Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Minh Tâm
Ngày gửi: 10h:25' 11-09-2019
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 1 người (Phan Tuyet Mai)
Em hãy nêu một số thành phần chính trong màn hình Excel?
-Bảng chọn File
-Tên các dải lệnh, dải lệnh Formulas và Data
-Thanh công thức
-Trang tính, tên hàng, tên cột, tên trang tính
-Thanh trạng thái
Em hãy trình bày về tên hàng, tên cột, địa chỉ ô tính?
-Tên hàng: là kí hiệu số bên trái mỗi hàng
-Tên cột: là kí hiệu chữ cái trên đầu mỗi cột
-Địa chỉ (còn được gọi là tên) của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó.
-Ví dụ: C3, A5, B8,…
Chọn một ô hoặc một khối ô tính.
Trang tính và các thành phần chính trên trang tính.
Các kiểu dữ liệu có thể nhập vào các ô tính.
NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU
Bảng kết quả học tập
Thông tin trên trang tính được trình bày như thế nào?
Mỗi hàng, cột cho em thông tin có cùng loại hay không?
Môn nào là môn em có điểm tổng kết cao nhất, thấp nhất?
Điểm cao nhất của môn Toán là mấy điểm?
Mỗi ô trên trang tính đều cho ta thông tin hoàn toàn xác định tùy theo ô đó nằm ở hàng nào, cột nào
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH.
1. Bảng tính
2. Các thành phần chính trên trang tính
3. Dữ liệu trên trang tính
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Võ Nhật Trường
 Một bảng tính có thể có nhiều trang tính, được phân biệt bằng tên trang.
 Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang hiển thị trên màn hình, có tên với chữ đậm.
Hình một bảng tính mới
1. Bảng tính
Một bảng tính có thể có bao nhiêu trang tính?
Các trang tính được phân biệt dựa vào đâu?
Thế nào là trang tính đang kích hoạt?
Để kích hoạt trang tính ta cần làm gì?
Tên trang
Thêm trang
1. Bảng tính
Có thể đổi tên trang tính được không?
Ta nháy chuột phải vào vùng nhãn của trang tính, chọn Rename, rồi nhập tên mới.
2. Các thành phần chính trên trang tính
2
1
3
6
5
4
Tên hàng
Tên cột
Hộp tên
Khối H9:I12
Thanh công thức
Ô tính đang được chọn
2. Các thành phần chính trên trang tính
Hộp tên
Em hãy trình bày về hộp tên?
2. Các thành phần chính trên trang tính
Em hãy trình bày về khối, địa chỉ khối?
Khối
2. Các thành phần chính trên trang tính
Em hãy trình bày về thanh công thức?
Thanh công thức
 Các thành phần chính: các hàng, các cột, các ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức.
 Hộp tên: Ở bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.
 Khối: là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
 Địa chỉ của Khối: là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách bằng dấu 2chấm (:). Ví dụ: C2:D3
 Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được chọn.
2. Các thành phần chính trên trang tính
Số trang tính trên một bảng tính là:
Chỉ có một trang tính.
Chỉ có ba trang tính
Có thể có nhiều trang tính.
Có 100 trang tính.
Công thức của ô đang được kích hoạt.
Nội dung của ô đang được kích hoạt.
Địa chỉ của ô đang được kích hoạt.
Hộp tên hiển thị:
Kích thước của ô được kích hoạt.
Ô ở cột F hàng 5 đang được chọn
Phông chữ hiện thời là ‘F5’
Phím chức năng ‘F5’.
Trong hộp tên có nội dung ‘F5 ’. Điều đó có nghĩa là:
Ô ở hàng F cột 5 đang được chọn
Nhập nội dung Z500 vào hộp tên và nhấn Enter. Theo em, kết quả sẽ như thế nào?
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học.
Thực hành, làm các bài tập sách bài tập.
Xem trước nôi dung bài học tiếp theo:
3. Dữ liệu trên trang tính.
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
2. Các thành phần chính trên trang tính
1. Bảng tính
3. Dữ liệu trên trang tính
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
-Hộp tên: Ở bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.
-Khối: là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
Em hãy trình bày về hộp tên và khối?
-Địa chỉ của Khối: là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách bằng dấu 2chấm (:).
Ví dụ: C2:D3
-Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được chọn.
Em hãy trình bày về địa chỉ khối và thanh công thức?
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH.
1. Bảng tính
2. Các thành phần chính trên trang tính
3. Dữ liệu trên trang tính
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
3. Dữ liệu trên trang tính
Dữ liệu kí tự
Dữ liệu số
a). Dữ liệu số:
3. Dữ liệu trên trang tính
 Là các số 0, 1,..., 9, dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm, dấu phần trăm (%) chỉ tỉ lệ phần trăm.
Ví dụ: 120; +38; -162; 15.55; 156; 320.01.
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
Thông thường, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu...., dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.
Em hãy trình bày về dữ liệu số?
b). Dữ liệu kí tự :
3. Dữ liệu trên trang tính
 Là dãy các chữ cái, chữ số, kí hiệu.
Ví dụ: Lớp 7A, Diem thi, Họ tên.
Ở chế độ mặc định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.
*Lưu ý: Ngoài dữ liệu, ô tính còn có thể chứa công thức.
Em hãy trình bày về dữ liệu kí tự?
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 ô (D5)
Thao tác thực hiện?
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 hàng (hàng số 6)
Thao tác thực hiện?
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 khối (D5:E8)
Thao tác thực hiện?
Chọn nhiều khối.
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Thao tác thực hiện?
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Võ Nhật Trường
Chọn 1 cột
Thao tác thực hiện?
 Chọn một hàng:
 Chọn cột:
 Chọn khối:
 Chọn một ô:
 Chọn nhiều khối:
Nháy chuột tại ô cần chọn.
Nháy chuột tại nút tên hàng.
Nháy chuột tại nút tên cột.
Kéo thả chuột từ một ô góc nào đó đến ô góc đối diện.
-Chọn 1 khối.
-Nhấn giữ phím Ctrl, lần lượt các khối khác.
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:
12 năm
3,457,986
-1243
1999999999999999999
Giả sử ta chọn một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó?
Nếu nhập dữ liệu sau mỗi thao tác dưới đây, dữ liệu sẽ được nhập vào ô tính nào?
a./ Kéo thả chuột từ ô A1 đến ô B3
b./ Kéo thả chuột từ ô D5 đến ô B1
c./ Kéo thả chuột từ cột B đến cột D
d./ Kéo thả chuột từ hàng 9 đến hàng 2
e./ Kéo thả chuột từ ô A1 đến ô B3, sau đó nhấn giữ phím CTRL và chọn ô D1.
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học.
Thực hành, làm các bài tập sách bài tập.
Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: BTH2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.
2. Các thành phần chính trên trang tính
1. Bảng tính
3. Dữ liệu trên trang tính
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
 
Gửi ý kiến