Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày gửi: 14h:46' 11-12-2015
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM
HỌC SINH
KIỂM TRA BÀI CŨ
GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 7
Bài 18:
CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH
ĐẦU THẾ KỈ XV
Giáo viên thực hiện:
Nguyễn Thị Thùy Trang
Chương IV:
ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(THẾ KỈ XV-ĐẦU THẾ KỈ XVI)
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Tháng 11/1406, 20 vạn quân Minh với hàng chục vạn dân phu kéo vào nước ta.
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Có phải quân Minh kéo vào xâm lược ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?
Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Tháng 11/1406, 20 vạn quân Minh với hàng chục vạn dân phu kéo vào nước ta.
Đầu năm 1407, quân Minh đánh chiếm Đa Bang, Đông Đô, rồi Tây Đô.
Kết quả:
+ Cuộc kháng chiến thất bại, Hồ Quý Ly bị bắt.
+ Nước ta bị nhà Minh đô hộ.
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?
THẢO LUẬN NHÓM
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
THẢO LUẬN NHÓM
“Tôi không sợ đánh mà chỉ sợ lòng dân không theo”.
(Hồ Nguyên Trừng)
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Em hãy so sánh với đường lối kháng chiến chống giặc Mông–Nguyên của nhà Trần.
THẢO LUẬN NHÓM
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
THẢO LUẬN NHÓM
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
Em hãy nêu những chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.
Kinh tế: Đặt ra hàng trăm thứ thuế.
Văn hóa-xã hội:
+ Bắt phụ nữ và trẻ em về Trung Quốc làm nô tì.
+ Thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc, ngu dân.
+ Xóa bỏ phong tục, tập quán của nhân dân ta.
+ Cướp đoạt và tiêu hủy sách quý.
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
Những chính sách của nhà Minh nhằm mục đích gì?
“Trương Phụ đi đến đâu là giết hại, hoặc chất thây thành núi, hoặc moi ruột quấn vào cây, rán thịt người lấy mỡ, hoặc nướng đốt làm trò chơi, thậm chí có kẻ mổ bụng moi thai cắt lấy hai đầu để ứng lệnh. Ở Kinh lộ và các nơi dân còn sót thì bị bắt hết làm nô tì và bị chuyển bán mà tan tác bốn phương cả”.
(Đại Việt sử kí toàn thư)
“Độc ác thay, trúc Lam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi ”.
(Bình Ngô đại cáo)
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.
Kinh tế: Đặt ra hàng trăm thứ thuế.
Văn hóa-xã hội:
+ Bắt phụ nữ và trẻ em về Trung Quốc làm nô tì.
+ Thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc, ngu dân.
+ Xóa bỏ phong tục, tập quán của nhân dân ta.
+ Cướp đoạt và tiêu hủy sách quý.
Vô cùng thâm độc và tàn bạo.
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
Lược đồ những nơi diễn ra khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
• Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409):
• Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409):
Lược đồ khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409)
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
• Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409):
Năm 10/1407, Trần Ngỗi lên làm Minh chủ.
Tháng 12/1408, Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân ở Bô Cô.
Năm 1409, khởi nghĩa thất bại.
• Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414):
• Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414):
Lược đồ khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414)
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
• Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409):
Năm 10/1407, Trần Ngỗi lên làm Minh chủ.
Tháng 12/1408, Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân ở Bô Cô.
Năm 1409, khởi nghĩa thất bại.
• Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414):
Năm 1409, Trần Quý Khoáng lên ngôi, khởi nghĩa phát triển nhanh chóng, lan rộng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.
Tháng 1413, khởi nghĩa thất bại.
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
Tại sao các cuộc khởi nghĩa lúc bấy giờ đều đưa những quý tộc nhà Trần lên làm vua?
THẢO LUẬN NHÓM
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
Do chính sách thống trị và bóc lột tàn bạo của quân Minh.
Nổ ra sớm, khá liên tục, mạnh mẽ ở nhiều nơi.
Thiếu sự phối hợp.
Thiếu sự liên kết, chưa tạo nên một phong trào chung.
Nội bộ những người lãnh đạo có mâu thuẫn (khởi nghĩa Trần Ngỗi).
Duy trì ngọn lửa kháng chiến, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
1. Nguyên nhân xâm lược của nhà Minh.
2. Những chính sách cai trị của nhà Minh. Nêu nhận xét.
CỦNG CỐ
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Học bài 18.
Đọc trước và trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa bài 19.
 
Gửi ý kiến