Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Phúc Thịnh
Ngày gửi: 20h:33' 08-04-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người
Sinh Học 7

KIỂM TRA BÀI CŨ
Sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản thể hiện như thế nào?
+ Thụ tinh ngoài → thụ tinh trong
+ Đẻ nhiều trứng→ đẻ ít trứng → đẻ con.
+ Phôi phát triển có biến thái → phát triển trực tiếp không có nhau thai → phát triển trực tiếp có nhau thai
+ Con non không được nuôi dưỡng → được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ → được học tập thích nghi với cuộc sống.
Tiết 59 – Bài 56:
CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT
 THẢO LUẬN NHÓM TRẢ LỜI CÂU HỎI ( 2 P)
- Trên H56.1A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch chân 2 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay.
- Trên H56.2B, hãy gạch chân 1 nét với những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay.
Hoá thạch
Cá vây chân cổ
Hoá thạch
Luo~ng cu cổ
Lưỡng cư ngµy nay
Vây đuôi
Di tích của nắp mang
Vảy
Chi năm ngón
Vây đuôi
Vảy
Nắp mang
Chi năm ngón
- Trên H56.1A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch chân 2 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay.
3 ngón đều có vuốt
Hàm córăng
Lông vũ
Cánh
Đuôi dài có 23 đốt sống đuôi
Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau
Chim cổ
Chi có vuốt
Đuôi dài (nhiều đốt sống đuôi)
- Trên H56.2B, hãy gạch chân 1 nét với những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay.
Bò sát ngày nay
? Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật?
- Lưỡng cư có nguồn gốc từ cá vây chân cổ.
CM : Lưỡng cư cổ có đặc điểm giống cá vây chân cổ : vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy. Nòng nọc giống cá.
- Bò sát có nguồn gốc từ lưỡng cư cổ.
CM : Bò sát cổ có đặc điểm giống lưỡng cư cổ : có 1 đốt sống cổ, tim 3 ngăn.
- Chim có nguồn gốc từ bò sát cổ.
CM : Chim cổ có đặc điểm giống bò sát cổ : hàm có răng, có đuôi dài, ngón có vuốt.
- Thú có nguồn gốc từ bò sát cổ.
CM : Thú giống bò sát cổ : chi nằm ngang, đẻ trứng.
Kết luận:
Di tích hóa thạch của các động vật cổ có nhiều điểm giống động vật ngày nay.
Những loài động vật mới được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng.
 Các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau
2. Cây phát sinh giới động vật
? Khi nhìn vào cây phát sinh chúng ta biết được điều gì?
Cây phát sinh giới động vật phản ánh quá trình tiến hóa của các nhóm động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp
? Cây phát sinh giới động vật còn cho ta biết thêm điều gì?
Cây phát sinh giới động vật cho biết mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật.
? Mức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào?
Nhóm có vị trí gần nhau, cùng nguồn gốc có quan hệ họ hàng gần hơn nhóm ở xa.
Ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với Thân mềm hay Động vật có xương sống hơn?
Gần hơn
Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành Ruột khoang hơn hay ngành Giun đốt hơn?
Gần hơn
Chim và Thú có quan hệ gần với nhóm nào?
Chim và thú gần với bò sát hơn các loài khác.
? Tại sao khi quan sát cây phát sinh lại so sánh được số lượng loài của nhóm động vật?
Vì kích thước trên cây phát sinh lớn thì số loài đông.
? Tại sao ngày nay vẫn còn tồn tại những động vật có cấu tạo phức tạp như động vật có xương sống bên cạnh động vật nguyên sinh có cấu tạo rất đơn giản ?
Khi một nhóm động vật mới xuất hiện, chúng phát sinh biến dị cho phù hợp với môi trường và dần dần thích nghi. Ngày nay do khí hậu ổn định, mỗi loài tồn tại có cấu tạo thích nghi riêng với môi trường.
? Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?
- Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn
cá chép vì cá voi thuộc lớp thú như hươu sao
? Đà điểu có quan hệ họ hàng gần với cá chép hơn hay dơi hơn?
- Đà điểu có quan hệ họ hàng gần với dơi hơn cá chép vì từ lớp lớp chim tiến hóa lên lớp thú
CỦNG CỐ
DẶN DÒ
Trả lời các câu hỏi trong SGK và sách bài tập
Đọc mục :Em có biết?”
Đọc và soạn trước bài 57: Đa dạng sinh học
 
Gửi ý kiến