Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Trung Điệp
Ngày gửi: 20h:48' 30-10-2018
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 148
Số lượt thích: 0 người
AB = A’B’
Khi nào thì hai tam giác bằng nhau ?
TIẾT 20
§2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
1. Định nghĩa
?1 cho hai tam giác ABC và A’B’C’
Hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình đó ta có:
AB=A’B’; =
AC=A’C’; =
BC=B’C’; =
A
C
B
A’
C’
B’
AB A’B’
BC B’C’
AC A’C’
=
=
=
=
=
=
Hai tam giác ABC và A’B’C’ như trên được gọi là hai tam giác bằng nhau
Hai cạnh AB và A’B’ (AC và A’C’; BC và B’C’) gọi là hai cạnh tương ứng
BC = B’C’;
AC = A’C’
Hai tam giác ABC và A’B’C’ như trên được gọi là hai tam giác bằng nhau
AB = A’B’;
Hai góc A và A’(B và B’; C và C’) gọi là hai góc tương ứng
Hai đỉnh A và A’(B và B’; C và C’) gọi là hai đỉnh tương ứng
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh ………………………
các góc………………………………......
tương ứng bằng nhau
tương ứng bằng nhau
Định nghĩa : (SGK/110)
TIẾT 20
§2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
1 – Định nghĩa : (SGK/110)
2 – Kí hiệu : (SGK/110)

A’
A

C’
B’
=
B
C


?2
Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau hay không? Nếu có hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.
Đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh
Góc tương ứng với góc N là góc
Cạnh tương ứng với cạnh AC là cạnh
b, Hãy tìm:
c, Điền vào chỗ trống:
M
B
MP
AC =………..
MP
MP
?3/: Cho ∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK) .Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.
Hình 62
Giải.
Vì ∆ABC = ∆DEF nên:
BC = EF = 3 (Hai cạnh tương ứng)
(Định lí tổng ba góc của tam giác)
*Xột ?ABC có:
( Hai góc tương ứng)
∆ ABC = ∆ IMN
∆ PQR = ∆ HRQ
600
Bài 10:
400
400
700
700
Một số hình ảnh trong thực tế về các tam giác bằng nhau
Kim tự tháp
Mái nhà
Rubik tam giác


ĐÂY LÀ AI ?
1
2
3
6
5
4

13
Pi-ta-go
14
Py - ta - go (Khoảng 570 - 500 trước Công nguyên)
Câu 1: Hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau,các góc tương ứng bằng nhau .
B. Đúng
A. Sai
15
B. Sai
A. Đúng
16
Câu 2:Hai tam giác có 3 cặp cạnh tương ứng bằng nhau, 2 cặp góc tương ứng bằng nhau thì 2 tam giác đó bằng nhau.
Câu 3: Cho hình vẽ, giá trị của y là:
D. 550
A. 520
B. 45
C. 540
17
x
65
°
42
°
A
B
C
A. 730
B. 1070
C. 970
D. Kết quả khác
Câu 4: Cho hình vẽ, giá trị của x là:
18
A. Sai
Câu 5: Hai tam giác có chu vi bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
B. Đúng
19
A. Đúng
B. Sai
Câu 6: Hai tam giác bằng nhau thì chu vi của chúng bằng nhau.
20
1
2
4
Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé!
21
Đúng rồi, chúc mừng bạn!
22
1
2
4
Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé!
23
Đúng rồi, chúc mừng bạn!
24
1
2
4
Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé!
25
Đúng rồi, chúc mừng bạn!
26
1
2
4
Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé!
27
Đúng rồi, chúc mừng bạn!
28
1
2
4
Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé!
29
Đúng rồi, chúc mừng bạn!
30
1
2
4
Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé!
31
Đúng rồi, chúc mừng bạn!
32
1
2
4
Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé!
33
Đúng rồi, chúc mừng bạn!
34
1
2
4
Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé!
35
đúng rồi, chúc mừng bạn!
36
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học thuộc, hiểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau.
+ Viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau một cách chính xác (theo đúng thứ tự đỉnh tương ứng).
* Bài tập về nhà
+ Bài 11; 12; 13/SGK/ trang 112
+ Bài 19; 20; 21/ SBT/ trang 100
Giờ học đến đây là kết thúc
Chào tạm biệt các thầy cơ và các em !
 
Gửi ý kiến