Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bản thân
Người gửi: Nguyễn Bảo Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:54' 30-01-2008
Dung lượng: 680.0 KB
Số lượt tải: 268
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Nguyễn Bảo Toàn
KIỂM TRA BÀI CŨ
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5)
Bài 7
VII. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước
1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố:
2. Giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội.
3. Giành chính quyền trong toàn quốc.
H: Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đầu hàng đồng minh? vì sao nói đây là thời cơ ngàn năm có một ?
- Ngày 14-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, thời cơ cách mạng đã đến.
Câu hỏi
Bài 7.
VII. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước
1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5)
H: Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đầu hàng đồng minh? vì sao nói đây là thời cơ ngàn năm có một ?
- Ngày 14-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, thời cơ cách mạng đã đến.
Câu hỏi
Bài 7.
VII. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước
1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố.
- Từ ngày 13 đến 15-8-1945, TW Đảng đã họp và quyết định phát động khởi nghĩa trong cả nước, thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.
- Ngày 16-8-1945, Quốc Dân Đại Hội họp ở Tân Trào cũng tán thành với chủ trương khởi nghĩa
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5)
Bài 7.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5)
- Ngày 14-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, kẻ thù đang rệu rã, thời cơ cách mạng đã đến.
Bài 7.
VII. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước
1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố.
- Từ ngày 13 đến 15-8-1945, TW Đảng đã họp và quyết định phát động khởi nghĩa trong cả nước, thành lập ủy ban khởi nghĩa.
- Ngày 16-8-1945, Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào cũng tán thành với chủ trương khởi nghĩa
- Ngày hôm đó, Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đôi quân tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên mở đầu cho tổng khởi nghĩa.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5)
H: Sơ lược về khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ?
- Ngày 15-8-1945, lệnh tổng khởi nghĩa đã về đến Hà Nội.
Câu hỏi
Bài 7.
- Ngày 16-8-1945, truyền đơn biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa khắp nơi.
- Ngày 17-8-1945, Đảng bộ Hà Nội đã biến cuộc mít tinh thân Nhật thành cuộc mít tinh ủng hộ mặt trận Việt Minh.
- Ngày 19-8-1945, Khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở Hà Nội.
2. Giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5)
H: Sơ lược về khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc?
- Ngày 23-8-1945, quần chúng kéo về giải phóng Huế.
Câu hỏi
Bài 7.
- Ngày 14->18-8-1945, Khởi nghĩa diễn ra khắp cả nước và nhiều tỉnh lị được giải phóng như Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam?
3. Giành chính quyền trong toàn quốc.
- 25-8-1945, Sài Gòn giải phóng
- Ngày 30-8-1945, Bảo Đaị thoái vị. Chế độ phong kiến sụp đổ
-Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cách mạng tháng Tám thắng lợi.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5,6)
Bài 7.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5,6)
H: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám?
- Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chế độ phong kiến lập nên một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Câu hỏi
Bài 7.
a. Ý nghĩa lịch sử:
4. Ý nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
- Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
- Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân thế giới (Nhất là châu Á và châu Phi)
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5,6)
H: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám?
b. Nguyên nhân:
Câu hỏi
Bài 7.
a. Ý nghĩa lịch sử:
4. Ý nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi ?
- Tinh thần yêu nước đoàn kết và truyền thống kiên cường đấu tranh của nhân ta
- Sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5,6)
- Chủ nghĩa phát xít Nhật đã bị tiêu diệt (14-8-1945)
H: Những bài học kinh nghiệm?
b. Nguyên nhân:
Câu hỏi
Bài 7.
a. Ý nghĩa lịch sử:
4. Ý nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi ?
- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giải quyết đúng đắn sáng tạo nhiệm vụ DT và DC
- Biết tập hợp lực lượng lấy công nông làm nòng cốt, phân hóa cô lập kẻ thù.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( T5,6)
c. Bài học kinh nghiệm:
- Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang, chớp đúng thời cơ cách mạng .
Bài 7.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (T5)
Bài 7.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (T5)
Bài 7.
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (T5)
 
Gửi ý kiến