Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 06. Folk Tales. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Minh Trang
Ngày gửi: 20h:42' 13-12-2017
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
Good morning Everybody
WELCOME TO MY CLASS
* WARM UP: PELMANISM
The story of Tam and Cam
The Hundred-knot Bamboo Tree
Snow white and seven Dwarfs
The story of watermelon
Little Red Riding Hood
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
Date
UNIT SIX
FOLK TALES
Period 45
A CLOSER LOOK 1
- An ogre
: yêu tinh
- A knight
: hiệp sĩ
- Evil (adj)
- Cunning (adj)
- Fierce (adj)
- A witch (adj)
: xấu xa
: xảo quyệt
: hung dữ
: phù thủy
I. NEW WORDS
- Woodcutter (n)
: Tiều phu, người đốn củi
II. VOCABULARY
1. Match the characters with the pictures. (Ex. 1/ p. 60)
A. woodcutter
B. emperor
E. fairy
G. giant
F. princess
D. knight
C. Buddha
H. witch
1
8
7
6
5
4
3
2
2. Match the creatures with the pictures. (Ex. 2/ p. 60)
A. dragon B. wolf C. hare D. fox
E. tortoise F. lion G. ogre H. eagle
1
8
7
6
5
4
3
2
g. ogre
f. lion
a. dragon
e. tortoise
d. fox
c. hare
h. eagle
b. wolf
3. Put the adjectives into the correct columns. (Ex. a/ p. 60)
cheerful 
generous
brave
kind
cruel mean
evil greedy
wicked fierce
cunning
4. Now use these adjectives to describe some characters in one of your favourite folk tales.  (Ex. 3b p. 60)* Example:

There’s a wolf in Little Red Riding Hood. He’s cunning and wicked.

There is a fairy in Cinderella.
She is kind.

There is a prince in Snow White and Seven Drafts.
He is brave.
III. PRONUNCIATION
1. Listen and repeat. (Ex. 4/ p. 60)
Intonation in exclamatory sentences
1. What a colourful hat she is wearing!
2.  What a time we’ve had today!
3. What beautiful eyes she has!
4. What a nice day it is!
5. What good news it is!
 
We use falling intonation for exclamatory sentences.
REMEMBER!
2. Practise these sentences. Then listen and repeat.
(Ex. 5/ p. 60)
What a beautiful princess she is!
 What brave knights they are!
 What a big nose the wolf has!
 What a fierce ogre it is!
 What a handsome prince he is!
IV. AT HOME
Learn by heart new words.
Practise pronunciation.
Do Exercises A1, A2 / p. 44 in workbook.
Be ready for A CLOSER LOOK 2.
The bye bye song

Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye. Bye, bye.
The bye bye
song
 
Gửi ý kiến