Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:46' 19-08-2015
Dung lượng: 580.0 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
Bài 1 ( tiết 2)
Làm quen với chương trình microsoft Excel
Trường THCS Đông Hải
Giáo viên: Trịnh Thị Nguyệt Hồng
Tổ: Toán - Tin
Phần I
Bảng tính excel
------------
10.5.2008
Bài giảng Excel
2
Khởi động Excel nh­ thÕ nµo?
C1: Kích đúp chuột vào biểu tượng trên nền màn hình (Destop).
C2: Kích chuột vào biểu tượng của Excel trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình.
C3: Menu Start/Programs/Microsoft Excel

10.5.2008
Bài giảng Excel
3
Thoát khỏi Excel nh­ thÕ nµo? (Exit)
C1: Ấn tổ hợp phím Alt+F4
C2: Kích chuột vào nút Close ở góc trên cùng bên phải cửa sổ làm việc của PowerPoint.
C3: Vào menu File/Exit
Nếu chưa ghi tệp vào ổ đĩa thì xuất hiện 1 Message Box, chọn:
Yes: ghi tệp trước khi thoát,
No: thoát không ghi tệp,
Cancel: huỷ lệnh thoát.
Bài 1 ( tiếp theo)
Làm quen với chương trình microsoft Excel
Trường THCS Đông Hải
Giáo viên: Trịnh Thị Nguyệt Hồng
Tổ: Toán - Tin
Phần I
Bảng tính excel
------------
10.5.2008
Bài giảng Excel
5
3) Mµn h×nh làm việc của Excel
Màn hình làm việc của Excel có gì giống và khác với màn hình làm việc của chương trình soan thảo văn bản đã học ở lớp 6?
10.5.2008
Bài giảng Excel
6
Con trỏ soạn thảo
Vùng soạn thảo
Thanh cuốn dọc
Thanh cuốn ngang
Thanh công cụ
Thanh bảng chọn
Nút lệnh
Có gì trên cửa sổ Word?
Thanh tiêu đề
10.5.2008
Bài giảng Excel
7
3) Mµn h×nh làm việc của Excel
Thanh
công
thức
a) Thanh công thức:
10.5.2008
Bài giảng Excel
8
3) Mµn h×nh làm việc của Excel
Bảng chọn data
b) Bảng chọn data(dữ liệu)
10.5.2008
Bài giảng Excel
9
c)Trang tính:
+ hàng và cột

Các cột: A;B;C;.
Các hàng: 1;2;3.
10.5.2008
Bài giảng Excel
10
c)Trang tính

Ô: C5
+ Địa chỉ ô tính
10.5.2008
Bài giảng Excel
11
c)Trang tính

Khối được chọn: B2:D5
+ Địa chỉ khối ô
10.5.2008
Bài giảng Excel
12
Trang tính là gì ?

Trang tính gồm
+ Các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính.
+ Vùng giao nhau giữa cột và hàng gọi là ô tính( gọi tắt là ô) dùng để chứa dữ liệu.
10.5.2008
Bài giảng Excel
13
4) Nhập dữ liệu vào trang tÝnh
Cách nhËp: kích chuột vào ô ( gäi lµ kÝch ho¹t « tÝnh), gõ dữ liệu vào, nhập xong gõ Enter.
Dữ liệu chữ nhập bình thường
Dữ liệu số nhập dấu chấm (.) thay dấu phẩy (,) ngăn cách phần thập phân.
Để Excel hiểu một dữ liệu dạng khác là dữ liệu dạng chữ thì nhập dấu ’ trước dữ liệu đó.
Ví dụ: ’04.8766318
Dữ liệu ngày tháng nhập theo định dạng: mm/dd/yy.
VD: 11/25/1980
a) + Nhập dữ liệu
10.5.2008
Bài giảng Excel
14
4) Nhập dữ liệu vào trang tÝnh
Cách söa: kích ®óp chuột vào ô cÇn söa, gõ dữ liệu vào, nhập xong gõ Enter.

b) + Söa dữ liệu
10.5.2008
Bài giảng Excel
15
b)Dịch chuyển con trỏ ô
Dùng chuột kích vào ô.
Gõ phím F5 (Ctrl+G), gõ địa chỉ ô cần đến vào khung Reference, bấm nút OK.

Dùng các phím sau đây:
Gõ địa chỉ ô muốn đến
4) Nhập dữ liệu vào trang tÝnh
10.5.2008
Bài giảng Excel
16
b) dịch chuyển con trỏ ô:
+ , , ,  dịch chuyển 1 ô theo hướng mũi tên
+ Page Up dịch con trỏ lên 1 trang màn hình.
+ Page Down dịch chuyển xuống 1 trang màn hình.
+ Home cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại
+ Ctrl +  tới cột cuối cùng (cột IV) của dòng hiện tại.
+ Ctrl +  tới cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại.
+ Ctrl +  tới dòng cuối cùng (dòng 65536) của cột hiện tại.
+ Ctrl +  tới dòng đầu tiên (dòng 1) của cột hiện tại.
+ Ctrl +  +  tới ô trái trên cùng (ô A1).
+ Ctrl +  +  tới ô phải trên cùng (ô IV1).
+ Ctrl +  +  tới ô trái dưới cùng (ô A65536).
+ Ctrl +  +  tới ô phải dưới cùng (ô IV65536).
10.5.2008
Bài giảng Excel
17
4) Nhập dữ liệu vào trang tÝnh
Cần có : Phông chữ Việt cài sẵn trên máy.
Kiểu gõ: TELEX hoặc VNI
Quy tắc gõ: Như gõ tiếng Việt trong phần soạn thảo văn bản đã học.

c) Gõ chữ Việt trên trang tính
Hướng dẫn thực hành Bảng tính excel- tiết 1
Khởi động Excel
Chỉ ra cấu tạo trên bảng tính ( có gì khác màn hình soạn thảo văn bản)
Chỉ rõ các cột , các hàng, ô và khối ô trên bảng tính
Trả lời các câu hỏi trong SGK/9
Thoát khỏi Excel
No_avatar

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lè lưỡi

 
Gửi ý kiến