Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hà hàn vi
Ngày gửi: 17h:43' 16-05-2018
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Chào quý Thầy cô
Chào các em học sinh!!!
BKA
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
TỪ KHOÁ
i
o
Là quá trình trong đó có sự hợp nhất của các loại giao tử?
Bào tử được tạo ra từ các tế bào mẹ bào tử nhờ quá trình nào?
Sinh sản vô tính không có sự hợp nhất giữa các loại?
Hình thức sinh sản vô tính không có sự…giữa các loại giao tử
Nhờ đặc tính sinh lý nào mà chúng ta có thể nuôi cấy tế bào và mô thực vật?
Đây là cơ quan sinh sản hữu tính ở thực vật?
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
I. Khái niệm về sinh sản hữu tính:
1. Ví dụ:
1.Lá thuốc bỏng  cây thuốc bỏng
2.Ngọn mía giâm  cây mía mới
3.Bí đỏ ra hoa  quả  hạt  nảy mầm  cây bí
Trong các ví dụ trên ví dụ nào là hình thức sinh sản vô tính?
Hình thức 3 có gì khác so với hình thức 1 và 2?
Thế nào là sinh sản hữu tính?
Tại sao nói sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính?
-Vì tạo ra sự đa dạng di truyền (do có sự tái tổ hợp 2 bộ gen), vừa làm tăng khả năng thích nghi vừa cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa
Giao tử cái (n)
Giao tử đực (n)
Hợp tử (2n)
2. Khái niệm:
Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản
có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
thông qua sự thụ tinh tạo nên hợp tử
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa:
1. Cấu tạo hoa:
Hoa có cấu tạo như thế nào?
Bao phấn
Chỉ nhị
Tràng hoa
Đài hoa
Cuống hoa
Đầu nhụy
Vòi nhụy
Túi phôi
Bầu nhụy
Một hoa gồm các bộ phận sau:
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa:
2. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi:
a. Hình thành hạt phấn:
b. Hình thành túi phôi:
Quan sát sơ đồ hãy trình bày diễn biến và kết quả của quá trình hình thành hạt phấn và hình thành túi phôi?
CHƯƠNG IV
Tiết 4 5
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
2n
n
n
n
n
Giảm phân
Nguyên phân
Nhân sinh dưỡng
Nhân sinh sản
Tế bào mẹ hạt phấn
Hạt
Phấn
CHƯƠNG IV
Tiết 4 5
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
2n
n
n
n
n
Giảm phân
Nguyên phân
Nhân sinh dưỡng
Nhân sinh sản
Tế bào mẹ hạt phấn
Hạt
Phấn

Hạt phấn có phải là giao tử đực không?
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
2n
n
n
n
n
2 trợ bào
trứng
3 tế bào đối cực
tế bào mẹ của đại bào tử
3 lần nguyên phân
Giảm phân.
Tiêu biến
2 nhân thứ cấp
n
n
n
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
2n
n
n
n
n
2 trợ bào
trứng
3 tế bào đối cực
tế bào mẹ của đại bào tử
3 lần nguyên phân
Giảm phân.
Tiêu biến
2 nhân thứ cấp
n
n
n
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2. Hình thành hạt phấn và túi phôi
3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh:
a. Thụ phấn:
Cây A
Cây B
Cây C
Thụ phấn là gì? Có những hình thức thụ phấn nào? Phân biệt các hình thức đó?
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2. Hình thành hạt phấn và túi phôi
3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh:
a. Thụ phấn:
Hạt phấn
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2. Hình thành hạt phấn và túi phôi
3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh:
a. Thụ phấn:
Khái niệm: Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị tới nhụy
Quá trình thụ phấn: Hạt phấn sau khi được vận chuyển tới núm nhụy sẽ nảy mầm

Các hình thức thụ phấn: + Tự thụ phấn
+ Giao phấn
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT

Thụ tinh là gì?
Khái niệm: Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử, khởi đầu của cá thể mới

