Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Festivals

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thu Thủy
Ngày gửi: 22h:32' 21-05-2018
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
English
Ha Long
What are the Places of interest in Vietnam?
Sầm sơn
nha trang
Hue Ancient - capital
Hoi An Old Streets
Sapa
Ha noi capital
Ho Chi Minh City
bát tràng
Where should they go on their visits to Viet Nam?
S1: Where should Tom go?
S2: I think he should go to..Sam son or Nha Trang.
1. Tom likes swimming and sunbathing
2. David is interested in ancient cities.
3. Huckleberry likes mountain-climbing.
4. Oliver is keen on pottery.(GỐM, SỨ)
5. Robinson is fond of crowded places.
Tom, David, Huckleberry, Oliver, Robinson are in Vietnam
C: Boat - racing festival
Liz and Ba
D: Hung - Temple Festival
A: Cock - Fighting Festival
B: Rice – cooking Festival
1
2
3
4
Matching
Unit 13: Festivals
LESSON 1: Getting started - Listen and read
Rice – cooking Festival (n)
urge (v)
rub (v)
award (v)
Separate the husk (v)
I.New words:
Fire - making contest (n)
Water - fetching contest (n)
yell (v)
Judge(n)
Cọ sát
Thúc giục
Tách vỏ trấu
La hét, cổ vũ
Liz and Ba are talking about the rice-cooking festival.
How many competitions are there in the rice-cooking festival? What are they?
There are 3. They’re water - fetching, fire -making and rice - cooking.
II.Reading
2-Compound words
The rice - cooking festival
The water- fetching competition
The fire - making contest
Form : N+ V-ing +N

3-Passive form
The fire is made in traditional way
Pieces of bamboo are used to make the fire
Form : S + am/is/are + V(pp)
4 – Reported speech
The council leader said that he was pleased to award the prize to the Thon Trieu team.
Form:S +said that + S +past simple
Matching
C) Run to the river bank to take the bottles of water and return to the starting position
A) Rub pieces of bamboo together to make fire.
B) Separate the husk and then cook the rice.
Contest
Activities
1)Water-fetching
2)Fire - making
3)Rice – cooking
1 -
2 -
3 -
C
A
B
Answer:
a, Two team members take part in the water - fetching contests.
b, One person has to collect four water bottles.
c, The fire is made without matches or lighters.
d, Pieces of wood are used to make the fire.
e, In the final contest, the team members taste
the rice.
f, The grand prize is given to the team with the most points.
True or false?Check the boxes Correct the false sentences and write them in your exercise book:
F
F
T
F
F
T
one
bamboo
judges
bottle
One
member
Answer these questions
1.How many competitions are there in the rice- cooking festival ? What are they ?
2. Which team was awarded the first prize ?
3. What did the council leader say ?
4. Do you want to take part in the rice - cooking festival ?
5. Which contest do you want to participate in ?
There are three competitions : water-fetching , fire-making , and rice- cooking .
Thon Trieu team was awarded the first prize.
He said that he was pleased to award the prize to the Thon Trieu team.
1.How many competitions are there in the rice- cooking festival ? What are they ?
2. Which team was awarded the first prize ?
REMEMBER
1 .New words
Festival ( n ) lễ hội
Competition (n) cuộc thi
= Contest ( n) //
Fetch (v) đi lấy, mang về
Yell ( v) la to, hét to
Urge ( v ) thúc giục
participate (v) tham gia
Separate ( v ) tách rời
Husk ( n) vỏ trấu
Judge (n) giám khảo
Award (v)tặng thưởng
Council ( n) hội đồng
2-Compound words
The rice - cooking festival
The fire - making contest
Form : N+ V-ing +N
3-Passive form
The fire is made in traditional way
Form : S + am/is/are + V(pp)
4 – Reported speech
The council leader said that he was pleased to award the prize to the Thon Trieu team.
Form:
S +said that + S +past simple
homework
1.Practice reading the dialogue for fluency.
2. Do exercise 2 in page 122.
3. Prepare the new lesson: “Unit 13: Speak (page 123).”
good bye
 
Gửi ý kiến