ≠ 3.
Vậy phân thức trên xác định với mọi x ≠ 0 và x ≠ 3.
b) Phân thức    xác định
⇔ x2 – 3 ≠ 0
⇔ (x - √3)(x + √3) ≠ 0
⇔ x - √3 ≠ 0 và x + √3 ≠ 0
⇔ x ≠ ±√3
Vậy phân thức trên xác định với mọi x ≠ ±√3.
Bài 55
a) Phân thức    xác định
⇔ x2 – 1 ≠ 0
⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0
⇔ x – 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0
⇔ x ≠ ±1
Vậy phân thức xác định với mọi x ≠ ±1
b) Với x ≠ ±1, ta có:

c) + Với x = 2, bạn Thắng tính giá trị biểu thức đúng.
+ Với x = -1, phân thức    không xác định nên không thể tính giá trị biểu thức nên bạn Thắng tính sai.
+ Để tính giá trị của phân thức bằng cách tính giá trị của phân thức rút gọn, ta phải đảm bảo giá trị của biến thỏa mãn điều kiện xác định.
Bài 56
a) Phân thức    xác định
⇔ x3 – 8 ≠ 0
⇔ x3 – 23 ≠ 0
⇔ (x – 2)(x2 + 2x + 4) ≠ 0
⇔ x – 2 ≠ 0 (Vì x2 + 2x + 4 = (x + 1)2 + 3 > 0)
⇔ x ≠ 2
Vậy phân thức xác định với mọi x ≠ 2.
Advertisement: 1:45
b) Với x ≠ 2 ta có:

c) Tại x = 4001/2000, giá trị biểu thức bằng: 
Vậy trên 1cm2 bề mặt da có đến 6000 con vi khuẩn. Thật đáng sợ!!!!
Hướng dẫn về nhà
+ Học biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức và tìm ĐKXĐ của phân thức, tính giá trị phân thức.
+ BTVN: BT 47, 48, 50 trong SGK.
+ Chuẩn bị bài luyện tập.
 
Gửi ý kiến