Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GVG
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:24' 30-12-2008
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
2. Hãy chọn một chữ cái trước câu trả lời đúng?
Cho góc POQ. Đỉnh và hai cạnh của góc là:
kiểm tra bài cũ
A : Đỉnh O, cạnh OP, OQ
B : Đỉnh O, cạnh PO, PQ
C : Đỉnh P, cạnh PO, PQ
D : Đỉnh Q, cạnh QP, QO
1.Vẽ hai đường thẳng cắt nhau và đặt tên cho các góc tạo thành ?
Chương i - đường thẳng vuông góc
đường thẳng song song
Hình ảnh của đường thẳng vuông góc,
đường thẳng song song trong thực tế
Tiết1: hai góc đối đỉnh

x
x`
2
3
1
4
?1.Hãy nhận xét quan hệ về cạnh và về đỉnh của O1 và O3 ?
Ngày 12 tháng 08 năm 2008
?.Hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tạo thành mấy góc ?
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh ?
Hai góc đôí đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia
Tiết 1: hai góc đối đỉnh

Góc O2, O4 có đối đỉnh không?
Vì sao?

1.Thế nào là hai góc đối đỉnh ?
Hai góc đôí đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia
Tiết 1: hai góc đối đỉnh

x
y

y`
x`
2
3
1
4
O
Khi hai góc O1 và O3 đối đỉnh
=> Góc O1 đối đỉnh với góc O3
=> Góc O3 đối đỉnh với góc O1
=> Góc O1 , O3 đối đỉnh với nhau
Tiết1: hai góc đối đỉnh

a)
b)
c)
d)
e)
Bài 1/73 SBT: Xem hình 1. a,b,c,d,e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh ? Cặp góc nào không đối đỉnh ? Vì sao?
Tiết1: hai góc đối đỉnh

x
y,
y
X,
O
Hình 2
Bài 1/82. SGK: Vẽ hai dường thẳng xx, và yy, cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào chỗ trống (.) trong các phát biểu sau:
a. Góc xoy và góc . là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox`và cạnh Oy là . của cạnh Oy`.
b. Góc x`Oy và góc xOy` là . vì cạnh Ox là tia đối của cạnh . và cạnh .
x,Oy,
tia đối
hai góc đối đỉnh
Ox,
Oy là tia đối của cạnh Oy,
Tiết1: hai góc đối đỉnh

?3. Xem hình 1 SGK
Hãy đo O1, O3 . So sánh số đo 2 góc đó
Hãy đo O2, O4 . So sánh số đo 2 góc đó
Dự đoán kết quả rút ra từ câu a, b
Tiết 1: hai góc đối đỉnh
Tập suy luận :

Vì góc O1 và góc O2 kề bù nên
Vì góc O3 và góc O2 kề bù nên
Suy ra :
Ta có tính chất sau : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
So sánh (1) và (2) ta có
(1)
(2)
1.Tíh chất hai góc đối đỉnh
Tương tự các em về nhà hãy suy luận hai góc O2 bằng góc O4
Bài tập 3:
Cho góc AOB có số đo bằng 1200. Góc đối đỉnh với góc AOB có số đo là :
A. 600
B. 800
C. 1000
D. 1200
Tiết1: hai góc đối đỉnh
a. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh nhau.
b. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau .
Bài tập 4: Điền Đ, hay sai S vào ô trống ở cuối mỗi câu sau:
S
Tiết1: hai góc đối đỉnh
c. Hai góc chung đỉnh thì bằng nhau .
d. Hai góc chung đỉnh thì đối đỉnh.
Đ
S
S
Tiết1: hai góc đối đỉnh

a)
c)
e)
Bài 1/73 SBT: Xem hình 1. a, c, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh ? Cặp góc nào không đối đỉnh ? Vì sao?
350
350
300
300
400
400
x
B
y
600
x`
y`
?
Bài 4/ 82 SGK. Vẽ góc xBy có số đo bằng 600 vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?
Tiết 1: hai góc đối đỉnh
x
O
y
450
x`
y`
?
Bài tập. Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O có một góc tạo thành bằng 450. Tính số đo các góc còn lại ?
Tiết 1: hai góc đối đỉnh
?
?
Qua bài học hôm nay, ta cần ghi nhớ điều gì ?
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh ? ....... ..... Hai góc đôí đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia
2.Tính chất của hai góc đối đỉnh. ...... .. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Tiết 1: hai góc đối đỉnh

x
x`

y`
y
2
3
1
4
O
Hướng dẫn về nhà
Tiết1: hai góc đối đỉnh

1.Hai góc đôí đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia 2.Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Thuộc định nghĩa,tính chất hai góc đối đỉnh.
Làm bài tập 3,5 SGK/82.
3. Làm các bài tập2,5,6 SBT /74.

 
Gửi ý kiến