Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 06. Folk Tales. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Anh Diễn
Ngày gửi: 23h:22' 26-11-2017
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
Monday, November 27th, 2017
UNIT 6
FOLK TALES
Period 44
A CLOSER LOOK 1
- An ogre
: yêu tinh
- A knight
: hiệp sĩ
- Evil (adj)
: xấu xa
- Cunning (adj)
: xảo quyệt
- Fierce (adj)
: hung dữ
- A glitch
: phù thủy
- An wood cutter
: Tiều phu, người đốn củi
I. VOCABULARY
1. Match the characters with the pictures.
B. emperor
C. Buddha
D. knight
E. fairy
F. princess
G. giant
H. witch
2. Match the creatures with the pictures.
A. dragon B. wolf C. hare D. fox
E. tortoise F. lion G. ogre H. eagle
g. ogre
f. lion
a. dragon
e. tortoise
d. fox
c. hare
h. eagle
b. wolf
3. PUT THE ADJECTIVES INTO THE CORRECT COLUMNS.
4. Now use these adjectives to describe some characters in one of your favourite folk tales

There’s a wolf in Little Red Riding Hood. He’s cunning and wicked.

There is a fairy in Cinderella.
She is kind.

There is a prince in Snow White and Seven Drafts.
He is brave.
Intonation in exclamatory sentences
1. LISTEN AND REPEAT.
REMEMBER!
 
We use falling intonation for exclamatory sentences.
2. Practise these sentences. Then listen and repeat
HOMEWORK
Learn by heart new words.

Practise pronunciation.

Do Exercises A1, A2 / p. 44 in workbook.

Be ready for A CLOSER LOOK 2.
 
Gửi ý kiến