Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: St.
Người gửi: Lịch Phạm
Ngày gửi: 20h:29' 01-03-2022
Dung lượng: 291.4 KB
Số lượt tải: 504
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP
I. Kiểm tra bài cũ
1. Cã mÊy c¸ch chøng minh hai tam gi¸c vu«ng b»ng nhau? Nªu néi dung mçi c¸ch.
2. Kể tên các cặp tam giác vuông bằng nhau trên hình vẽ sau và chỉ rõ chúng bằng nhau theo trường hợp nào?
1. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông:
I. Kiểm tra bài cũ
Cạnh huyền - cạnh góc vuông
Cạnh huyền - góc nhọn
2 cạnh góc vuông
Cạnh góc vuông - góc nhọn
I. Kiểm tra bài cũ
1. Cã mÊy c¸ch chøng minh hai tam gi¸c vu«ng b»ng nhau? Nªu néi dung mçi c¸ch.
2. Kể tên các cặp tam giác vuông bằng nhau trên hình vẽ sau và chỉ rõ chúng bằng nhau theo trường hợp nào?
?ADB = ?AEB
(cạnh huyền - cgv)
?CIP = ?CIQ
(2 cạnh góc vuông)
?HOM = ?KON
(cạnh huyền - gn)
Bài tập trắc nghiệm
Tiết 41- Luyện tập.
Độ dài đoạn MH bằng bao nhiêu?
A. 3 cm
B. 3,5 cm
C. 4 cm
D. 4,5 cm
Khẳng định tam giác CQP là tam giác cân là đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Bài tập tự luận
Tiết 41- Luyện tập.
Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn). Hạ BH vuông góc với AC (H ? AC), CK vuông góc với AB (K ?AB), BH cắt CK tại I.
a. Chứng minh AH = AK.
b. Chứng minh AI là phân giác góc BAC.
BH ? với AC
CK ? AB
a. AH = AK
 ABC cân tại A
.
.
Tiết 41- Luyện tập.
Bài tập tự luận
AH = AK
?
ABH = ACK
 ABC cân tại A
Muốn chứng minh AK = AH ta làm thế nào?
a. Chứng minh AK = AH
b.Chứng minh: AI là phân giác của góc BAC:

Tiết 41- Luyện tập.
Bài tập tự luận
Xét AHI vuông tại H và AKI vuông tại K cã:
Cạnh huyền AI chung
AH = AK (chứng minh trên)
? ?AHI = ?AKI (cạnh huyền - cạnh góc vuông)
? AI là phân giác góc BAC
AI là phân giác BAC
?
?
?AHI = ?AKI
 ABC cân tại A
Để kết luận AI là phân giác góc BAC ta cần điều gì đây?
Thế muốn có hai góc này bằng nhau thì phải làm gì?
Bài tập tự luận
Tiết 41- Luyện tập.
Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn). Hạ BH vuông góc với AC (H ? AC), CK vuông góc với AB (K ?AB), BH cắt CK tại I.
a. Chứng minh AH = AK.
b. Chứng minh AI là phân giác góc BAC.
c. Chứng minh tam giác BIC cân.
c. Tam giác BIC cân
 ABC cân tại A
Tiết 41- Luyện tập.
Bài tập tự luận
c. Tam giác BIC cân
c.Chứng minh tam giác BIC cân.
Tam giác BIC cân
?
?
?
?HBC = ?KCB
?HBC = ?KCB
Cách 1
Xét HBC vuông tại H và KCB vuông tại K
Có:
Cạnh huyền BC chung
 ABC cân tại A
( ABC cân tại A)
 HBC = KCB (c¹nh huyÒn - g.nhän)
  IBC cân tại I
(2 góc tương ứng)
(dấu hiệu)
Tiết 41- Luyện tập.
Bài tập tự luận
c. Tam giác BIC cân
c.Chứng minh tam giác BIC cân.
Tam giác BIC cân
?
?
?
?HBC = ?KCB
?IAB = ?IAC
Cách 2
Xét IAB và IAC
Có:
Cạnh AI chung
 ABC cân tại A
(chứng minh trên)
  IBC cân tại I
(2 cạnh tương ứng)
AB = AC
? ?IAB = ?IAC
(c - g - c)
? IB = IC
(định nghĩa)
(?ABC cân tại A)
Tổng kết
Tam giác bằng nhau
Hai đoạn thẳng bằng nhau
2 cạnh góc vuông
Cạnh góc vuông
góc nhọn
Cạnh huyền
góc nhọn
Cạnh huyền
cạnh góc vuông
Hai góc bằng nhau
Tam giác cân
Tam giác bằng nhau
Tam giác cân
Tia phân giác
Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn bài 95
Tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác của góc A. Kẻ MH vuông góc với AB (H?AB), MK vuông góc với AC (K?AC). Chứng minh rằng:
MH = MK.
b) B = C
MH = MK
ΔAHM = ΔAKM
(c¹nh huyÒn-gãc nhän)
ΔBHM = ΔCKM
(c¹nh huyÒn - cgv)
?
?
?
ΔABC c©n t¹i A
kính chúc các thầy, cô
mạnh khoẻ, hạnh phúc
.
.
 
Gửi ý kiến