Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

CTĐP :An Giang và vấn đề rác thải sinh hoạt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày gửi: 09h:01' 02-05-2015
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên :
Bài 30:
AN GIANG VÀ VẤN ĐỀ RÁC THẢI
SINH HOẠT HIỆN NAY
I/ ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
Hướng dẫn đọc:
Đọc rõ ràng, mạch lạc,
chú ý phát âm chính
xác
Nêu luận điểm
và hệ thống luận cứ
của văn bản?
Nêu nhận xét về
hệ thống
luận điểm và luận cứ
vừa trình bày?
An Giang và vấn đề rác
thải sinh hoạt hiện nay

Hiện trạng
rác thải An Giang

Tổ chức xử lí
rác thải hiện nay
Biện pháp khắc phục tình
trạng xả rác bừa bãi hiện nay
Tình
hình
rác
thải
Tác
hại
Của
rác
Nguyên
nhân
Định
hướng
tương
lai
Tuyên
truyền,
vận
động,
giáo
dục
Xử

hành
vi
vi
phạm
GD
BVMT,
thói
quen
hành
vi
trong
HS
Tận
dụng
rác
thải
Tái
sinh
rác
thải
 Luận điểm rõ ràng, chứng cứ cụ thể, giàu tính thuyết phục.
Bài 30:
AN GIANG VÀ VẤN ĐỀ RÁC THẢI
SINH HOẠT HIỆN NAY
I/ ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
1/ Hiện trạng rác thải ở An Giang:
a, Tình hình rác thải:
b, Tác hại của rác thải:
c, Nguyên nhân:
- Tuyên truyền, vận động, giáo dục chưa đến nơi đến chốn.
gây ô
nhiễm trầm trọng.
ô nhiễm môi trường, sức khoẻ con người và muôn loài.
- Xử lí chưa nghiêm minh
- Hệ thống thu gom và xứ lí rác quá tải
. . .
Có 3 nhóm chính:
Rác vô cơ
Rác hữu cơ
Rác độc hại
Mất thẩm
mỹ MT, dễ gây
thương tích, tử
vong vật nuôi,…
Nguồn gây
bệnh truyền
nhiễm cho
người, vật
nuôi.
Ngô độc,
tử vong
vật nuôi,
người
Ô nhiễm môi trường, sức khoẻ con
người và muôn loài.
Rác độc hại
Rác vô cơ
Rác độc hại
Rác hữu cơ
* Nội dung:
AN GIANG VÀ VẤN ĐỀ RÁC THẢI
SINH HOẠT HIỆN NAY
I/ ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
1/ Hiện thực rác thải ở An Giang:
Bài 30:
2/ Tổ chức xử lí rác thải hiện nay:
- Thu gom:
+ Các xe ép rác.
+ Các xe đẩy tay.
- Xử lí:
3/ Biện pháp khắc phục tình trạng xử lí rác hiện nay:
- Tuyên truyền, vận động, giáo dục.
- Sắp đặt lại nơi bỏ rác đúng quy định.
- Thu gom và xử lí rác thải hằng ngày.
- Xử lí nghiêm hành vi vi phạm.
- Tận dụng rác thải vào những việc có ích.

chôn lấp, đốt
 Lạc hậu
* Nội dung:
AN GIANG VÀ VẤN ĐỀ RÁC THẢI
SINH HOẠT HIỆN NAY
I/ ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
1/ Hiện thực rác thải ở An Giang:
2/ Tổ chức xử lí rác thải hiện nay:
3/ Biện pháp khắc phục tình trạng xử lí rác hiện nay:
Bài 30:
II/ TỔNG KẾT:
Chúng ta cần
làm gì để bảo
vệ môi trường sống
Ghi nhớ: (SGK/4)
III/ LUYỆN TẬP:
1/ Tình hình rác thải và xử lí hiện nay nơi trường em:
Việc thải rác
ra môi trường xung
quanh gây tác hại như thế nào?
Tình hình rác thải và xử lí
hiện nay nơi trường em?
* Hình thức:
Lập luận chặt chẽ, chứng cứ, số liệu cụ thể, xác thực, giàu tính thuyết phục.
* Nội dung:
AN GIANG VÀ VẤN ĐỀ RÁC THẢI
SINH HOẠT HIỆN NAY
I/ ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
1/ Hiện thực rác thải ở An Giang:
2/ Tổ chức xử lí rác thải hiện nay:
3/ Biện pháp khắc phục tình trạng
xử lí rác hiện nay:
Bài 30:
II/ TỔNG KẾT:
Ghi nhớ: (SGK/4)
III/ LUYỆN TẬP:
1/ Tình hình rác thải và xử lí hiện nay nơi trường em:
2/ Tìm hiểu các công nghệ xử lí rác thải tiên tiến hiện nay trên thế giới:
Em hãy cho biết
các công nghệ tiên tiến xử lí
rác hiện nay trên thế giới?
PLASMA PGM: Ưu điểm của Plasma PGM là không cần xử lý hoặc phân loại rác- thân thiện môi trường
* Nội dung:
* Hình thức:
Củng cố:
- Rác thải sinh hoạt thải ra ngoài bừa bãi có tác hại gì?
- Qua tiết học này, các em có hành động cụ thể gì để góp phần bảo vệ môi trường?
Học sinh tham gia vệ sinh môi trường
Trồng cây góp phần bảo vệ môi trường
Thu gom rác để vào thùng rác
Hướng dẫn về nhà tự học và chuẩn bị bài mới
@ Hướng dẫn về nhà tự học:
- Học nội dung bài học.
- Tìm hiểu thêm công nghệ xử lí rác tiên tiến hiện nay trên thế giới.
@ Chuẩn bị bài mới:
Trả bài kiểm tra Văn – Trả bài Tập làm văn số 2
- Kiểm tra Văn:
+ Hình dung lại bài làm và kiến thức đã học để có nhận xét về bài làm của bản thân đã đầy đủ chưa? Có thiếu hay sai sót không?
+ Nếu thiếu: nội dung nào?
+ Nguyên nhân vì sao thiếu hoặc sai?
- Trả bài Tập làm văn số 2:
Lập dàn ý đề bài đã làm vào bảng phụ (3 tổ)
Tiết học đến đây kết thúc
Kính chúc quý thầy cô
và các em mạnh khoẻ!
Tiết học đến đây kết thúc
Kính chúc quý thầy cô
và các em mạnh khoẻ!
 
Gửi ý kiến