Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. Deserts

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:06' 27-09-2021
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Date: December 2nd , 2010
Class: 12C9
School: Phan Van Tri High School
Teacher: Mai Thò Khueâ Dung
Listen the following sentences and then rewrite them
1. They are going to the market.
2. They’re punished by their teacher.
3. We will buy a new car next month.
4. We’ll stay at home if it rains.
5. I’m an English teacher.
1. They are going to the market.
2. They’re punished by their teacher.
3. We will buy a new car next month.
4. We’ll stay at home if it rains.
5. I’m an English teacher.
Language Focus
DESERTS
Unit 9:
Lesson 5:
Thursday, December 2nd, 2010
Read the following phrases. Pay attention to how the full and contracted forms of the auxiliaries are pronounced.
I. PRONUNCIATION:
Full and contracted forms of auxiliaries
I. PRONUNCIATION:
Full and contracted forms of auxiliaries
I. PRONUNCIATION:
- I think I’ll buy a motorbike
- You’ll notice that there’s a girl coming
- It’ll be much better if you could do it
- We’ll have to talk to her
- She’s feeling much better now
They’re students
He’ll be 17 next month.
Practise reading these sentences.
Connectors
II. GRAMMAR:
- It began to rain, the girl opened her umbrella.
so
- It’s very cold, he doesn’t like wearing a coat.
but
1. Conjunctions: so / but
It began to rain.
The girl opened her umbrella.
He doesn’t like wearing a coat.
It’s very cold.
+ S + V …..
S + V …..
, so
, but
Meaning:
- so: Vì thế (showing a result)
- but: nhưng mà (giving a contrast idea)
Use:
“so/ but” are used to combine 2 independent clauses.
Form:
EX
Practice:
Add so or but and a comma where appropriate. (Textbook – Page 103 )
Exercise 1.
Practice:
Exercise 1.

2. Transitional word: However
- It’s very cold, but he doesn’t like wearing a coat
- It’s very cold he doesn’t like wearing a coat.
; however
Meaning:
however: tuy nhiên
S + V …..
; however
. However,
+ S + V …..
. However,
Form:
Use:
“however” is used to combine 2 independent clauses.
It gives a contrast idea.
Note:
but = yet
Practice:
Exercise 2
Choose the suitable words. (Textbook – Page 104 )

3. Transitional word: Therefore
Meaning:
therefore: vì thế, cho nên
S + V …..
; therefore
. Therefore,
+ S + V …..
Form:
Use:
“therefore” is used to combine 2 independent clauses.
It shows a result or consequence.
- It began to rain, so the girl opened her umbrella.
. Therefore,
- It began to rain the girl opened her umbrella.
; therefore
Practice:
Exercise 3
Add so, therefore or however where appropriate
Sum up
- between a semicolon (;)
or a period (.)
and a comma (,)
- after a
comma (,)
but
however
- combining 2 independent clauses.
- giving a contrast idea.
- combining 2 independent clauses.
- giving a result or consequence.
so
therefore
Homework
Do exercise B. Language focus
(Page 61 & 62 - Exercise book)
Thank You for you attention!
 
Gửi ý kiến