Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thị kim chi
Ngày gửi: 20h:26' 10-10-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ: SINH SẢN Ở THỰC VẬT
BÀI THU HoẠCH NHÓM I
CHƯƠNG IV : SINH SẢN
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
I - KHI Ni?M CHUNG V? SINH S?N
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
Sinh sản là quá trình tạ ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài
Có hai kiểu sinh sản :
+ Sinh sản vô tính
+ Sinh sản hữu tính
II – SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
1. Sinh sản vô tính là gì ?
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
Con sinh ra giống nhau vào giống mẹ
Hiện tượng xảy ra nhiều ở thực vật và động vật bậc thấp
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
a) Sinh sản bào tử
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
- Dương xỉ sinh sản bằng cả hai hình thức: sinh sản vô tính và hữu tính.
- Cây sinh dưỡng có thân, rễ, lá, hình thành các túi bào tử.
- Thể bào tử được sinh ra từ hợp tử và mang các túi bào tử.
- Lúc chín, các túi bào tử của thực vật có lá, phát tán các bào tử giảm nhiễm và chúng nẩy mầm tạo ra nguyên tản lưỡng tính hoặc đơn tính.
- Nó cũng giống như túi bào tử của thể sinh túi của ngành Rêu.
- Chu trình phát triển cá thể của chúng là lưỡng di truyền nhưng thể bào tử chiếm ưu thế
SINH SẢN CỦA DƯƠNG XỈ
Bằng sự chia cắt cơ quan dinh dưỡng mẹ :
- Hình thức nầy phổ biến ở thực vật bậc thấp như tảo, cơ thể đơn bào thì từ một tế bào ban đầu sẽ phân chia thành 2, 4, 8, 16 … tế bào, tảo đa bào dạng sợi thì sinh sản bằng tảo đoạn.
- Ở thực vật có hoa, hình thức nầy rất đa dạng và đôi khi quan trọng hơn sự sinh sản bằng hột. Trường hợp đơn giản nhất, các cành của cây gỗ, cây bụi hay cây thân cỏ nằm sát mặt đất, thân ngầm, hành, các chồi phụ đều có khả năng sinh rễ đâm chồi trong sự sinh sản sinh dưỡng
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
b) Sinh sản sinh dưỡng
SINH SẢN Ở TẢO
* Bằng thân bò: ở các mắt thân nơi giáp với đất sẽ hình thành nên rễ bất định, chồi nách sẽ phát triển mọc thành nhánh thẳng đứng lên; lóng của thân bò có thể chết hoặc bị cắt đứt nhưng chồi mới được hình thành vẫn sống độc lập. Gặp ở rau má ,cỏ lá gừng đâm rễ mọc tràn lan, lâu ngày phần già ở giữa chết đi phóng thích ra rất nhiều cây con
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
b) Sinh sản sinh dưỡng
SINH SẢN Ở RAU MÁ
Nhánh dài ở nhiều thân có hay không có lá bò trên mặt đất bằng những lóng dài, xa xa trên thân nầy mọc cho ra nhiều lóng ngắn với mắt (đốt) mọc rễ và chồi nách mọc thành cây thẳng đứng lên. Nhánh đặc biệt đó được gọi là ngó gặp ở lá lốt ,họ Sen. Nhánh dài có thể là nhánh ngầm gặp ở cỏ ống, cỏ cựa gà cho rất nhiều nhánh ngầm sinh ra thân khác rất mau lẹ, rau giấp cá cũng nhảy rất mau nhờ.
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
b) Sinh sản sinh dưỡng
SINH SẢN Ở LÁ LỐT
- Nhánh ngắn cỏ chỉ khi gặp đất tốt mọc rất mau và trên ngọn nhánh nảy sanh ở một mắt rất nhiều chồi nách và chồi bất định, khi gặp đất là mỗi mắt ấy có thể cho ra rất nhiều thân khác.
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
b) Sinh sản sinh dưỡng
CỎ
Thân củ và củ :có nhánh ngầm phát triển thành củ sau khi rời khỏi thân mẹ sẽ mọc mau lẹ như khoai tây, khoai từ ,khoai lang … cũng là những "củ" để sinh sản sinh dưỡng.
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
b) Sinh sản sinh dưỡng
SINH SẢN Ở KHOAI TÂY
- Hành là hình thức sinh sản của các loại thân cỏ một năm, từ kẽ các vảy mọng nước của thân sẽ mọc cho ra một hành con; gặp ở họ Hành.
b) Sinh sản sinh dưỡng
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
SINH SẢN Ở CỦ HÀNH
- Chồi rễ/chồi thân khi cá thể mới phát triển từ chồi phụ trên rễ hoặc ở gốc thân. Ví dụ cây con sẽ mọc từ gốc cây mía để cho mùa sau. Hình thức nầy phổ biến ở thực vật.
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
b) Sinh sản sinh dưỡng
SINH SẢN Ở CÂY MÍA
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
PHẦN TRÌNH BÀY CỦA NHÓM I
 
Gửi ý kiến