Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Computers

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Hải Yến
Ngày gửi: 12h:57' 19-04-2011
Dung lượng: 10.1 MB
Số lượt tải: 1089
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Teacher: Yen Hoang
I,warm-up
Chatting
1. Do you know how to use a computer ?
2. Have you got a printer at home ?
3. Do you know how to use the printer ?
Friday, March 25th 2011
Lesson 4:
Write
COMPUTERS
Unit 15:
- a paper input tray
- a power button
- an icon
- the output path
- to remove
- to flash
UNIT 15: Computers
Lesson 4: Read
II, Pre- writing
1, Vocabulary
What ’s this ?
a, . . . . . . paper input tray
b, . . . . . . monitor screen
c, . . . . . . power button
d, . . . . . . icon
e, . . . . . . output path
f, . . . . . . paper
2, Match the words with the numbers in the picture:
3
1
4
2
6
5
UNIT 15: Computers
Lesson 4: Read
The instructions on how to use washing- machine
Read thoroughly your washing machine owner`s manual.

2. Washing white or light-colored clothes together and dark-colored clothes together.

3. Add detergent to your washing machine.

4. Use the special bleach or fabric softener dispensers for your particular washing machine,
Load your clothes loosely into the washing machine.

6.Close the lid and set the controls of your washing machine

7. Turn on your washing machine.
The instructions on how to use washing- machine


Write the instructions on how to use the printer:
Plug in the printer and turn on the power.
Remove / old paper / load / new paper / input tray.
Wait / power button / flash.
Have / pages / appear computer screen.
Click / icon / the screen / wait / a few seconds.
The printed paper will come out of the
output path in a minute.
III, While- writing
Plug / printer / turn / power.
Write the instructions on how to use the printer:
Plug in the printer and turn on the power.
Remove / old paper / load
new paper / input tray.
Write the instructions on how to use the printer:
Remove the old paper and load the new paper in the input tray.
Wait / power button / flash.
Write the instructions on how to use the printer:
Wait for the power button to flash.
Have / pages / appear computer screen.
Have pages appear on the computer screen.
Write the instructions on how to use the printer
Click / icon / the screen / wait / a few seconds.
Click the printer icon on the screen and wait for a few seconds.
Write the instructions on how to use the printer:
The printed paper will come out of the output path in a minute.
Write the instructions on how to use the printer:
1
2
3
5
6
4
Write the instructions on how to use the printer:
Withdraw money from ATM machine
IV, Post- writing
Picture A
Picture B
Picture C
Picture D
C. Insert the card into the machine
D. Enter the PIN ( personal Identification Number).
A. Enter the amount you want.
B. Take your credit card, money and receipt.
The instructions on how to withdraw money from ATM machine.
- Learn by heart the new words.

- Prepare lesson 5: Language focus.
No_avatar

hay Mỉm cười


No_avatar

hay.....Mỉm cười

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