Quá trình thụ tinh diễn ra như thế nào?
3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh:
b. Thụ tinh:
Hợp tử(2n)
Nội nhũ(3n)
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh:
b. Thụ tinh:
Núm nhụy
Ống phấn
Hạt phấn
2 tinh tử
Nhân cực
noãn
Bầu noãn
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh:
b. Thụ tinh:
Quá trình thụ tinh:
Ống phấn xuyên qua vòi nhụy  lỗ túi phôi  túi phôi giải phóng ra 2 nhân (2 giao tử).
+Một nhân hợp nhất với tế bào trứng  hợp tử (2n)
+Nhân còn lại hợp nhất với nhân lưỡng bội ở trung tâm túi phôi  Nhân tam bội (3n), khởi đầu nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi
Sinh trưởng
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
Quan sát tranh và cho biết tại sao gọi là thụ tinh kép? Thụ tinh kép có ý nghĩa gì?
Cả 2 giao tử tham gia vào quá trình thụ tinh gọi là thụ tinh kép
Ý nghĩa: Hình thành, cấu tạo, dự trữ chất dinh dưỡng để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây con tự dưỡng đảm bảo cho hậu thế, thích nghi cao với điều kiện biến đổi của môi trường để duy trì nòi giống
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
4. Quá trình hình thành hạt, quả:
a.Hình thành hạt:
Quá trình hình thành hạt diễn ra như thế nào?
Noãn thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào đơn bội) phát triển hạt
+ Hợp tử  phôi
+ Tế bào tam bội  nội nhũ (phôi nhũ)

Có những loại hạt nào?
Có hai loại hạt:
+ Hạt có nội nhũ (cây 1 lá mầm)
+ Hạt không có nội nhũ (cây 2 lá mầm)
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
4. Quá trình hình thành hạt, quả:
b.Hình thành quả:
Quả được hình thành như thế nào?
 Quả do bầu nhụy phát triển thành. Quả không qua thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính
Quan sát tranh và hãy cho biết quả có cấu tạo như thế nào? Nêu vai trò của quả
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
4. Quá trình hình thành hạt, quả:
b.Hình thành quả:
Quá trình chín của quả diễn ra như thế nào?
 Quá trình chín của quả bao gồm những biến đổi về mặt sinh lý. Sinh hoá làm cho quả chín có độ mềm, màu sắc, hương vị hấp dẫn thuận lợi cho sự phát tán hạt.
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Một tế bào mẹ hạt phấn giảm phân cho bao nhiêu hạt phấn?
A. 8
C. 16
B. 4
D. 1
Câu 2: Trứng được thụ tinh ở:
A. Túi phôi
B. Bao phấn
C. Đầu nhụy
D. Ống phấn
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
Câu 3: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở TV hạt kín là gì?
A.Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)
B. Hình thành nội nhủ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển
C. Hình thành nội nhủ chứa các tế bào tam bội
D. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
Câu 4: Quả đơn tính là quả được tạo ra do:
A. Không có sự thụ tinh
B. Không có sự thụ phấn
C. Xảy ra sự thụ phấn nhưng không qua thụ tinh
D. Xảy ra sự thụ phấn dẫn đến thụ tinh
Câu 5: Giao tử đực được tạo ra từ:
A. Tế bào mẹ hạt phấn
B. Tế bào sinh sản
C. Nhân tế bào sinh dưỡng
D. Bao phấn
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
Câu 6: Ở thực vật hạt kín thụ tinh là:
A. Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy
B. Sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử
C. Sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào đối cực
D. Sự hợp nhất của nhân tế bào sinh sản với nhân của tế bào trứng
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
Câu 7: Ý kiến nào sau đây mô tả đặc điểm của quả giả là đúng?
A. Quả giả không có hạt
B. Quả giả không có thụ tinh noãn
C. Quả giả không có màu sắc và hương vị
D. Quả giả thường bị thoái hoá
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
Đúng rồi
1
6
2
3
4
5
7
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1. Cấu tạo hoa
3. Thụ phấn và thụ tinh
4. Hình thành hạt, quả
5.Sự chín của quả, hạt
2.Hình thành hạt phấn và túi phôi
Sai rồi
1
6
2
3
4
5
7
CHƯƠNG IV
Tiết 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
Cảm ơn sự theo dõi của
quý Thầy cô và các em
 
Gửi ý kiến