Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Ôn tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh Nam
Ngày gửi: 13h:48' 08-01-2008
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
Môn : Địa lí lớp 5
Bài dạy : Ôn tập
Tiết 24
Thứ , ngày tháng năm 2007
ĐỊA LÍ
Ôn tập
Vòng 1
Nhanh tay leï maét
Xác định vị trí của châu Á ,châu Âu, các đại dương và một số dãy núi .
Ấn Độ Dương
Châu Á
Bắc Băng dương
Thái Binh Dương
Châu Âu
Địa Trung Hải
Trường Sơn
Hi-ma-lay-a
U-ran
An-pơ
Thứ , ngày tháng năm 2007
ĐỊA LÍ
Ôn tập
1. Vị trí ñòa lí vaø giôùi haïn của châu Á ,châu Âu; các đại dương và một số dãy núi .
Vòng 2
Taêng toác

Chỉ và nêu tên các đồng bằng, dãy núi ở châu Á.
1
2
3
4
Hãy nêu đặc điểm nổi bật về khí hậu, dân cư và
hoạt động kinh tế của châu Á.
Chæ vaø neâu teân caùc ñoàng baèng, daõy nuùi ôû chaâu AÂu
Haõy neâu ñaëc ñieåm noåi baät veà khí haäu, daân cö vaø
hoat ñoäng kinh teá cuûa chaâu AÂu.
Châu Á
Núi và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích
Có đủ các đới khí hâu : hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
Dân số đông nhất thế giới, chủ yếu là người da vàng và làm nông nghiệp là chính.


Châu Âu
Địa hình chủ yếu là đồng bằng.

Có khí hậu ôn hòa.


Đa số là người da trắng, hoạt động công nghiệp phát triển.


Thứ , ngày tháng 4 năm 2007
ĐỊA LÍ
Ôn tập
1. Vị trí ñòa lí vaø giôùi haïn của châu Á ,châu Âu; các đại dương và một số dãy núi .
2. Moät soá ñaëc ñieåm noåi baät veà ñieàu kieän töï nhieân, daân cö vaø hoaït ñoäng kinh teá cuûa chaâu AÙ, chaâu AÂu
Châu Á
Có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn.
Có đủ các đới khí hâu : hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
Dân số đông nhất thế giới, chủ yếu là người da vàng và làm nông nghiệp là chính.
Châu Âu
Có địa hình chủ yếu là đồng bằng.
Có khí hâu ôn hòa
Đa số là người da trắng, hoạt động công nghiệp phát triển.

Vòng 3
Về đích
So sánh sự khác biệt giữa hai châu lục
a)Rộng 10 triệu km2.
b) Rộng 44 triệu km2 , lớn nhất trong các châu lục.
c) Có đủ các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
e) Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích, có đỉnh núi Ê-vơ-rét cao nhất thế giới.
g)Đồng bằng chiếm 2/3 diệntích, kéo dài từ tây sang đông.
d)Chủ yếu khí hậu ôn hoà.
h)Chủ yếu người da trắng.
i) Đa số là da vàng.
k) Làm nông nghiệp là chính.
l) Hoạt động công nghiệp phát triển.
-Về diện tích
-Về khí hậu
-Về địa hình
-Về chủng tộc:
-Về hoạt động kinh tế:

a)Rộng 10 triệu km2.
b) Rộng 44 triệu km2 ,
lớn nhất trong các châu lục.

c)Có đủ các đới khí hậu:
nhiệt đới, ôn đới
và hàn đới.
d)Chủ yếu khí hậu
ôn hoà.

e) Núi và cao nguyên
chiếm ¾ diện tích, có đỉnh núi
Ê-vơ-rét cao nhất thế giới.

g)Đồng bằng chiếm 2/3
diện tích, kéo dài từ
tây sang đông.
i)Đa số là da vàng.
h)Chủ yếu là người
da trắng.
k)Làm nông nghiệp
là chính.
l)Hoạt động công
nghiệp phát triển.
So sánh sự khác biệt giữa hai châu lục
a)Rộng 10 triệu km2.
b) Rộng 44 triệu km2 , lớn nhất trong các châu lục.
c) Có đủ các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
e) Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích, có đỉnh núi Ê-vơ-rét cao nhất thế giới.
g)Đồng bằng chiếm 2/3 diệntích, kéo dài từ tây sang đông.
d)Chủ yếu khí hậu ôn hoà.
h)Chủ yếu người da trắng.
i) Đa số là da vàng.
k) Làm nông nghiệp là chính.
l) Hoạt động công nghiệp phát triển.
-Về diện tích
-Về khí hậu
-Về địa hình
-Về chủng tộc:
-Về hoạt động kinh tế:
Thứ , ngày tháng 4 năm 2007
ĐỊA LÍ
Ôn tập
1. Vị trí ñòa lí vaø giôùi haïn của châu Á ,châu Âu; các đại dương và một số dãy núi .
2. Moät soá ñaëc ñieåm noåi baät veà ñieàu kieän töï nhieân, daân cö vaø hoaït ñoâng kinh teá cuûa chaâu AÙ, chaâu AÂu
Châu Á
Có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn.
Có đủ các đới khí hâu : hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
Dân số đông nhất thế giới, chủ yếu là người da vàng và làm nông nghiệp là chính.
Châu Âu
Có địa hình chủ yếu là đồng bằng.
Có khí hâu ôn hòa
Đa số là người da trắng, hoạt động công nghiệp phát triển.

3 . Söï khaùc bieät veà ñaëc ñieåm töï nhieân, daân cö vaø hoaït ñoäng kinh teá cuûa chaâu AÙ, chaâu AÂu.
C
A
M
P
U
C
H
H
I
M
A
L
A
Y
L
A
O
L
I
Ê
N
B
A
N
G
N
I
A
A
1
Quốc gia được gọi là đất nước chùa tháp.
2
Dãy núi còn có tên là nóc nhà thế giới
Đây là quốc gia có thủ đô là Viêng Chăn
3
4
5
Quốc gia có dân số đông nhất thế giới
Quốc gia nằm ở cả châu Âu và châu Á.
TỪ KHOÁ
G
A
Dặn dò
Ôn bài
Chuẩn bị : Châu Phi
Avatar
Sao bài giảng HOA SEN (tiểu học_tiếng việt 1) đã upload lên 2 lần _ lần 2 cách đây khoảng 30phút sao chưa thấy cập nhật
 
Gửi ý kiến