Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Câu trần thuật đơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Thị Hạnh
Ngày gửi: 19h:07' 24-03-2019
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là thành phần chính, thành phần phụ của câu?
Xác định thành phần chính và thành phần phụ trong câu sau:
Gió nồm vừa thổi, dượng Hương Thư nhổ sào.
Thành phần chính của câu là những thành phần bắt buộc có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn. Thành phần không bắt buộc có mặt được gọi là thành phần phụ.
Gió nồm vừa thổi, dượng

Hương Thư nhổ sào.
/
/
TN
CN
VN


CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
Tiết: 109- Tiếng Việt
I. Câu trần thuật đơn là gì?
1. Ví dụ:
Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:
- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa rầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!
Tôi về, không một chút bận tâm.
( Tô Hoài )
Tiết 109 - Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
Đoạn trích có tất cả bao nhiêu câu? Em hãy xác định các câu đó.
I. Câu trần thuật đơn là gì?
1. Ví dụ:
(1) Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. (2) Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:
- (3) Hức! (4) Thông ngách sang nhà ta? (5) Dễ nghe nhỉ? (6) Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. (7)Thôi, im cái điệu hát mưa rầm sùi sụt ấy đi. (8) Đào tổ nông thì cho chết!
(9)Tôi về, không một chút bận tâm.
( Tô Hoài )
Các câu trong đoạn trích trên dùng để làm gì?
Tiết 109 - Phần Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
* Đoạn văn có 9 câu
Kể
Bộc lộ cảm xúc
Tả, kÓ
Hỏi
Bộc lộ cảm xúc
Nêu ý kiến
Cầu khiến
Bộc lộ cảm xúc
Kể và nêu ý kiến
Tiết 109 - Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
Kể
Bộc lộ cảm xúc
Tả, kÓ
Hỏi
Bộc lộ cảm xúc
Nêu ý kiến
Cầu khiến
Bộc lộ cảm xúc
Kể và nêu ý kiến
Câu trần thuật
Câu trần thuật
Câu trần thuật
Câu trần thuật
Câu nghi vấn
Câu cảm thán
Câu cảm thán
Câu cảm thán
Câu cầu khiến
Tiết 109 - Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
Tiết 109 - Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
Trong các câu trên câu nào là câu trần thuật?
- Câu trần thuật(câu kể): Câu 1,2,6,9
- Câu nghi vấn (câu hỏi): 4
- Câu cảm thán: câu 3,5,8
- Câu cầu khiến: câu 7
1. Ví dụ
I. Câu trần thuật đơn là gì?
1. Ví dụ


Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trần thuật vừa tìm du?c.`


Câu 6
Câu do 2 hoặc nhiều cụm C-V tạo thành :
- Câu do 1 cụm C-V tạo thành:
Câu: 1, 2, 9
(1) Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch

răng lên, xì một hơi rõ dài.
(2) Rồi với diệu khinh khỉnh tôi mắng.

(6) Chú mày hôi như cú mèo thế này,

ta nào chịu được.

(9) Tôi về, không một chút bận tâm.
Tiết 109 - Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
CN
VN
CN
VN
CN1
VN1
CN2
VN2
CN
VN
Thảo luận nhóm (3’) xếp các câu vừa tìm được thành 2 loại: Câu do 2 hoặc nhiều cụm C-V tạo thành? Câu do 1 cụm C-V tạo thành
I. Câu trần thuật đơn là gì?
1. Ví dụ:
2. Ghi nhớ
* Ghi nhớ SGK/ 101
Tiết 109 - Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
Em hãy cho biết thế nào là câu trần thuật đơn?
Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C – V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến.
Lưu ý
Câu trần thuật đơn có thể có một hay nhiều chủ ngữ hoặc một hay nhiều vị ngữ.
BT nhanh: Xác định chủ ngữ - vị ngữ trong các câu sau:

- Mai, Hoa, Thảo đều là

học sinh chăm ngoan.

- Tre trông thanh cao,

giản dị, chí khí như người.

- Lớp 6/1 học Toán, lớp 6/2 học Văn
C
Tiết 109 Phần Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
I. Câu trần thuật đơn là gì?
1. Ví dụ:
2. Ghi nhớ:
C2
C1
C3
V
V1
V2
V3
C1
V1
C2
V2


Dựa vào bức hình, đặt câu trần thuật đơn?
Chúng em chăm sóc cây xanh.
Dựa vào bức hình, đặt câu trần thuật đơn?
Lượm đeo cái xắc xinh xinh.
Dựa vào bức hình, đặt câu trần thuật đơn?
Hà Nội
Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam
(1)Ngày thứ 5 trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. (2) Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy.(3) Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa.(4) Và nếu cá có vắng tăm biệt tích trong một ngày động bão, thì nay lưới càng thêm nặng mẽ cá giã đôi.
(Nguyễn Tuân)
II. Luyện tập:
Tiết 109 Phần Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
I. Câu trần thuật đơn là gì?
Bài tập 1: Tìm câu trần thuật đơn trong đoạn trích dưới đây? Cho biết những câu trần thuật đơn ấy được dùng làm gì?
Các câu trần thuật đơn
(1) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo sáng sủa.
Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi có quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì sau mỗi lần dông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy.
→Giới thiệu vẻ đẹp của Cô Tô
→ Nªu ý kiÕn nhËn xÐt vÒ vÎ ®Ñp trong s¸ng cña C« T« sau trËn b·o.
II. Luyện tập:
Bài tập 1:
Tiết 109 Phần Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠNa. Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long nữ, tên là Lạc Long Quân.
(Con Rồng, cháu Tiên)


b. Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ.
(Ếch ngồi đáy giếng)

c. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.

→ Câu trần thuật đơn - giới thiệu nhân vật chÝnh: Lạc Long Quân
→ Câu trần thuật đơn - giới thiệu nhân vật chÝnh: con ếch
→ Câu trần thuật đơn - giới thiệu nhân vật chÝnh: bà đỡ Trần
Bài tập 2: Dưới đây là một số câu mở đầu các truyện em đã học. Chúng thuộc loại câu nào và có tác dụng gì?
Tiết 109 Phần Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
So sánh cách giới thiệu nhân vật chính ở bài tập 3 với
cách giới thiệu nhân vật ở trong bài tập 2 (T102).
II. Luyện tập
Tiết 109 Phần Tiếng Việt CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
Bài tập 3: (SGK/102)
Giới thiệu ngay
nhân vật chính
Giới thiệu nhân vật
phụ trước rồi từ
những việc làm
của nhân vật
phụ mới giới thiệu
nhân vật chính
So sánh cách giới thiệu nhân vật chính ở 2 bài tập

b. Hựng Vuong th? mu?i tỏm cú m?t ngu?i con gỏi tờn l M? Nuong, ngu?i d?p nhu hoa, tớnh n?t hi?n d?u. Vua cha yờu thuong nng h?t m?c, mu?n kộn cho con m?t ngu?i ch?ng th?t x?ng dỏng. M?t hụm cú hai chng trai d?n c?u hụn.
Hướng dẫn học ở nhà
-Học thuộc ghi nhớ, xem lại bài tập và làm hoàn chỉnh vào vở.
-Vận dụng kiến thức, đặt câu trần thuật đơn
Soạn bài “ Lòng yêu nước”
+ Đọc kĩ tác phẩm
+ Trả lời các câu hỏi trong sách

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC !
XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM !
 
Gửi ý kiến