Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Cộng số đo thời gian

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày gửi: 00h:30' 04-09-2010
Dung lượng: 243.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
10/22/2005
1
nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 5a
Quảng Ninh
http://ninh85mdc
10/22/2005
2
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
* VD1: 16 phỳt 25 giõy + 25 phỳt 30 giõy
- Bước 1: đặt tính theo cột dọc
16 phút 25 giây
25 phút 30 giây
+
Bước 2: cộng từng loại
Đơn vị kể từ phảI sang trái
giây
55
Phút
41
10/22/2005
3
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
* Ví dụ 2: 3 giờ 47 phút + 2 giờ 38 Phút
- Bước 1:
Đặt tính theo cột dọc:
85phút
5giờ
- Bước 2:
Cộng từ phải sang trái:
Bước 3:
Đổi đơn vị ở kết quả
85phút = …… giờ …… phút
1
25
Vậy: 5giờ 85phút =
6giờ 25phút
10/22/2005
4
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Vậy muốn cộng đơn vị đo thời gian ta làm
thế nào?
TL: Muốn cộng đơn vị đo thờI gian ta phải
thực hiện theo các bước như sau:
Đặt tính theo cột dọc.
cộng từ phải sang trái
ĐổI đơn vị ở kết quả ( nếu có )
10/22/2005
5
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Luyện tập :
Bài số 1:Đặt tính rồi tính:
a)12phút32giây+27phút15giây
b)6giờ7phút+12giờ42phút
10/22/2005
6
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Luyện tập :
c)3,5giờ+2,6giờ
6,1giờ
d)12,5phút+2,5phút
15 phút
10/22/2005
7
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Bài 2: Tính:
a)
2giờ37phút
3giờ48phút
+
………………
Hay………………
2năm9tháng
5năm3tháng
b)
+
…………………
Hay……………………
c)
13phút35giây
6phút42giây
+
…………………
…………………
hay
d)
5ngày18giờ
6ngày22giờ
+
…………………
…………………
hay
5giờ85phút
6giờ25phút
7năm12tháng
8năm
19phút77giây
20phút17giây
11ngày40giờ
12ngày16giờ
10/22/2005
8
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Bài số 3:
An làm bài toán hết 45phút,làm bài văn hết
1giờ30phút.Hỏi An làm cả hai bài hết bao nhiêu
thời gian?
Bài giải
An làm cả hai bài hết số thời gian là:
45phút + 1giờ30phút =
1giờ75phút
Hay 2giờ15phút
Đ/S : 2giờ15phút
10/22/2005
9
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Bài số 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Ô tô đi lúc:6giờ45phút
Ô tô đi hết:2,5giờ.
Nghỉ dọc đường:15phút
Ô tô đến nơi lúc?giờ
Bài giải
Đổi 15phút = ………giờ
0,25
Ô tô đi và nghỉ hết số thời gian là:
2,5 + 0,25 = 2,75 (giờ)
Hay 2giờ45phút
Thời điểm lúc ô tô đến nơi là:
6giờ45phút + 2giờ45phút =
8giờ90phút
Hay 9giờ30phút
10/22/2005
10
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Bài số 5: tính:
a)2giờ30giây+15phút30giây
2giờ15phút60giây
hay
2giờ16phút
 
Gửi ý kiến