Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thuy Linh
Ngày gửi: 08h:51' 03-06-2020
Dung lượng: 7.1 MB
Số lượt tải: 514
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ:
THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU
- Gồm:
+ Mục 1 bài 18: Thời tiết và khí hậu
+ Mục 2 bài 22: Sự phân chia bề mặt trái đấtra các đới khí hậu theo vĩ độ
1. Thời tiết và khí hậu
Hôm nay thời tiết như thế nào?
1. Thời tiết và khí hậu
Nguyên nhân nào làm thời tiết thay đổi?
1. Thời tiết và khí hậu:
a. Thời tiết:
- Là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn.
Hiện tượng khí tượng
? Sự khác nhau đó có tính tạm thời hay lặp đi lặp lại trong năm?
Thời tiết mùa đông của các tỉnh phía Bắc và phía Nam có gì khác nhau?
1. Thời tiết và khí hậu:
a. Thời tiết
Là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn.
b. Khí hậu
Lµ sù lÆp ®i, lÆp l¹i cña t×nh h×nh thêi tiÕt ë mét ®Þa phương trong thêi gian dµi vµ trë thµnh qui luËt.
Đều là các hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể
- Diễn ra trong thời gian ngắn.
- Diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật.
? So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
-Phạm vi nhỏ, hay thay đổi.
-Phạm vi rộng và ổn định.
SỰ phân hoá khí hẬu trên bỀ mẶt Trái ĐẤt thưỜng phỤ thuỘc vào nhiỀu nhân tỐ,như: vĩ đỘ, biỂn, lỤc đỊa, hoàn lưu khí quyỂn nhưng trong đó quan trỌng nhẤt là vĩ đỘ. VẬy, điỀu này đưỢc thỂ hiỆn như thẾ nào ?
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
23°27’B

23°27’N
66°33’N
66°33’B
Cực Nam
Cực Bắc
CÁC VÀNH ĐAI NHIỆT
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ.
THẢO LUẬN NHÓM :
Nhóm 3: Hai đới lạnh (hay hàn đới)
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ.
Nhóm 2: Hai đới ôn hoà (hay ôn đới)
Nhóm 1: Đới nóng
THEO MẪU PHIẾU HỌC TẬP SAU:
00:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
02:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
Một đới nóng
(Nhiệt đới)
Hai đới ôn hòa
(Ôn đới)
Hai đới lạnh
(Hàn đới)
Thời gian chiếu sáng
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ.
Từ 23o 27’ B
đến 23o 27’N
Góc chiếu tương đối lớn
- Thời gian chiếu sáng
trong năm chênh nhau ít
Nhiệt độ trung bình
có 4 mùa
Quanh năm
giá lạnh
Tín phong
Tây ôn đới
Đông cực
Từ 1000 mm - 2000 mm
Từ 500 mm -1000 mm
Dưới 500 mm
Từ 23o27’B đến 66o33’B
Từ 23o27’N đến 23o27’N
Từ 66o 33’B đến cực B
Từ 66o 33’N đến cực N
Góc chiếu và thời gian
chiếu sáng trong năm
chênh nhau nhiều
Góc chiếu rất nhỏ
- Thời gian chiếu sáng
chênh nhau nhiều
Nóng quanh năm
Lượng mưa
Giới hạn
Đặc điểm khí hậu
Nhiệt độ
Gió
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
Góc chiếu
Tên đới
Đặc điểm
Xích đới còn gọi là cận xích đạo (ven đường xích đạo)
Cận nhiệt đới (nằm gần các đường chí tuyến)
Röøng laù kim (Taiga)
Röøng amzoân
(Haøn ñôùi)
(oâân ñôùi)
(Nhieät ñôùi)
Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ?
ĐỚI LẠNH
ĐỚI ÔN HOÀ
ĐỚI NÓNG
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Nước Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Có đặc điểm ra sao?
Nước Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới.
Đặc điểm:
+ Nhiệt độ: nóng quanh năm.
+ Gió thổi chủ yếu: Tín phong.
+ Lượng mưa trung bình năm: từ 1000mm đến trên 2000mm.
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
23027`
00
23027`
VÀNH ĐAI NÓNG
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các số là đới khí hậu gì ?
1
2
3
2
1
Bài tập củng cố
Gió Tây ôn đới
Gió Tây ôn đới
Gió tín phong
Gió đông cực
Gió đông cực
1000 – 2000 mm
500 – 1000mm
500 – 1000mm
< 500mm
< 500mm
I
II
II
III
III
A
B
B
C
C
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các số I, II , III của các đới là loại gió gì ?
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các chữ A, B ,C của các đới có lượng mưa bao nhiêu?
Gió Tây ôn đới
Gió Tây ôn đới
Gió tín phong
Gió đông cực
Gió đông cực
1000 – 2000 mm
500 – 1000mm
500 – 1000mm
< 500mm
< 500mm
I
II
II
III
III
A
B
B
C
C
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các số I, II , III của các đới là loại gió gì ?
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các chữ A, B ,C của các đới có lượng mưa bao nhiêu?
Lượng nhiệt hấp thu nhiều
Lượng nhiệt hấp thu trung bình
Lượng nhiệt hấp thu rất ít
4. Góc chiếu sáng trung bình
5. Góc chiếu sáng lớn
6. Góc chiếu sáng rất nhỏ
Vị trí
Góc chiếu sáng
Nhiệt hấp thu
A
Từ 2 vòng cực đến 2 cực
C
Từ 23027’ B đến 23027’N
5
B
Từ 2 chí tuyến đến 2 vòng cực
1
4
2
6
3
Chọn nội dung thích hợp để điền vào sơ đồ :
Bài tập 1 :
Hướng dẫn tự học
1) Xem lại bài học, làm bài tập bản đồ.
2) Chuẩn bị bài mới, tìm hiểu nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng trên lục địa và giá trị của sông hồ với đời sống,sản xuất.
 
Gửi ý kiến