Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 08. English Speaking Countries. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hunh Vu Thuong
Ngày gửi: 13h:01' 01-03-2017
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 999
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Như Hoa, Hà Thị Kim Anh, Nguyễn Hữu Châu)
WELCOME TO OUR CLASS
Le Qui Don secondary school
Friday , February, 21th 2017
Unit 8 :
ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
LESSON 6: SKILL 2
3
GUESSING GAME
Where is this place?
It is a city in an English speaking country.
4
GUESSING GAME
Where is this place?
It has the learning tower
5
GUESSING GAME
Where is this place?
It has the illusion room
6
GUESSING GAME
Where is this place?
It has the puzzling world
7
GUESSING GAME
Where is this place?
It is in New Zealand
8
GUESSING GAME
Where is this place?
It has Wanaka lake
9
It is WANAKA in New Zealand
next
If you have a chance to visit Wanaka, what will you do?
Unit 8 :
ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
LESSON 6: SKILL 2
Today, we will take a tour to Wanaka
I. Listen
9:30
4:15
4:00
12:30
IMAGE THAT you have a chance to visit Washington DC, the capital of the USA
What would you like to do?
IMAGE THAT you have a chance to visit Washington DC, the capital of the USA
IMAGE THAT you have a chance to visit Washington DC, the capital of the USA
IMAGE THAT you have a chance to visit Washington DC, the capital of the USA
IMAGE THAT you have a chance to visit Washington DC, the capital of the USA
IMAGE THAT you have a chance to visit Washington DC, the capital of the USA
IMAGE THAT you have a chance to visit Washington DC, the capital of the USA
.Then, we…
.On the second day, we…
.In the afternoon, we …
Homework
1. Write your trip to Washington DC by your own.
2. Prepare next lesson.

Thank you for your attendance!
 
Gửi ý kiến